#22
 5 979     Finnmark     0
Er det så enkelt at (rom)termostater til alle kurser er justert feil(feks på nattsenking, for lav temperatur) slik at de stenger hele tiden?

"Så forstår jeg ikke sammenhengen med å sette den lengste sløyfa helt åpen"....SVAR: Det blir en referanse slik at du kan strype de andre etter den fordi de er kortere.....Poenget er at vannet skal sirkulere like fort i alle kursene

Tips: Start med bare lengste sløyfa åpen, steng alle andre.....
Kjør ut ca 45 grader, sjekk at (rom) termostat er åpen (over 20 grader)....kjenn på rørerne hvor varmtvannet  evt stopper.....da finner du feilen........
Signatur