8 581    13    0  

Et par kjappe spørsmål ang vannbåren varme

 30     Norge     0
Heisann

Skal bygge nytt hus og skal ha vannbåren varme (gulvarme)
Det jeg lurer på er som følger:

Jeg skal kjøpe en av de komplette pakkene fra buildahouse.dk. Hva mer trenger jeg? sirkulasjonspumpe? Hvor kjøper jeg det?

Varmepumpe kan det være blir utsatt evt. bare kjøpe en billig fra Jula. Men med tanke på videre oppgradering & bruk uten varmepumpe. Hva anbefales? Er det nok med en oso dobbeltmantlet bereder? Kan berederen alene drive varmtvannet + gulvarmen kun på elektrisitet? Noen spesiell bereder jeg trenger? Størrelse/type? (300m2 stort hus med leilighet og gulvarme stort sett overalt.)

Takk for svar!

ps. Prøvte å lese meg frem til svaret, men ble bare mer og mer forvirret angående el-kassett og dobbeltmantlet osv...

   #1
 17     Vestfold     0
Det finnes så mange forskjellige tanker på markedet at man lett kan bli forvirra, jeg mener at hvis man kjøper en tank man kan bygge på flere løsninger etterhvert er en god tank, og ikke minst isolasjon, jeg kan anbefale Dalatanken som Bettum solvarme fører, den har 9 cm PUR skum som tilsvarer ca 25 cm med glava og har ett lavt varmetap, den har også tappevannspiraler og solvarme spiral, veldig enkelt å koble vp på denne, Energysave har også en god tank, litt mindre isolasjon på denne.
Elkassett er noe man setter inn når man ikke har noen annen varmekilde enn strøm, men noen bruker også elkassett som backup hvis varmepumpe ikke dekker de kaldeste dagene.
Du trenger også en shunt dvs mixer som sørger for at du ikke for for varmt vann inn i gulvet ditt, de er oftest satt sammen slik at returvannet fra gulvet mixes med vann fra tank/elkassett og ernten satt som fast temperatur, eller har regulerbar ventil som kan stilles opp eller ned etter behov, noen systemer har også utetemperatur kompensering slik at tempen til gulvet kjøres ned når ute tempen øker og du får mindre forbruk av varmt vann  og som du vet mindre forbruk=lavere strøm regning.
Signatur
   #2
 1 806     Sør-Trøndelag     0
Slenger meg på denne. Hvilket rør fra buildahouse.dk har du valgt? Ikke vanlig med rør i rør for gulvvarme ?
Signatur
   #3
 5 131     0

den har 9 cm PUR skum som tilsvarer ca 25 cm med glava og har ett lavt varmetap

Denne får du dokumentere. Etter det eg veit tilsvarer 9 cm PUR 10-11 cm glava.


Du trenger også en shunt dvs mixer som sørger for at du ikke for for varmt vann inn i gulvet ditt, de er oftest satt sammen slik at returvannet fra gulvet mixes med vann fra tank/elkassett og ernten satt som fast temperatur,

Shunt brukes normalt ikkje med el. kassett, dobbelmantlet bereder eller varmepumpe.
   #4
 5 131     0

Jeg skal kjøpe en av de komplette pakkene fra buildahouse.dk. Hva mer trenger jeg? sirkulasjonspumpe?

Sirkulasjonspumpe følger normal med i disse pakkene.


Varmepumpe kan det være blir utsatt evt. bare kjøpe en billig fra Jula. Men med tanke på videre oppgradering & bruk uten varmepumpe. Hva anbefales? Er det nok med en oso dobbeltmantlet bereder? Kan berederen alene drive varmtvannet + gulvarmen kun på elektrisitet? Noen spesiell bereder jeg trenger? Størrelse/type? (300m2 stort hus med leilighet og gulvarme stort sett overalt.)

