95,047    48    42  

Fargekoding av el-kabler

 653     Norge     8
Hei

Finnes det en standard for fargekoding av installasjonskabler (pn, 2,5mm2) i 230V-anlegg? Gul/grønn er jo jord, men er det f.eks. standard på om det er brun eller blå leder som brytes ved 1-polet bryter? Og er det standard for hvilke farger man bruker til hva når det er flere ledere i samme rør? Si at man har f.eks. ledere for stikkontakt og to 2-polete brytere i samme rør. Hvilke farger brukes da til hva? Jeg er klar over at så lenge du vet hvilken leder som går hvor så spiller ikke fargene så mye rolle, men hvis det finnes en standard er det jo greiere å forholde seg til.

   #1
 414     -     2
Jeg tror man aldri kan stole på at andre har fulgt standardene man selv bekjenner seg til, så det fornuftige er nok å teste...  Jeg har vært ute for hobbyopplegg hvor ledere har vært skjøtt underveis (i skjult opplegg) med bytte av farge (dette var datalinjer, ikke sterkstrøm...)
   #2
 5     Stavanger     4
Det er vel vanlig at brun er last (L) og blå er null (N). L brytes ved enpolt brudd.
  (trådstarter)
   #3
 653     Norge     2
Takk for tilbakemeldinger.

Jeg ville ikke stolt på fargekodingen med mindre jeg selv kunne inspisert at alle koblinger var gjort riktig. Dette gjelder en oppgradering av eksisterende kurs hvor alle kabler trekkes på nytt, og jeg dermed har mulighet til å påse at det blir gjort etter gjeldende standard. Elektrikeren vet sikkert hvilke farger som skal brukes til hva, men ut i fra det jeg har fjernet av eksisterende ledninger så er det tydelig at ikke alle elektrikere er like opptatt av fargekoding.

Har da fått svar på hvilken leder som skal brytes ved 1-polet bryter, men bruker man en annen farge (grå eller hvit) etter bryteren slik at man kan se at lederen kommer fra en bryter? Eller fortsetter man med brun slik at man ikke kan se om lederen kommer fra bryter eller ikke? Og hva med 2-polet, og ikke minst 2 x 2-polet (som gir 7 ledere totalt)?

I og med at alt trekkes på nytt er jeg opptatt av hva som er gjeldende standard for fargekoding per 2009. Hva det har vært eller ikke vært tidligere spiller ikke så mye rolle.
   #5
 21,481     Enebolig     1
Ekstrem_oppussing; Ikke "plag" elektrikeren din med sånt, han skal vite hva han gjør.
Jeg mener på at det står i NEK400 hvilke farger som skal brukes, men uansett er praksis at brun og blå brukes som faseledere. Skal man ha inn flere blir det sort og/eller grå.

Som det nevnes så er det brun fase som skal brytes. Dette har egentlig bare opphav i TN nett, men jeg synes man bør gjøre det i IT og TT nett også (nett uten nøytralleder)

Det viktige er at man ikke bør bruke samme farge, feks to sorte i et rør. Da bør det hvertfall merkes godt.

Hvis det er åpent anlegg og topolt brudd setter man normalt en koblingsboks oppe ved taket og legger fireleder ned.
taz
   #6
 3,840     Haugesund     2
Gid de styrende organer kunne bestemme seg !!!  :)

I mitt hus er det pga. tidsaspektet, alle farger presentert: hvit,sort,blå,brun,grå. Snart kommer vel rød tilbake og...
Signatur
   #7
 22,342     Akershus     3
Jeg har blitt vant til at fargene brukes slik:

Blå: Nøytral (i TN-nett i IT er dette en fase)
Brun: Fase,
Sort: Fase etter bryter/brudd
Hvit/grå: Nøytral etter topolet brudd (i ITnett fasen med blå leder.)

Ved trefase/endeendere og andre koblinger der man bruker mange ledere kan dette bli anderledes, men man skal holde seg til at blå er nøytralleder i TN-anlegg.

   #8
 21,481     Enebolig     3
Jeg gjør samme som deg. Sort er reservebrun og grå er reserveblå  Smile
   #9
 22,342     Akershus     2
Fargene ble byttet for noen år siden. Da var det sort og blå som var fargene i (toleder) PR og ble brukt som fasefarger. Før dette var det sort og hvit.
   #10
 21,481     Enebolig     0
I know. Hvorfor bytter de hele tiden  Tongue Samme som faserekkefølgen på trefas, den spriker. Ofte er jo dette bestemt av dreieretning på motor ol, men gamlingene på jobb bruker alltid svart på L1. Jeg bruker stort sett brun hvis jeg har hele anlegget.