#191
 21 487     Enebolig     0
Nei, de er merket S. De skal gi tidsforsinkelse på 40 - 500ms.

   #192
 1 594     0

Ja, det er mye mulig. Jeg refererer bare til hva produsentene selv sier. Det jeg egentlig lurer på er hvordan dette problemet skal være eliminert med Xdigital.


Informasjonen jeg har fått fra installatøren her på huset, er at disse er softwarestyrte.
Har imidlertid ikke peiling på detaljene rundt dette...
   #193
 20 966     Akershus     0
Klebing er et magnetisk fenomen. Software kan ikke endre det. Dersom en JFB er softwarestyrt vil den ikke følge DIN EN 61008-1:

Die Abschaltung muss entsprechend der Gerätebestimmung
DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) beim Bemessungsdifferenzstrom
innerhalb von 300 ms erfolgen.

Um eine hohe Zuverlässigkeit in der Geräteschutzfunktion zu
erzielen, wird von Fehlerstrom-Schutzschaltern des Typs A entsprechend der in Deutschland gültigen Produktnorm verlangt, dass sie
in allen Funktionsgruppen (Erfassung, Auswertung, Abschaltung)
unabhängig von der Netz- oder Hilfsspannung arbeiten.


Forenklet: ingen driftsstrøm fra nettet er tillat for JFB type As funksjon.

SW vil kreve strømforsyning. Imidlertid kan det hende at disse JFB uten klebing, følger andre normer.

Signatur
   #194
 725     Lier     0


Sopp kjapt oppfølgningspørsmål.

Hva er forskjell mellom

Xdigital 13/2/C/01-G/A og Xdigital 13/2/C/003-G/A ?!

Forstått såpass at det er 13amper, 2polet, C kar.

Lurte på hva 01 og 03 stod for men det var 30mA og 100mA ::)


Det stemmer. G står for at jordfeilbryteren har 10ms tidsforsinkelse for å unngå utkobling ved en (svært) kortvarig jordfeil/forstyrrelse.


01 er på 100mA

003 er på 30mA
Signatur