#91
 398     1

Det spraker ofte på toppen av denne, men det er defekte sikringer/koblinger/isolatorer.

Oljenivå kontrolleres i et lite "vindu".


Trikset for å få ny trafo er vel da og ikke si ifra om lavt oljenivå, for å så bruke masse effekt når den er tom = Brenner opp Smile

   #92
 923     0
En annen mulighet er å melde fra til SFT om oljesøl, tviler på at de har oljeutskiller på dreneringa der.
   #93
 22 346     Akershus     0
Det er en svær flekk uten gress under trafoen. Den nye naboen prøver å få gress til å gro der, men det får han ikke til. Sikkert ikke så farlig, oljen er sikkert 25% PCB fri ;D
   #94
 2 762     Vestlandet     0
Det er kanskje lettere å få napp hos fylkesmannens miljøvernavdeling, enn hos sft.
   #95
 22 346     Akershus     1
Kanskje jeg skal sette en kopp under trafoen og selge dem deres egen olje ;D