175    16    26  

Lavtemperatur fjernvarme og vvbereder med coil

 26     Stryn     2
Eg har overtatt ei ny leilighet, der er det eit felles varmepumpeanlegg som leverer vatn til golvvarme i alle leilighetene.

Dette opererar på relativt lav temperatur, rundt 35grader sist eg såg etter.

VVbereder er OSO Delta coil 200 (DC200). Denne har forvarming med fjernvarme. Eg er dog litt bekymra over kor effektivt dette er i praksis. Eg ser no når eg er vekkreist at spisslasta i vvbereder koblar inn 7-8 gongar per døgn sjølv om det ikkje er nokon heime. I tillegg står denne plassert på eit teknisk rom midt i leiligheta der det er relativt varmt pga. spillvarme frå golvvarme og vvtanken. Så varmetapet her burde vere relativt lite.

Det er ingen kraner eg kan stenge for å kutte ut sirkulasjonen i coilen (med forbehold, mulig det er noko servicepunkt i forbindelse med sirk.pumpe). Og eg tenker at denne forvarminga er gunstig når det tappast svært mykje varmt vatn men at når det er lavt forbruk så går varme frå varmtvannsberederen til å varme opp leiligheta i staden for. Det er tross alt dobbelt så høg temperatur i varmtvannsbereder (70 grader) som i turtemp frå fjernvarmeanlegget (35grader).

Nokre synspunkt på om dette er ei potensiell kilde til strømsløsing? Det er gjort slik i 25 leiligheter no, og det skal byggast 25til på samme måte så det er jo ikkje ein ubetydeleg ekstrakostnad samla dersom ein brukar 1:1 varme i staden for varmepumpe.


Lavtemperatur fjernvarme og vvbereder med coil - Screenshot_20220514-213930_Elekt.jpg - TurboJens

HSt
   #1
 34 663     Lillestrøm kommune     2
Er det forvarming med coil inne i den varme VB ?

Da tror jeg det er stor sjanse for at gulvvarmekretsen stjeler varme fra VB. Mulig den kAn gi bidrag når det er mye kaldt vann inne i beholderen. Men da må coil stenge når vannet blir varmt

Forvarming av vannet som går inn i VB vil alltid fungere
  (trådstarter)
   #2
 26     Stryn     2
Ja, frå manualen til vvtanken:
Lavtemperatur fjernvarme og vvbereder med coil - e5d6e370db904486a66b7e951ada88b3.png - TurboJens

Ordet forvarming trur eg er sterkt misvisande her. Eg har ikkje full oversikt over røropplegget her, men det ser ut for at det er som følger:
fjernvarme tur->energimåler->pumpe->vvb coil->gulvvarmefordeler->fjernvarme retur. Mykje er gøymt i konstruksjonen desverre.

Ja, eg lurer på om eg skal kreve at dei heller leverar ein normal vvbereder og heller monterar ein varmevekslar på kaldtvannstilførselen...
   #3
 5 558     OSLO     2
men dere har vel rom-termostater i hvert rom? som dere kan stille temp på? når dere reiser bort, kan jo denne stilles lavere enn vanlig? og heller øke tempen når dere kommer hjem?

skjønner ikke hvorfor den skal bruke strøm til og varme opp rommet hele tiden?
den skal jo bare legge inn ved behov?


kan vel ikke sammenlignes, men her hjemme har vi vannbåren i alle gulv, med en kombi-bereder, nedre del av tanken er gulvvarme, kobla som 5 eller 7 kw effekt (husker ikke nå, er 10 år siden), og en øvre del til forbruk, vanlig 3kw element.

mitt inntrykk av virkemåten på anlegget, er at det varme vannet i gulvet sirkulerer en god del ganger, før den krever ny oppvarming av vannet. derav lite strømbruk.....

vi har ikke varmepumpe eller noe annet enn elektrisk, og vi syns dette er en gunstig løsning, vi bruker lite strøm på varnme..... har aldri vurdert eller tenkt på VP eller borre-hull....
HSt
   #4
 34 663     Lillestrøm kommune     2
Hvis det var for å varme opp vannbåren varme så ja er dette helt greit, men TS har det lunkne vannet fra ekstern kilde og det er dette lunkne vannet som skulle forvarme inngående kaldt vann i varmtvannsbeholder. Isteden stjeler dette vannet varme fra alle 25 brukernes varmtvannsbeholdere. Hvis coilen ikke stenges så må dette skje

Forvarming vil fungere når tanken sjikter, det er kaldt vann inn i bunn, så hvis det er stort nok forbruk så det alltid er kaldt i bunn så vil det kanskje virke.
   #5
 5 558     OSLO     2
Hvis det var for å varme opp vannbåren varme så ja er dette helt greit, men TS har det lunkne vannet fra ekstern kilde og det er dette lunkne vannet som skulle forvarme inngående kaldt vann i varmtvannsbeholder. Isteden stjeler dette vannet varme fra alle 25 brukernes varmtvannsbeholdere.   Hvis coilen ikke stenges så må dette skje

