130,092    305    9  

Elektriker : Et yrke som er i full fart mot stupet?

 34     Akershus     0
Elektrikker : Et yrke som er i full fart mot stupet?

Jeg tenker bla. på denen tråden:
Rør og bokser for skjult elektrisk annlegg: Hva kan man utføre selv.

Nå ser det endelig ut til at DSB slår fast i artikkelen "Hva kan privatersoner selv gjøre på det elektrisk anlegget?" at:

Sitat: "Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til anlegget i huset. Det er brudd på forskriftene."

Det blir med andre ord strengere og strengere lovverk i Norge. Så langt tror jeg alle kan være enig.
Vi beveger oss i en stadig mer gjennomregulert hverdag, også innenfor dette området..

Hva skjer rundt oss?
Norge er EØS tilknyttet EU. Vi må følge direktiver. Implementeringen av lov av 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) og direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) er nå definitivt på overtid. EU truer Norge med "konsekvenser" hvis ikke dette nå gjennomføres på rekordtid.

Hva står så i disse to direktivene og hvilke endringer blir vedtatt?
Følgende fant jeg på departamentets side i innstillingen fra dept.:

Godkjenning av person fra annen EØS-stat, til å arbeide med å forestå utførelse og vedlikehold
herunder reparasjon av elektriske anlegg, forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg, å arbeide
selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg på grunnlag av kvalifikasjonsbevis

Søker fra annen EØS-stat som kan fremlegge kvalifikasjonsbevis som kreves i den andre EØS-staten
for der å kunne utøve yrket, har rett til å utøve yrket i Norge på samme vilkår som etter denne forskrift.


Merk: Dette gjelder både mulighetene til å arbeide som Installatør (arbeide selvstendig) eog elektrikker (på vegne av en installatør). Det i parentes er utdypet i forarbeidsdokumentene hos dept.

Videre:

Vurdering av kvalifikasjoner for elektrofagfolk med utdanning fra utlandet skal være basert på
prinsipper nedfelt i gjeldende internasjonale avtaler. Vurdering av kvalifikasjoner og praksis for
elektrofagfolk fra et EØS-land skal gjøres etter bestemmelsene i § 18 til § 28


Norsk regelverk settes til side. DSB vil KUN forvalte EU-direktivene.

Videre:

Person som er lovlig etablert med henblikk på å forestå utførelse og vedlikehold herunder
reparasjon av elektriske anlegg, forestå drift og vedlikehold av elektriske anlegg, å arbeide selvstendigmed utførelse og reparasjon av elektriske anlegg har rett til å utøve slikt arbeid midlertidig i Norge.


Dette innebører at enhver "ELEKTRIKER" eller "INSTALLATØR" i Portugal, Spania, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Polen, Slovakia, Slovenia, Ungard kan jobbe som elektriker OG installatør i Norge. Snart slutter også Tyrkia og Makedonia  seg til listen over forhåndsgodkjente stater.

Man er KUN meldepliktig til DSB hvis man setter i gang med arbeidet. Det er ingen komplisert søknadsprosess.

For MIDLERTIDIG utføresle av elektroarbeider (både som elektriker og Installatør) blir regelverket ENDA mindre omfattende og kravene ENDA lavere. Er det dette vi ønsker? Østeuropeiske elektrikere som tar oppdrag som "Midlertidige Installatører" i Norge?

Regelverket åpner også for at en Installatør kan sitte i alle disse EU-land og påta seg oppdrag i Norge. Dvs. en Installatør i Polen kan med sin faste base der (fult lovlig) ha 2-300 midlertidige elektrikere ansatt og yrkesaktive i Norge. Dette åpner muligheter!!!

Legg merke til at kravet er at du oppfyller reglene for INSTALLATØR eller ELEKTRIKER i hjemmlandet. Viktig.

I svært mange av disse landene er en INSTALLATØR en elektriker med 2 års erfaring. Fagbrev på elektro finnes ikke i svært mange land. I Sverige trenger man kun å melde fra til myndighetene etter 5 års erfaring så blir man registrert INSTALLATØR.

Hva betyr dette for Norge?
For meg er dette nok en god grunn til å stemme MOT EU ved neste korsveg. Det betyr derimot svært lite når vår EØS tilknytning påfører oss samme regelverk

Derved er veien kort til at det norske markedet oversvømmes av "elektrikere" fra tidligere nevnte land. Dette blir jo hel bananas!

Grossistene:
Jeg snakket for et par dager siden med to av de største grossistene på el.materiell i Norge. Begge kunne fortelle det samme. De jobbet nå med å få på plass en SKIKKELIG low-price produktserie som kunne konkurrere på pris med det BILLIGSTE AV DET BILLIGE. Dette for å forhindre at markedet kollapser totalt når elektrikere fra EØS og EU oversvømmer markedet med billig materiell SOM ER GODKJENT I DERES EGET HJEMLAND.

Plutselig...
...er kanskje el.arbeider utført av ufaglærte privatpersoner i Norge noe av det bedre som blir utført i Norge Smile De vil nok ofte bruke Elko og annet kvalitetsmateriell. ?

