10,581    16    0  

Spm. om trekkerør for fremtidig utvidelse av vbv

 440     0
Vi har takket ja til å få lagt inn to trekkerør ut av huset vi bygger (fra vaskerommet og ut) slik at vi har mulighet til å bytte til annen energikilde på vbv senere. Vi skal nå ha dobbelmantlet bereder (EP 400) koblet til anlegget (de anbefalte ikke elkassett som vi også vurderte litt).

Dette blir da 2x40mm rør som kommer opp på siden av berederen og som går ut og ligger vel bare ned i bakken så man kan hente de opp senere?

Det bør vel være lokk/tett i hver ende av disse rørene (vil ikke ha mus eller kryp inn der)? Isoleres disse rørene? Får man ikke et varmetap evt. her? Fikk plutselig mange spm. her som ikke slo oss med en gang.

Kjenner noen til å gjøre dette?
Signatur

   #1
 1,806     Sør-Trøndelag     0
Dere tenker da på bergvarme? Går ut i fra dette, da du skriver 2 stk.

Husker ikke dimmensjon på disse, men 40mm høres lite ut. Kollektorslangene tror jeg er tykkere enn dette.

Er dette under bakkenivå? Vi kommer bare til å skumme rundt rørene.

Signatur
  (trådstarter)
   #2
 440     0
Hm.. som sagt skal vi ha bereder nå. Vi ble anbefalt å legge disse rørene slik at vi hadde andre muligheter senere. Vi har støpt ringmur og da trenger de vel å vite dette med disse rørene nå.. Dimensjonen på rørene kan vi ikke noe om.. de kommer fra rørlegger.

Vi aner ikke om vi kommer til å benytte oss av disse i fremtiden men tenkte likevel det var greit å gjøre klart.. men det er jo viktig at det er rør som faktisk kan brukes da..
Signatur
   #3
 1,806     Sør-Trøndelag     0
Skal dere støpe vegger, er det derfor du lurer på dette med trekkør gjennom veggen?
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 440     0
Nei vi skal ikke støpe vegger.. blir ikke disse støpt gjennom grunnmuren/støpen slik som tilluften til peisen? Skjønner at vi må snakke mer med rørleggeren..
Signatur
   #5
 24,742     Akershus     0
Høres litt pussig ut. Hvor skal eventuell varmepumpe stå? Hvor er stussene på denne sett i relasjon til hvor disse rørene eventuelt ligger? Hvor skal ev energibrønn bores?

Masse uklarheter. Det viktige er imo eventuelt å lage en eller flere utsparinger i betongvegg og la det bli med det. Nå skriver du at det ikke skal støpes. Skal det bores - nå? Hvorfor ikke når behovet eventuelt kommer?
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 440     0
Altså.. det skal støpes støp til grunnmur nå. Vegger blir vanlige vegger med tre..  :)
Plass til den andre energikilden er et poeng ja.. får man ikke varmepumper med bereder intergrert også? Mener å ha sett dette.. Da kan jo varmepumpen (med bereder) erstatte den dobbelmantlede bereder som vi setter inn nå...
Signatur
   #7
 24,742     Akershus     0

Altså.. det skal støpes støp til grunnmur nå. Vegger blir vanlige vegger med tre..  :)


? Med "grunnmur" - mener du plate på mark? I så fall blir diskusjonen en annen. Da snakker vi rør ned i gulvet og ut?  Det blir en helt annen innfallsvinkel og rør et absolutt på sin plass.
[/quote]


Plass til den andre energikilden er et poeng ja.. får man ikke varmepumper med bereder intergrert også? Mener å ha sett dette.. Da kan jo varmepumpen (med bereder) erstatte den dobbelmantlede bereder som vi setter inn nå...


Mange v/v-varmepumper har integert vvb, men de har ikke integrert akkumulatortank. Kort sagt, det er ikke så enkelt å planlegge på forhånd dersom en ikke vet hva en planlegger for. Et alternativ er å sette inn en (brukt) el-kassett og en (brukt) vvb. Da får du varme i gulvet og du har investert minst mulig til du vet hva du går for.
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 440     0
Ja - mener plate på mark. :)
Og da høres det riktig ut med 2x 40 mm rør for mulighet til andre energivalg i fremtiden? Vi går altså nå for en løsning med en EP 400 bereder (EP 300 mente rørlegger ble for lite) men siden de anbefalte oss å legge opp slike rør for fremtiden så tenkte vi at det er en liten investering nå dersom vi ønsker å bruke de til noe senere.. men ja vi må jo ha plass til det inne på vaskerommet. Håper at det innen den tid (det blir en god stund frem i tid i såfall) har kommet mindre plasskrevende løsninger evt.. Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 440     0

Mange v/v-varmepumper har integert vvb, men de har ikke integrert akkumulatortank. Kort sagt, det er ikke så enkelt å planlegge på forhånd dersom en ikke vet hva en planlegger for. Et alternativ er å sette inn en (brukt) el-kassett og en (brukt) vvb. Da får du varme i gulvet og du har investert minst mulig til du vet hva du går for.


Hvor stor plass tar en akkumulatortank?
Med en elkassett bruker man en vanlig bereder og ikke en dobbelmantlet bereder? Vi ble anbefalt at løsning med dobbelmantlet bereder var en bedre løsning enn elkassett, men har ikke fått noe pristilbud på anlegget med elkassett.
Signatur
   #10
 24,742     Akershus     0
Rør for varmepumpe gjennom plate på mark har jeg lite greie på. Selv vile jeg valgt å legge ned 2 stk 110mm med 2 stk 45 grader bend eller langbøy på hver. Da kan en trekke inn rør fra energibrønn senere.

Din dobbelmantlede bereder er en sammenbygging av en vvb på topp, en akkumulatortank (et vannvolum som varmepumpe jobber mot, og en "el-kassett" i form av kolber i tanken.

En VP jeg kjenner har innebygget vvb og el-kassett, men trenger et utvendig volum på ca 120l i tank eller i radiatorer for at ikke VP skal få alt for mange start stopp. Andre VP har en inverterstyrt kompressor og kan klare seg med et mindre volum. Atter ander VP har ikke innebygget vvb ...osv. Mange valg her.

Så kan en fundere på om solvarme er en bedre løsning enn VP? Da vil en trenge mer akk-tank.....osv.....?!
Signatur