Forvarming vil fungere når tanken sjikter, det er kaldt vann inn i bunn, så hvis det er stort nok forbruk så det alltid er kaldt i bunn så vil det kanskje virke.  

han skriver i første setning;

""Eg har overtatt ei ny leilighet, der er det eit felles varmepumpeanlegg som leverer vatn til golvvarme i alle leilighetene.""


så er det varmtvann til forbruk som er problemet, eller er det varmen til gulvet som er problemet?  
  (trådstarter)
   #6
 26     Stryn     2
men dere har vel rom-termostater i hvert rom? som dere kan stille temp på? når dere reiser bort, kan jo denne stilles lavere enn vanlig? og heller øke tempen når dere kommer hjem?

skjønner ikke hvorfor den skal bruke strøm til og varme opp rommet hele tiden?
den skal jo bare legge inn ved behov?

Det er romtermostatar ja, men ingen shunt. Termostatane er dog litt meir som en varmebegrenser og ikkje for finreulering sidan golvvarmen er treig (ligg i påstøyp i etageskille eller i sålen for dei som har kåk på bakkeplan).

Det er ingen reguleringsfunksjon i VVB, den er stilt på 70grader og så lenge det sirkulerar kaldare vatn enn dette i coilen så vil ikkje anlegget fungere slik som det er tenkt.

Eg antar at VVB er tiltenkt som reservekilde i tilfelle svikt i fellesanlegget, men her meinar eg det må inn med stengekraner eller ein 3vegsventil slik at eg kan velge sjølv mellom coil eller forvarming av kaldtvatn.

Skal prøve når eg kjem heim å logge temperaturen på tur/retur til coilen, for å sjå kva veg varmestrømmen går.
HSt
   #7
 34 663     Lillestrøm kommune     2
Han skriver jo tydelig og klart at det eksterne anlegget leverer lav temperatur varme til oppvarming og så er dette koblet til varmtvannsbreder via en coil for å forvarme vannet

Problemet er at han synes det ser ut som varmtvannsbreder har større forbruk enn det varmetap fra beholderen skulle tilsi (når han er bortreist). Min teori om at gulvarme systemet stjeler varme tror jeg fortsatt er rett.

Synes TS din fremstilling var grei, men har en tolket teksten feil første gang en leser den så vet jeg jo at det er mulig å snuble har jo gjort det selv.

Ser TS har oppdatert med et svar, en stengeventil kan jo styres av at gulvvarme systemet har lavere ut temp av VB enn inn og så kan den åpne som backup hvis temperatur inn er for lav.

   #8
 23 783     Akershus     2
Dette er vel en kjent problemstilling med alle dobbeltmantlede tanker? I dette tilfellet er «mellomgulvet" erstattet med en coil, men funksjonen blir den samme: temperaturen i øvre del av tanken er høyere enn i nedre del. Varme antas å smitte fra varm del til kjøligere del, her coilvannet.

Ved å måle energiforbruket på varmekolben i perioder uten vv tapping får en et inntrykk av hvor mye energi en ev fyrer inn elektrisk og som smitter over til fjernvarmesystemet.

TS nevner ingen ingenting om shunt mellom fjernvarme og egne gulv. En kan lure på om vvb her ikke bare varmer egne gulv, men deltar i ytre krets og varmer hele nabolaget sammen med alle andre vvb-er?

En kan også få et inntrykk av om det lekker varme mot fjernvarmesiden ved å måle delta T på inn/ut av coilen. Ideelt burde det her være en treveis temperaturstyrt ventil som shuntet ut coilen når ut-temperatur overstiger inn-temperatur. Er slikt system måtte ha en liten gjennomstrømning i stengt posisjon for å kunne måle tomgangstemperaturen. Alternativt en temp-føler lavt på tanken.
Signatur
HSt
   #9
 34 663     Lillestrøm kommune     2
Ja jeg tror det er en mulighet at de også betaler for varme tap som går til naboer. Virker som prosjekterende her har sovet litt.

   #10
 23 783     Akershus     2
Der dømmer vi dobbelmantlet bereder nord og ned. Samtidig pusher fabrikantene slikt utstyr. Hva er det de ser som vi ikke ser?

For meg ville det være mer logisk med en pre-tank med coil. Mao en varmeveksler med tilstrekkelig virkningsgrad. Produsentene kan argumentere med at ved å bygge sammen pre-tank og hovedtank, så blir totalkostnaden ved installasjon lavere. Dette på bekostning av noe lavere virkningsgrad.
Signatur