64 436    124    1  

Holder det ikke med 2-polet brudd på badet? Må servicebryter være forankoplet?

 2 174     Oslo     0

Å joda, vi monterer topolt bryter. Men ikke servicebryter forankoblet.sOPp: Jeg tillater meg å løfte ut denne problemstillingen i en ny tråd. Jeg synes dette er viktig å avklare. Slike viktige spørsmål bør ikke stå uten en konklusjon - i den grad det er mulig da... ;D

Hei dere,

Når vi skal bygge nytt hus snart. Holder det ikke med 2-polet brudd på badet?
Må det monteres en servicebryter foran det 2-polte bruddet (som da skjer vha. bryter på vegget utenfor baderommet)?

Dette er i såfall nytt for meg...men så er det lenge siden jeg gikk GK, VK1 og VK2 elektro  Wink

RTv
   #1
 912     0
Selfølgelig skal det ikkje vær det! Alt på badet skal ha 2p brudd. Noke servicebryter i tilegg skal det selfølgelig ikkje vær!
   #2
 21 487     Enebolig     1
I henhold til normene skal det visst det. Som tidligere nevnt synes jeg det er unødvendig.
   #3
 437     0
Du MÅ gjøre dette på nyinstallasjon. Dette fordi den er en sikkerhetsbarriere for DEG som huseier. La oss si at du finner konen din sprellende på gulvet i elektriske kramper i det du går inn på badet (hun har prøvd å skifte lysrør selv). Ja, da bruker du servicebryteren til å slå av all strøm. Årsaken til at denne bryteren skal monteres er selvfølgelig basert på ULYKKESstatistikk. Og det er ikke opp til din lokale elektriker å vurdere dette da vedkommene brytere normen/forskriften - på vegne av sjefen sin (installatøren).
RTv
   #4
 912     0

Skjer dette så slår du av 2p lysbryter, og konen din slepper fleire elektriske kramper. Skal du liksom ha ein nødstopp på utsida av badet? Kommer aldri til å skje.
  (trådstarter)
   #5
 2 174     Oslo     0

La oss si at du finner konen din sprellende på gulvet i elektriske kramper i det du går inn på badet (hun har prøvd å skifte lysrør selv). Ja, da bruker du servicebryteren til å slå av all strøm.


Mulig dette er et håpløst spørsmål, men:

Ville det da ikke holdt å skru av med en to-polet bryter som jeg har på veggen på utsiden av baderomsdøren?

   #6
 294     0
Kan jeg få henvist hvor det står at det skal være 1 "hoved bryter" på alt??

Jeg har også hørt dette, men jeg er litt usikker på hva som menes! så bare en liten link
Signatur
   #7
 21 487     Enebolig     0
Jeg har det bare fra en av sensorene til fagprøva. De som har vært oppe etter sommeren har blitt fortalt at dette har blitt et krav.

Ja, jeg ville slått av lysbryteren dersom jeg fant noen i kramper.

   #8
 437     0
Krav til allpolig frakobling fremkommer i NEK 400:2006 del 701 med bakgrunn i at personers kontakt med jordpotensiale forventes å bli vesentlig større enn normalt i denne typen rom. Allpolig brudd vil sikre at utstyr er spenningsløst ved skifte av lyspærer, belysningsarmatur, termostat, temperaturføler, varmeovn, vifte og ved service på steamdusj / boblebad. Innebygget allpolig bryter vil ikke frakoble utstyret da bryter er en del av utstyret.

For å unngå farlige situasjoner må betjeningsbrytere for allpolig brudd kunne identifiseres på en slik måte at det ikke er tvil om hvilket utstyr disse opererer. Dette kan løses ved plassering eller merking. Bryter skal også indikere frakoblet posisjon på en entydig måte. Det er ikke krav til at betjeningsbrytere er allpolige men at de sørger for allpolig brudd. Et eksempel på dette er EIB systemer der betjeningsbryter styrer relebokser med allpolig brudd.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å plassere bryter utenfor baderommet - spesielt der badet er lite og bryter ikke tilfredsstiller kravet til plassering i sone 2 (IP44). For større bad vil det være mest aktuelt å plassere brytere i selve rommet. Dessuten er det viktig at belysning har egen bryter med allpolig brudd slik at lyset kan være på under arbeid på frakoblet utstyr. Dersom lysarmatur har innebygget bryter må det installeres en ekstra bryter med allpolig frakobling foran denne.

I Elsikkerhet 71 er også fast tilkobling av steamdusj og boblebadekar behandlet. Dette vil stille krav til at det finnes en metode for utkobling ved rensing av filter eller annet vedlikehold. Krav til bryter for utkobling finnes i NEK 400:2006, avsnitt 536.3. Det må sørges for passende tiltak som hindrer utilsiktet betjening.

NEK 400: 2006 avsnitt 701.512.4.01 angir at fast montert elektrisk utstyr henhold til 701.55 skal allpolig frakobles. Dette kan tolkes slik at 2006 utgaven av NEK 400 bare krever at fastmontert utstyr i sone 0 og sone 1 skal ha allpolig brudd. Dette var ikke hensikten til NK64 og skyldes en endring i inndelingen av avsnitt i revidert norm. NK64 vil legge ut en rettelse på sin internettside. Allpolig frakobling gjelder fastmontert elektrisk utstyr i hele rommet inkludert varmekabel i gulv.

Konklusjonen er at det må påsees at det finnes topolt betjeningsbryter(e) som frakobler fastmontert utstyr slik at dette blir fullstendig spenningsløst. Innebygget topolt bryter vil ikke frakoble utstyret. Hvorvidt betjeningsbryter står i eller utenfor baderommet er ikke vesentlig så lenge kravene i NEK 400:2006 avsnitt 701.512.4 er oppfylt. For plassering av utkoblingsbryter gjelder i tillegg NEK 400 avsnitt 536.3. Utstyr tilkoblet med plugg frakobles ved å trekke ut pluggen.

   #9
 294     0
Er dette presiseringen til det som stod i Elsikkerhet 71??


Slik jeg tolker presiseringen så skal man ikke ha en hovedbryter, men merket 2 polet bryter på hver "enhet"

Mulig jeg skummer Wink men slik ser jeg det!
Signatur