153    12    0  

Sikringen går ofte ned.

 3     0
Hei! Den ene sikringen i sikringskapet går ofte ned, sikringen er for 2 soner på ca 20-25 kvm og er med varme folie på hver sone med eget termostat (systemer er litt over 2 år gammel). Elektrikeren har feilsøkt alle stikkontakter, brytere og har skiftet sikringen men probleme vedvarer enda. Jeg slår av alle tingene og drar ut kabelen fra stikkonaktene men fortsatt får ikke opp sikringen, men noen ganger plutselig vil den opp og fungerer noen timer eller dager, så er den ned igjen. Jeg skrur av alt med sikringen og gjøre, slår av varmefolien og prøver å få den opp men niks den vil ikke opp. Noen ganger så fungerer alt noen dager men så er den ned igjen. Sikringen er 16a og boligen er oppusset for litt over 2 år siden. Jeg trenger hjelp og veit ikke hva jeg skal gjøre videre. Elektrikeren finner ikke noe annet feil heller. Hva må jeg gjøre?

   #3
 24 040     Akershus     0
Dersom feilen er en varierende jordfeil vil det ikke hjelpe med ny jordfeilautomat. Neste gang jordfeilen (om det erdet) kommer, slår jfa ut, sli’ den skal gjøre.
Signatur
   #4
 5 641     OSLO     0
jordfeilen trenger ikke være i ditt hus, kan være i naboens hus.... de fleste jordfeilautomater er ikke retningsbestemt...

"kommer og går" jordfeil er alltid noe dritt og finne...
   #5
 1 293     Nordpolen     0
Her du helt sikker på at en jordfeilbryter kan bli påvirket av feil på utsiden?Vet at det var ett problem med jordfeilvarslere i gamle dager
  (trådstarter)
   #6
 3     0
Det jeg ikke skjønner, resten av sikringene funker topp. Det er bare den ene som tuller hele tiden. Det var ingen problemer i 2 år, men etter 2 år skjer det noe sånt, det er så rart.
HSt
   #7
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Sjekket om det er en jordfeil (ikke nødvendigvis hos deg) når den slår ut?

Det at jordfeil automater har mindre utkobling pga feil i forhold til forankoblet jordfeilbryter er vel bare fordi det er mindre kapasitans mm på innsiden

Siden det er mye varmefolie her er det ikke usannsynlig at dette er den mest følsomme kursen for feil utkobling

Jeg vil kun ha XDigital sikringer kanskje TS ville fått et forvarsel med annen farge på ststus med denne, jeg vet ikke.

   #8
 24 040     Akershus     0
jordfeilen trenger ikke være i ditt hus, kan være i naboens hus.... de fleste jordfeilautomater er ikke retningsbestemt...

"kommer og går" jordfeil er alltid noe dritt og finne...

Slik jeg forstår funksjonen til en jordfeilbryter så måler den differensen mellom strøm i en leder kontra returstrømmen i nabolederen. Dersom noe av strømmen blir borte, dvs forsvinner til jord pga en jordfeil på kursen, så tripper jordfeilbryteren.
Dersom feilen er hos naboen, hvordan kan dette medføre strømforskjell i to kursledere hos deg?
Signatur
TSt
   #9
 13 775     0
En må starte med å finne ut om det er effekt eller jordfeil den slår ut på. Kan ikke se at TS har svart eksakt på det. Ofte er det en farge i et vindu som er forsjellig hvis det er effekt eller jordfeil som er årsaken.

En kan jo også ha "komme og gå feil" på jordfeil. På et større hus hadde vi utbedring etter vannskade og når alt ble koblet til igjen ble jordfeil utløst ca en gang i uken. Etterhvert kom jeg til at det kun var tilfelle når en lampe var tent og at det ikke skjedde når denne var slått av. Her fant jeg skade på kabel inne i pendel på lampe. Problemet er at feilen ikke trenger å være der når en måler. Men mye varmefolie kan jo være en årsak som andre har sagt. Mulig en får noe kondensator virkning som gjør at automaten kobler ut når lasten kobles inn av termostaten gjerne kombinert med feil ute (slik at jord potensialet har endret seg)

Hvilken type sikring er det i dag ?
HSt
   #10
 35 475     Lillestrøm kommune     0
Ja alt av kapasitanser o.l kan bidre til å
lure en jordfeilbryter når en har jordfeil automater distributør en dette rundt på flere enheter og normalt er det derfor ikke et problem men TS kan kanskje ha et tilfelle der det allikevel går galt.