#21
 1 452     0
Boligtype - Enebolig eller rekkehus

Selvtegnet enebolig


Byggeår - Når ble boligen oppført?
År 2011/2012.  45 cm islolasjon i tak og 30 cm i skråtak. ( men et rom har bare 20 cm i skråtak) 20 cm i etasjeskille og ytrevegg. 10-15 cm isolasjon i innervegger, hovedsakelig brukt glava 33. glava med papir var A37 Dobbel vindsperre, gips og tyvek. isolert med 23 cm i plate på mark og 7 cm glava i gulv, totalt 30 cm i gulv.
Det er også åpen hall på ca 18 M2 der takhøyden er 4,5 m på det høyeste, takhøyden i andre rom nede er fra 2,5-2,6 m.
2 lags vinduer med 1,3 uverdi tror jeg.

Bruttoareal
Ca 180 BRA

Kommune
Vinje i Telemark

Dagens varmeløsninger
Vedfyring og panel/oljeovner, varmekabler på bad og vaskerom. og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Ikke vannbåren varme og ikke varmepumpe.

   #22
 4 156     Oslo Vest     0
Boligtype
Arkitekttegnet enebolig i to etasjer


Byggeår - Når ble boligen oppført?
2011/2012

Bruttoareal
250 kvm BRA

Kommune
Asker

Dagens varmeløsninger
Vannbåren varme (gulv) i alle rom, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe væske til væske (borret). U-verdi yttervegg 0,13 massivtreyttervegger med 20 cm økologisk trefiberisolasjon, u-verdi vindu 0,7, 40 cm isolasjon i tak og gulv, .
Peis i hovedstue og stue i 2 etg.
Signatur
  (trådstarter)
   #23
 105     Oslo     0

Boligtype - Arkitekttegnet enebolig

Byggeår - 1968 - lite er gjort siden. 10cm isol i vegger, 15 i tak. Taket er forøvrig flatt uten mulighet for etterisolering uten ny taktekking. 2 vinduer fra 2008, de fleste i hovedetasje fra mid80, de fleste i underetasje fra byggeår, et par-tre punkterte.

Bruttoareal - 200kvm som er oppvarmet (1+u etg)

Kommune - Horten

Dagens varmeløsninger
Sentralfyrt olje. radiatorer i de fleste rom, varmekabler på bad.

Mye på huset er modent for utskifting: vinduer og muligens kledning. De fleste innvendige rom blir pusset opp innen få år. Regner med stor egeninnsatsdel.


Hei,

Netto energibruk i dagens bolig er estimert til 32700 kWh(hvor 18100 kWh er romoppvarming). Antar at oljefyren dekker 90 % av romoppvarmingbehovet og 50 % av tappevannet. Virkningsgrad for oljefyr er satt til 80 %. Elektrisitet blir da 11600 kWh/år og olje blir 24100 kWh/år(ca 2500 liter).

Luft/luft varmepumpe i dagens bolig - netto besparelse 5400 kWh/år - kostnad 20.000 kr. Merk at ved en temperatur differanse mellom ute og inne på 45 grader kreves det 11,5 kW for å holde temperaturen i boligen. Denne varmepumpe vil ved -20 grader celsius i beste fall levere om lag 2 kW så da skjønner du sikkert at den ikke kan være eneste energikilde  Smile . Hvor ønskelig det er med en slik løsning når man har radiatorer må du nesten vurdere selv.

Luft/vann varmepumpe i dagens bolig -  netto besparelse 12900 kWh(inklusive energibesparelse for tappevann) - kostnad ca 130.000 kr. Hvis man går for en slik løsning vil vi anbefale å bytte ut de eksisterende radiatorene til lavtemperatur radiatorer fordi mange varmepumper ikke greier å løfte temperaturen på vannet tilstrekkelig til å fungere med gamle radiatorer, samt at varmepumpen vil operere mer effektivt med lavtemperatur radiatorer.

Etterisolere vegg(10cm) - netto besparelse 4600 kWh/år - merkostanden hvis du allikevel skal skifte kledning vil være om lag 50.000 kr. Her vil du antagelig støte på problemer med tanke på at du har flatt tak(antar lite eller ingen takutspring). Dette bør da gjøre hvis taket skal utbedres.

Skifte vinduer - netto besparelse 2700 kWh/år - kostnad 230.000 kr. Dette er i større grad et komforttiltak(kulderas). Hvis noen vinduer er punktert vil vi uansett anbefale å bytte disse.

Etterisolere tak(15cm) - netto besparelse 1200 kWh/år - kostnaden har jeg ikke tatt med fordi jeg ikke har noen gode estimater på hva dette koster, men da vet du hvertfall hva du kan forvente av besparelse hvis du velger å tekke om taket.

Kombinasjonen av de 3 overnevnte tiltakene og balansert ventilasjon gir en netto energibruk på 24000 kWh(hvor romoppvarming er 7900 kWh/år). Med samme forutsetninger som for oljefyren i dagens bolig blir energibruk knyttet til elektristet 13100 kWh/år og olje 12600 kWh/år(ca 1300 liter).