Snart står alle "våre nye elektrikere" i kø på Biltema hver morgen og handler billige kabler og stikk.

Personlig ble jeg litt skremt av å se hvor langt fremskredet denne prosessen nå er kommet og ENDA mer skremt at departamentet har klart å kneble DSB slik at det ikke blir noen samfunnsdebatt rundt dette.

Det positive for elektrikerne blir vel at de kan ta noen "kveldskurs" så kan de jobbe som Heismontører. Det gleder de seg nok til  ;D

Hva tenker dere rundt dette?

For meg ser dette ut som et skikkelig frislipp - i hvertfall i praksis...


   #1
 91     0

Min arbeidsgiver er en av høringsinstansene så denne kjenenr jeg godt, dessverre.
Dette går ikke riktig vei. Det kan man trygt si!

Direktoratet (DSB) må gjerne tøye strikken lenger og lenger, men snart rulle felles EU/EØS regelverk inn over Norge også. Det er flere hundre tusen arbeidsledigeelektrikere i Europa som nå ser mot norge.

Flere vikarbyråer i lavkostland i europa ansetter nå "Faglig ansvarlig installatør" i sin organisasjon. Derved kan de knytte til seg såkalte "elektrikere" med 2 års erfaring i hjemlandet og sende disse til Norge på lykke og fromme.

Det du skriver om de nye "direktivene" er helt riktig, men jeg er usikker på om jeg deler dine konklusjoner. Jeg tror dette vil bli langt mer dramatisk. Forsikringsselskapene søker nå å differensiere risikodekning og prising etter gitte kontrollmønstre. Mao. vil norske forsikringsselskap opprette egne godkjente bedrifter som kontrollerer ditt anlegg. består du vil du få beholde dagens pris. Er det spor av "våre nye elektrikere" vil då få en vanvittig prisøkning.

   #2
 91     0

Da vil jeg presentere dagens krembolle for dere, korrekt sitert fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine høringsdokumenter.

I henhold til direktivet artikkel 7, kan en medlemsstat kreve at en tjenesteyter skal informere
myndigheten i vertsstaten om at vedkommende har til hensikt å yte tjenester i vertsstaten.


Dette vil Norge 100% sikkert benytte seg av, for å få så stramt regelverk som mulig.

Dett betyr likevel at enhver tjenesteyter (Installatør eller Elektriker) kun må melde/informere om at vedkommende nå setter igang med å arbeide som, ja, installatør i Norge.

En elektriker i Romania kan med andre ord kun melde i fra om at han nå vil ta arbeide som installatør i Norge.

Norge er forpliktet til å lette denne "meldeplikten" slik at dette f.eks. kan  skje via et enkelt skjema på DSB sine nettsider. Superenkelt og effektivt!
   #3
 9,677     Kysten     0
På tide elgrossistene får konkurranse. Få blir bedre uten konkurranse. Hvorfor så skeptisk til elektrikere fra utlandet? Vi er jo ikke de eneste i verden som kan håndverk og også elektriker faget?

Jeg ønsker all konkurranse velkommen!

Er det flere branner i utlandet pga el feil, neppe, men jeg vet det ikke?
   #4
 3,258     Akershus     0
Skjønner at vi skal vente med å bestille elektriker...

Sist vi hadde en elekriker på besøk ble ikke alt som var avtalt gjort ferdig, og feriepenger og oppsparte middler gikk rett ut, samt at vi måtte låne noen titusener av svigerfar.

Utenlandsk elektriker, eller ny sommer uten ferie, uten penger og mer lån hos slekt for å overleve neste halvåret?

Trenger ikke betenkningstid, med mindre norske elektrikere da får et slikt prispress at de begynner å nærme seg noe man kan kalle normale priser. For uansett hvor mye elektrikere prøver å overbevise oss om at deres prisnivå er både nødvendig og riktig så får vanlige folk  sjokk når regningen kommer på bordet.

Dvs at prisnivået er langt over alt annet folk erfarer. Om "folk flest" sine erfaringer har noen betydning og vekt så er prisene da for høye.

Jeg tror også at "folk flest" skjønner at utenlandske elektrikere vil kunne gjøre en god nok jobb, på linje med alle de titusener håndtverkere som har bygd de fleste hus og bygg i Norge det siste tiåret.
-----------------------------

Så er det bare å vente på første firma som formidler "polakkelektriker". Og var jeg norsk elektriker så ville jeg snust på vikarbransjen. Hva med å starte et bemanningsbyrå hvor man leier ut billige elektrikere og selv står for "norsk" godkjenning av arbeidet?

Polakkelektriker med ettersyn av norsk elektriker. Billig og bra!

God mulighet for en norsk elektriker med vonde skuldre til å få seg en kontor/lederjobb Wink
Signatur
   #5
 4,110     Akershus (Follo)     0
Som i de fleste fag er det både gode og dårligere norske elektrikere. Og likeså tyske, polske, spanske, osv.