Skal du kun bruke el. oppvarming nå og eventuelt varmepumpe(vp) seinere kan du bruke Oso EP2 ja.
Har du planer om solfanger, vedfyrt vannvarme eller andre vannbårne varmekilder som krever akkumulering må du ha ein akkumulatortank (som eksempel Dalatanken som nevnt tidlegere).
Oso Ep2 400 kan brukes mot solfanger/vedovn også, men har lite volum (for lite etter mi meining).
Ep2 har 9kW element for gulvvarmen som er nok for dei fleste hus + 2 kW til toppvarming av forbruksvatn.
   #5
 1 015     Revetal     0


den har 9 cm PUR skum som tilsvarer ca 25 cm med glava og har ett lavt varmetap

Denne får du dokumentere. Etter det eg veit tilsvarer 9 cm PUR 10-11 cm glava.


Ift lambda-verdiene skulle det ikke være så store forskjellene, men varmeledningsevnen er bare én av flere faktorer som kan forårsake varmetap. Siden PUR-skum sitter helt tett rundt tanken og har helt lukket struktur kan ikke luft få flyttet på seg og skape konveksjonstap. Selv små luftglipper kan i en varm tank gi  store tap pga "pipe-effekt". Materialer og overflaters varmestrålingsevne i og utenpå tanken har også innvirkning.

SGP hadde et foredrag om forskjellen på PUR og mineralull-isolerte akkumulatortanker for en stund tilbake:
http://www.driftskonferansen.info/FOREDRAG2010/Dag%202%20sesjon%201%20Betydningen%20av%20god%20akkumulering%20-%20Jo%20Helge%20Gilje.pdf

Har registrert at det i tanker hvor det er isolert med 20-30 cm mineralull tilsynelatende er langt større temperaturfall enn i tankene med 90mm PUR. Skal ikke dermed påstå at PUR er dobbelt så bra, men tror det ofte kan være vanskelig å få isolert godt nok med ull, og at det derfor blir lettere ekstra tap.


Signatur
   #6
 5 131     0
Fant ingen dokumentasjon, kun påstander om at mineralull med samme tykkelse har dobbelt så stor varmetap.
I tråden er det hevdet nærere 3 ganger bedre isolasjon med PUR enn glava (2,77), ikkje din påstand, men sidan du svarer: Dette bør vel kunne dokumenteres? Tall må jo komma ein plass ifra?

Men er det nokon som brukar glava i preisolerte tanker lengre?
Er enig i at PUR er langt enklere å få tett, men miljømessig er vel glava betre (PUR har/hadde utslepp av miljøgassen HFK-134a) og servicemessig også enklare for "sjølvbyggar"?
   #7
 1 015     Revetal     0
Ja, jeg har lest en rapport eller artikkel for lenge lenge siden som handlet om uforklarlig høyt forbruk på varmtvannsberedere. Det kan det jo selvsagt ellers også være flere grunner till, men det viste seg at en gjenganger var at ørsmå sprekker eller hull sørget for at luft kom inn og gjennom "pipeeffekten" medvirket til store varmetap.

Det viktigste er nok å være bevisst på hva som gir unødig varmetap, og i et varmeanlegg kan dette være svært mange ting. Det er ikke bare tanken som bør isoleres og tettes godt, det samme gjelder alle rør, koblinger, ventiler etc. Har et eksempel fra en kunde med energimålere på alt som går inn og ut at selv om alt er tilsynelatende ok isolert så forsvinner 15%. På dårlige isolerte anlegg er nok dette tallet skremmende mye høyere. Besøkte en som ønsket å installere solvarme fordi forbruket fortsatt var veldig høyt, og huset ble fortsatt ikke varmt nok, selvom han hadde investert i både væske/vann VP OG en stor vedkjel. Alt var plassert ute i en kald garasje som ikke akkurat var kald...

Det er helt vanvittig at det ikke er mer fokus på varmetap i varmeanlegg, for svært mye av potensielle gevinster forsvinner i systemtap. Det hjelper lite å ha investert i noe med fantastisk virkningsgrad og mulige besparelser når overskuddet går med til å holde kjelleren varm.
Senest igår var jeg på befaring i et hus hvor varmen fra teknisk rom var så stort at huseieren hadde det ubehagelig varmt inne om sommeren om ikke utgangsdøra sto åpen...

Mineralull blir absolutt fortsatt brukt i svært mange tanker som produseres eller selges i Norge.

