478    25    3  

To forbruksmålere på et abonement?

 170     Sunnmøre     0
Vi har en enebolig hvor hele underettasjen til nå har vært utleieleilighet. Denne leiligheten har eget sikringsskap med egen forbruksmåler. Det er et lite inntaksskap på ene ytterveggen hvor det er to sett med knivsikringer som fordeler strøm til henholdsvis hovedettasje og underettasje.

Vi skal nå sette inn trapp og benytte hele underettasjen selv.

Har vært i kontakt med nettselskapet og de sier at så lenge vi har to målere er vi nødt til å ha to separte abonementer med hver sine faste avgifter.

Noen som har noe erfaring her? Bør ikke nettselskapet, i sitt system, kunne slå sammen målingene fra disse to målerne og samle de på et abonement?

Noen erfaring med alternative løsninger for å få løst dette?

På forhånd takk for svar.

   #1
 15 432     Akershus     0
Veldig tungvint system at de ikke kan slå sammen, f eks om en i ungenes ten-åringstid ikke leier ut noen år.

Den «enkle måten er å trekke tilbake kabelen til utleiedelen og koble denne bak deres måler.

Dersom det kan bli snakk om ny utleie, kan utvendig målerskap være aktuelt, men det koster litt.
Signatur
   #2
 35     1
Jeg tror ikke nettselskapet har lov til å slå sammen målepunkter til ett "teoretisk" målepunkt. Her må det vel en elektriker inn i bildet?

Vårt nettselskap kan godt ha flere målere på samme abonnement og felles faktura - slik at man f.eks. slipper flere fakturagebyr, og man får se forbruket for flere målere på samme innlogging på "Min side" på nett - men fastleddet for nettleien er per målepunkt så tre målere gir tre ganger fastledd.
   #3
 21 462     Enebolig     0
Forutsatt at dette ligger på samme adresse/bruksnr, så kan et elektrikerfirma sy sammen anleggene til en måler.
   #4
 2 179     Vestlandet     0
Kan elektriker gjøre det, selv om det er registrert som to boenheter? Etter de "nye" reglene fra 2010 mener jeg.
  (trådstarter)
   #5
 170     Sunnmøre     0
Slik jeg ser det er det to måter å sy sammen dette på, riktig?

1. Kabel mellom de to sikringsskapebe, slik at det ene skapet forsyner det andre. Kabelen fra inntaksskapet til det sikringsskapet som ikke skal ha måler blir da ikke i bruk.

2. Trekke en ekstra kabel fra inntaksskap til det ene sikringsskapet, denne kabelen brukes da til å mate strøm tilbake til inntaksskapet hvor den så kobles til tilførselen til det andre sikringsskapet.

Dette krever da at det er mulig å trekke inn en ganske grov kabel i eksisterende anlegg, noe som jeg tipper blir vankselig?

Jeg får studere litt, det er kanskje en liten sjanse for at installasjonsfirmaet forutså at dette kunne bli aktuelt, og har lagt opp noe klart?
   #6
 15 432     Akershus     0
Kan elektriker gjøre det, selv om det er registrert som to boenheter? Etter de "nye" reglene fra 2010 mener jeg.


TS skriver at boenhetene skal slåes sammen.

Ved nyetablering av utleieenhet med felles varmepumpe og felles varmtvann, krever nettselskapene adskilt strøm slik at «leieboer kan velge billigste strømleverandør til LED-pærene og TV’n.
Signatur

   #8
 2 179     Vestlandet     0
Ved nyetablering av utleieenhet med felles varmepumpe og felles varmtvann, krever nettselskapene adskilt strøm slik at «leieboer kan velge billigste strømleverandør til LED-pærene og TV’n.Den egentlige årsaken er selvsagt at man vil fordele de faste kostnadene bedre blant brukerne. Men i kommunikasjonen fra nve har det dessverre vært snakk om at det er fordi folk skal få velge strømleverandør selv og spare penger. Veldig uryddig!
   #9
 35     0
Jo men begge deler stemmer jo. Hva hadde vært vitsen med fri konkurranse i kraftmarkedet hvis ikke folk fikk velge strømleverandøren sin selv?
   #10
 15 432     Akershus     0
Enig i det du skriver, men en utleiedel i en enebolig er likevel litt spesielt. Som jeg nevner, i mange tilfeller «snylter hybelen på hovedleilighetens varmepumpe og vv-produksjon, de største energislukene. Kanskje også på bredbånd og TV. En ønsker å få ned totalkostnadene ved å dele, om enn litt på kanten.

I tillegg er det mange som rigger for utleie ved nybygg eller kjøp av gammel enebolig. Etter noen år er leieinntekten ikke så viktig og ungene kommer i plasskrevende tenåringstid, utleie opphører. Da er det enklere med ett sett fastavgifter, ikke å betale egen fastavgift for peiestua.

Vi hadde undermåler. Delte fastavgiften etter forbruk. Bare besparelsen i fastavgift ville slått ut ethvert valg av billig strømleverandør.
Signatur