Ved å sette luft/luft varmepumpe i den renoverte boligen vil netto besparelsen være om lag 2400 kWh/år.

For luft/vann varmepumpe i den renoverte boligen vil netto besparelsen være om lag 6700 kWh/år.(inklusive energibesparelse for tappevann)

Vi har ikke vurdert bergvarmepumpe, men investeringkostnaden vil da øke med ca 50.000kr sammenlignet med luft/vann og besparelsen vil øke med ca 1000-2000 kWh/år(grovt estimat).

Et siste alternativ kan være ettermontere varmestyringssystem for dagens radiatoranlegg, dette vil kunne gi en besparelse på ca 10-15 % med en investeringskostnad på ca 20-30.000 kr

Håper dette var til hjelp, lykke til med renoveringen  :)

Mvh

ENØK-telefonen
Signatur
   #24
 78     Vestfold     0


Håper dette var til hjelp, lykke til med renoveringen  :)

Mvh

ENØK-telefonenDet var det, takker så meget.

Kan også rapportere om at energibrukanslaget stemte meget bra, forrige eier brukte ca 2500-2700liter olje pr år siste to år ihvertfall. Han brukte visstnok noe ved også, men så var også forrige vintre strengere enn normalt. Strømforbruk har jeg ikke fått, men strømleverandør estimerer ca 9000kWh, men det kan være relatert til tidligere års forbruk, og forrige eier bodde alene.

Signatur
   #25
 265     Lier     0
Boligtype - Arkitekttegnet enebolig med flatt tak i to etg.

Byggeår - 2013

Bruttoareal - 254kvm

Kommune - Lier

Dagens varmeløsninger - Vann til vann fjernvarme (Borret i fjell). Eller hva du vil foreslå som beste investering. 

Dette blir mer et spørsmål om hva som er økonomisk lønsomt når mann bygger nytt. Hvilken investeringer er det man får best utbytte fra.

Håper du har mulighet til å hjelpe til med dette, selv om det kanskje er litt på grensen i forhold til at dette ikke er et eksisterende bygg. Men svaret ditt vil helt sikkert være til nytte for mange som planlegger å bygge nytt.

På forhånd takk;-)
  (trådstarter)
   #26
 105     Oslo     0

Hei.

Kan dere beregne energibehovet for huset vårt?
Vi brukte 30000 kwh i 2011, og 3100 kwh i januar-12. Det må være veldig mye.

Boligtype - Enebolig 2 etasjer
Isolasjon: 25cm vegger, >40cm flatt tak, 25cm gulv på grunn, vinduer u-verdi 1,2, balansert ventilasjon.

Byggeår - 2010

BRA - 152m2

Kommune - Tromsø

Dagens varmeløsninger - Varmekabler i alle gulv. Sentralstyring med nattsenking og senking når vi er på jobb. Peisovn i stue som brukes i kalde perioder.

Takk for hjelpen!


Hei,

Det oppgitte forbruket er meget høyt etter hva jeg kan skjønne.
Vårt estimat viser at denne boligen burde ha en energibruk på omlag 19000 kWh/år(hvor oppvarming er 9000 kWh). I fjor var et ganske kaldt år så energibruken for i fjor burde vært omlag 20000 kWh. Den oppgitte energibruken på 3100 kWh for januar 2012 ser ut til å være mer normalt. Vårt estimat for denne måneden er ca 3000 kWh.

Det kan være mange årsaker til det store avviket, noe å vurdere er(regner med du ikke har bommet og sett på energikostnader i steden for energibruk Wink):

Bruker relatert

Innetemperatur, 21-22 grader celsius er normalt i oppholdsrom.

Forbruk av tappevann, dusjes det unormalt mye? En person som dusjer 5 minutter 7 dager i uken tilsvarer en årlig energibruk på ca 1100 kWh/år

Boligens belysning og hvordan den brukes. Eksempel: Et rom med takbelysning, 2 sparepærer(11 W) kontra 4 downlights(35 W). Med en brukstid på 2000 timer blir differansen ca 240 kWh(84 %). Dette er satt litt på spissen selvfølgelig.

Bruk av hvitevarer. Hvis man har barn og kjører vaskemaskin og tørketrommel mye vil det kunne utgjøre litt.

Det er lite sannsynlig at noen av disse punktene alene kan forklare avviket, men summen av disse kan kanskje være noe av årsaken.

Selve boligen

Defekt varmegjenvinner(hvis den ikke virker vil dette gi et estimert avvik 6000 kWh/år)

Ukontrollerte luftlekkasjer(utettheter i bygningsdeler som vender mot det fri)

Hvis det ikke er brukerelaterte årsaker ville vi anbefale å ta en termografering og lekkasjetest av boligen(hvis det ikke er gjort). Ville uansett prøvd å gjøre en innsats for å finne ut av dette, det kan potensielt gi en energibesparelse på nærmere 10.000 kWh :)

Til slutt:

En luft/luft varmepumpe(gitt at energibruken "normal") i denne boligen vil kunne gi en besparelse på om lag 2700 kWh/år - kostnad 20.000 kr.

