#161
 22 346     Akershus     0
Konkurransen mellom inst.firmaene har ført til at timene prises lavt og utstyret høyt. Det er timeprisen det spørres etter.

Som nevnt koster det å drive firma så et sted må pengene komme fra. Dette har vært diskutert før, så jeg vil ikke komme inn på dette her.

En annen grunn til å "pynte" på prisen er kundene synes den "virkelige" timeprisen ville vært grådig.

Det som ikke har vært nevnt noe særlig om er kostnadene og ansvaret ved å selge utstyr.

Utstyret må anskaffes, fraktes, håndteres, lagres og eventuelt returneres. Noe utstyr skades eller går tapt. Dessuten påtar installatøren seg et ansvar for utstyret i 5 år. Dette kster faktisk en del.

   #163
 21 487     Enebolig     0
Og hvem erstatter den tiden en reklamasjonjobb tar da? Bytte en dimmer kan fort ta 2-3 timer hvis man skal hente ny dimmer, kjøre til kunde, kunde evt ikke hjemme som avtalt, bytte dimmer, returnere defekt dimmer.

Denne tiden går på firmaet. Og ingen andre.
   #164
 54     0

Jeg refererer til selve materiellet.

Men, det betyr ikke at prisen på en dimmer som selges av en elektriker skal være 3x av elektroimportøren...

Jeg tror fortsatt elektrikere er tjent med å ta normale priser på materiell - og heller ta gode priser på timesprisen.
   #165
 21 487     Enebolig     0
Kanskje. Men da får du spør de som styrer showet, og ikke montørene. Jeg får alle slags spørsmål på jobb, materiell og timespris. Timespris er det eneste jeg kan svare på.
   #166
 12     0

Inntrykket mitt fra denne tråden er at elektrikere i felten anser forskrifter og regler som noe greier kontorrotter og teoretikere har funnet på, og anser sin kompetanse som så høy at de selv kan vurdere når forskriftene må følges og når det er "trygt" å bryte dem.

Som husbygger SKREMMER dette meg!!!!

Hvis det er riktig at elektrikere som sOPp og andre vet at forskriftene finnes, men anser seg så glupe at de kan heve seg over forskriftene og vurdere selv, så er jeg mildt sagt sjokkert.Til trådstarter:

Mitt inntrykk er at Norske elektrikere leverer elektriske anlegg av god kvalitet.
   #167
 69     0

Det blir litt feil når elektrikeren min tar 450 for en elko stikk som jeg kan kjøpe på Clas for 98 (identisk elko stikk).

En jeg kjenner kjøpte elko på clas ohlson men leverte visst dette tilbake da det ikke var av samme kvalitet som elko hos onninen. Jeg vet ikke, men han sa plasten var mye svakere/tynnere. Så kanskje det er forskjell. Jeg ville ihvertfall ikke hatt noe fra clas ohlson eller biltema i mitt hus.

Doh
   #168
 329     Bergen     0
Elko hos onninen har følgende reiserute
Elko fabrikken i sverige - elko norge - onninen

Elko hos clas har denne veien.
Elko fabrikk sverige - clas ohlson hoveddlager sverige (ompakking) - clas buttikkene

Det er akkurat samme varen. Med akkurat den samme plasten.

SÅ, der clas tar 98kroner for sin, så har denne kostet noe mer i innkjøp pga sin innpakning i fin plast og papp. Men den onninen selger der alt ligger løst oppi kasser, så har de hatt en lavere kost pris en clas og andre.

Elko er fremdeles elko. Så er da spørsmålet, er det nødvendigvis trikkern som tar mye av avansen når han priser stikket til deg? Eller kunne onninen med fler vært litt mindre griske? Det vites ikke. Men at elko hos onninen og elko hos clas og alle andre butikker som selger elektrisk utstyr er det samme, er det ingen tvil om.
   #169
 22 346     Akershus     0
Det er noen små forskjeller på norsk og svensk Elko. Det er noen år siden jeg kjøpte Elko hos Clas. Forskjellene var ikke av kvalitetsmessig type.
taz
   #170
 3 840     Haugesund     0
Jeg var så pass frekk at jeg sendte mail til kvalitetssjef hos Elko. Her er svaret som sier at så lenge det er samme art. nummer, er det samme kvalitet, dog kan nyanser forekomme.

Sitat:
Hej,
jag bidrar gärna med svar,

Ett artikelnummer i ELKO är av en och samma kvalitet oberoende av vem som är kund.
Att en och samma färgkod kan variera i nyans - ja det är ett riktigt och det gäller för alla typ av färger. 

Kvalitetsjef ELKO AS
Signatur