Miljømessig er det nok mange argumenter begge veier, men med så lang levetid en akkumulatortank reelt har så spørs det vel om ikke den største faktoren blir hvor mye kullkraftutslipp energien som kunne vært spart hadde redusert.

Servicemessig behøver man normalt aldri å måtte komme til selve tanken, det holder at alle tilkoblinger/stusser er tilgjengelige. For selvbyggere har jeg akkurat skaffet "råstoffet" til PUR, så tanken kan bygges inn f.eks bak en vegg, og deretter fylles opp med skum.
Signatur

   #8
 5 131     0
At ein har funne ei vvb. for mange år sidan som har stor varmetap er vel neppe ein fasit ein kan trekke fram i dag. Opptil 30% betre seier Sintef ein ny tank er i forhold til ein gammel tank.
Så å presentere 100% mer varmetap i ein mineralisolert kontra pur er jo å overeselge kraftig.
Men ein ny med glava og ein ny med pur tipper eg ligger under 20% differanse med samme tykkelse.
Og for dei fleste (vil eg tru) er det jo kun deler av år dette vil være varmetap når tanken står i oppvarma areal.
Ikkje ønskelig for det, men iallefall om vinteren er det ingen ulempe.

Kva er prisen på skummet du importerer?
Og har du ein link? Brannfare og blåsyregass ved brann er jo tradisjonelt ein godt argument for å unngå pur i hus, håper dette kjem seg med nye produkt.
Pir er jo eit par hakk betre og kan jo framstå som brannhemmende.
   #9
 3 997     Oppland     0
Nå skal ikke jeg blande meg borti hva den og den har sagt, men vet av egen erfaring at det å etterisolere akkumulatortank med glava er vanskelig å få helt tett.

Det er mange gjennomføringer mange kurver på tanken så det er vanskelig å få glava og vindtetting til å sitte "stramt og tett", derfor er det stor fare for mye luftsirkulasjon som forringer isolasjonsevnen betydelig.

Tror ikke man skal henge seg så mye opp i fabrikkbygde tanker, men heller se på formsydd PUR vs hjemmeisolert med glava.
Jeg tror det er dette Bettum også sikter til ut i fra hva jeg har pratet med Bettum om på dette temaet.
Det finnes sikkert noen som er fryktelig gode på å etterisolere tanker med glava, men for de fleste av oss er det nok en utfordring.
   #10
 1 015     Revetal     0
Jeg er overhodet ikke ute etter å selge eller "overselge" det ene eller andre, men utifra hva jeg har erfart så langt i både egne leverte anlegg og andre eksisterende der det har vært brukt ferdigisolerte tanker eller plassisolerte, så er det merkbart veldig mye større tap til tross for tilsynelatende tykk og god isolering. Det er dette tapet, og alle andre potensielle tap ift drift, effekt og virkningsgrad jeg bryr meg mest om å hele tiden få gjort så godt som mulig.

Skummet jeg får inn på kanner i to-komponent er ikke noe jeg importerer selv, det er det samme som blir mest brukt i industrien i Norge. Skal dobbeltsjekke hvilke egenskaper dette har ift brann og potensielle gasser, men dette skummet vil bli bygget inn bak en vegg av f.eks gips, så det bør ikke være den største risikoen.

I Dalatanken blir det brukt en freonfri og brannbeskyttet type polyuretanskum, klasse B2. Her er også skummet dekket av en aluminiumsplate i sidene og flammebeskyttet abs-plast i topplokket. Stocksbro sier de er eneste produsent som bruker dette (Regner med de viser til Sverige).

Erfaringen til Britax om isolering er veldig illustrerende for hva jeg ellers også har erfart, og jeg tror også det er langt større forskjell på akkumulatortanker ift vanlig vvb.
Det er så mange stusser og tilkoblinger i en tank at faren for utettheter og dermed luftlekkasjer med påfølgende varmetap er noe helt annet i en akkumulatortank enn en vvb.
Det er også et mål med skummet at større tanker hos "selvbyggere" kan bli best mulig isolert.
Dette er ikke noe vi skal selge eller markedsføre, det er først og fremst skaffet inn som service/hjelp til de som ønsker å få isolert best mulig. Prisen vil avhenge noe, men vil være under 10kr/liter ferdig skum
Signatur