Men tror dere det vil være de beste fra disse landene som kommer til oss?
Jeg for min del tror de har nok å gjøre på hjemmebane da godt omdømme bringer dem gode jobber hjemme. Og hvem kommer da hit? Gjett da vel. Eller sjekk andre fag, og hvilke erfaringer som har blitt meddelt oss fra forskjellige kanter.

Selvfølgelig vil det være unntak, men jeg tror dette vil vise seg å være gjennomgangsmelodien.

Men la oss håpe at denne konkurransen fører til at våre "egne elektrikere" begynner å prise tjenestene etter ytelse. Og at de fokuserer på vel utført jobb og godt omdømme heller enn å vise til at de er lovbeskyttet. Nå må jeg vel også si at jeg kun har truffet på en elektriker i "mitt virkelige liv" som er så fundamentalisisk som noen her på forumet. Og jeg treffer elektrikere oftere enn den gjennomsnittlige Stein Selvbygger.

Så jeg ville ikke drømme om å slippe en polsk eller spansk elektriker inn i noen av mine anlegg. Da får jeg heller prute til jeg skjemmes med en innfødt.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 34     Akershus     1
Ja, jeg synes dette er litt trist.

En ting er at jeg hårdnakket hevder at nåværende regelverk er stivbeint og idiotisk.
DET mener jeg fortsatt.

Noe annet er å bli overflommet av halvstuderte røvere fra Romania, Portugal og Spania.

Boligbyggerne:
Jeg er enig i det du skriver, men strømforbruket og dimensjonering i NOrge er noe annet enn i Portugal.
Jeg vil tro at en portugisisk elektrikker ikke har det samem forholdet til store laster ifm. oppvarming, downlights og dampsperre osv...

Skeptisk.

   #7
 317     0
Selv om jeg gjerne trekker K-rør selv  ;D så hilser jeg heller ikke denne utviklingen velkommen.

Jeg jobbet tidligere for en arbeidsgiver som til tider hadde endel oppdrag i Kosovo.  Av og til sendte man ned norske brakkebyer, av og til ble det bygget lokalt.  Lokale bygg var virkelig så som så, en ting var vannlekkasjer både fra tak og rør, men det verste var elanlegget.  Etter noen merkelige hendelser sendte vi to norske elektrikere ned for å gå over en rigg, av rundt 65 punkter var det svimerker i rundt 60 stk...

Noe som førte til at de måtte bytte ALT. 

man skal ikke ha reist mye i utlandet før man kan se at elektrikerenes skytshelgen har mer å gjøre i andre land enn norge for å si det sånn!

knall!

   #8
 492     Trondheim     0
Og man blir iallefall skeptisk når en hører historier om "billig" arbeidskraft som søker seg jobber i firma med papirer for at de er fagarbeidere i ett fag, for så å bli sparket for udugelighet og de kommer på nytt inn i søkerbunken med nytt fagbrev for ett annet fag...

Nei jeg tror ikke Elektriker er et yrke som er i full fart mot stupet. Tror/håper vi her hjemme på berget er mer kvalitetsbevisste enn som så. Nå er det også såpass mye spesielle ønsker og løsninger at det er ganske greit om fagmannen skjønner hva du sier og helst svarer noe annet en JYEES, okay til alt du sier.
   #9
 1,092     0
Jeg er jo da elektriker.

Regner med at de fleste har sett de elektriske installasjonene i utlandet å det er ikke særlig bra.
Hvis denne avtalen trår i kraft så er det selvfølgelig mange som vil benytte seg av billige elektrikere bare for og slippe billig unna. En annen ting er kvaliteten de får?

Jeg tror faktisk det er mange der ute som fortsatt vil betale den samme summen som tidligere for og få god kvalifisert arbeidskraft!

For de som ikke vet tar det 4,5 års utdannelse å bli elektriker. Det tar yterligere 2-3 år for og bli elektroinstallatør. For og gå opp til installatørprøven må du ha 3-5 års relevant erfaring SOM MONTØR.
Hvordan i helvete skal en polakk med "litt" erfaring yte samme tjenesten?

Blir så fly forbanna når jeg ser folk nesten gnir seg i henda når de kan spare litt penger på billig arbeidskraft.  Sutrer og syter over at håndverkere koster så forbanna mye penger. Jeg er den første som skal hånle når hus begynner å brenne ned rundt om kring
   #10
 3,258     Akershus     0
Så velter alle motforestillingene om utenlandske elektrikere opp, og de ligner på alle de vi har hørt før, bare om andre yrkesgrupper.

Men hvorfor er det så mange flere branner i el-anlegg i Norge en i "utlandet"?

Er norske elektrikere livsfarlige? På tide å slippe andre til? Wink

Ironiserer nå, men dere skjønner poenget. Dette kommer til å gå fint, litt babeluba blir det vel, som alltid, men snart vil norske kunder nyte godt av økt konkurranse, det kommer de fleste nordmenn til gode.
---------------------

Noen EU direktiver som utfordrer rørleggerbransjen snart?
Signatur