#31
 1 015     Revetal     0

Bettum: Berederen vår er knapt merkbar varme fra, så synes du henger en konkurrent unødvendig ut.


Beklager sterkt om det oppfattes som det. Ser de ikke som en konkurrent, men som potensiell leverandør siden vi ikke produserer tanker selv.
Kjøper årlig inn over 100 teknikktanker/varmesentraler som integreres inn i et samlet varmesystem for videresalg. Ingenting hadde vært hyggeligere enn å tilby et norsk kvalitetsprodukt som Oso.
Med å endelig nå i 2011 gå over til skumisolering har de en litt bedre tank, men som varmesentral for effektivt utbytte av solvarme er de langt ifra noe jeg med god samvittighet kunne anbefalt og tilbudt videre til kunder. Dessverre...
Signatur