Håper dette var til hjelp

Mvh

ENØK-telefonen
Signatur
  (trådstarter)
   #27
 105     Oslo     0


Enebolig Finnmark:29000 KWh i 2011, 3900 KWh i januar.
1 1/2 etg enebolig på oppmålt 144 m2(ca160 bruksareal skråtak) bygd i 1918. utleieleilighet  i 2etg. Panelovner, L/L Zibro og  Dovre kombiovn(men kutta ut oljen)
lafteplank med flere lag utvendig panel, gulvisolasjon bare 10 cm noen rom, fleste vinduer er 80 talls 2lags( begynt å bytte dem)....
[/quote]

Hei,

Det er litt uklart for oss om det er gulv mot grunnen eller kryprom/kjeller og om det er isolasjon i taket samt hvor mye Dovre ovnen brukes. Hvor i Finnmark(kommune?) er også ganske avgjørende. Her har vi gjort noen antagelser.

Estimert energibruk er ca 35500 kWh/år hvor ca 5500 kWh(litt over 2 kubikk) er ved til romoppvarming. Resten er elektrisitet(ink. varmepumpe) hvor romoppvarming er ca 20000 kWh og ca 10000 kWh til tappevann og elektrisk utstyr.

Siden du allerede har tatt et valg ved å sette inn Luft/luft varmepumpe(som er et klokt valg) mener vi det ikke vil være lønnsomhet i andre tilsvarende tiltak. Eventuelt bytte ut dovre ovnen med en ny rentbrennende ovn. Litt avhengig av hvor mye den brukes snakker vi her om en besparelse av ved tilsvarende 1000 kWh. Med andre ord en nedbetalingstid på 10-15 år, dette er selvfølgelig avhengig av investeringskostnaden.

Det som kanskje er mer interessant i ditt tilfelle er tiltak på selve boligen.

Vi har vurdert følgende:
Etterisolering av tak 10 cm - besparelse ca 2800 kWh
Etterisolering av vegger 10 cm - besparelse ca 6000 kWh
Skifte til nye vinduer - besparelse ca 2800 kWh
Redigert: liten beregningsfeil

Total besparelse for alle tiltakene blir ca 12000 kWh(dette forutsetter at det installeres balansert ventilasjon)

Håper dette var til hjelp

Mvh

ENØK-telefonen

Signatur

   #28
 63     Akershus     0
Bolig type - Halvpart av tomannsbolig, vertikal delt. Støpt såle.

Byggeår - 2005

Kommune - Eidsvoll

Brutto areal - 104kvm

Oppvarming - Luft til luft varmepumpe, to elektriske varmovner i første etasje, varmekabler på bad og i gangs, men de i gangen er ikke i bruk.

Jeg lurte på om vi ligger over eller under normalen for denne typen hus, vi er tre personer i huset to voksne og ett barn på tre år. Vi har et årlig forbruk på ca 12000 Kwh.
Signatur
  (trådstarter)
   #29
 105     Oslo     0

Boligtype- Enebolig eller rekkehus

Rekkehus

Byggeår - Når ble boligen oppført?

1962. Ingen nevneverdige utbedringer.

Bruttoareal

146

Kommune

Kvam, Hordaland

Dagens varmeløsninger

1 radiatorovn, 1 vifteovn og 1 vedovn.Hei,

Vi vet ikke hvor mye dere bruker vedovnen deres men har antatt at den dekker 10 % av årlig energibruk til oppvarming. Har også forutsatt at det er et ende-rekkehus

Energibruk er estimert til 25.500 kWh hvor ca 15.000 kWh(ved er ca 2700 kWh av disse) går til oppvarming.

Oppgradering av  selve boligen:

Etterisolere tak - 150mm ekstra mineralull - besparelse 900 kWh per år
Etterisolere vegger - 100mm ekstra mineralull - besparelse 3600 kWh per år
Skifte vinduer - nye standardvinduer(u-verdi 1.2) - besparelse 2300 kWh per år
Alle tiltak samt balansert ventilasjon - besparelse 7100 kWh per år

Aktive tiltak på originalboligen:

Luft/luft varmepumpe - erstatter 40 % av el. oppvarming - besparelse 2800 kWh per år
Luft/vann varmepumpe - erstatter 80 % av el. oppvarming og 50 % av tappevann - besparelse 6500 kWh per år
Væske/vann varmepumpe - erstatter 95 % av el. oppvarming og 70 % av tappevann - besparelse 8500 kWh per år

Merk at luft/vann og væskevann varmepumpe enten krever vannfylte radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Kombinasjon av etterisolert tak og luft/luft varmepumpe(trolig de mest kostnadseffektive tiltakene:

Besparelse 3400 kWh per år

Håper dette var til hjelp

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
  (trådstarter)
   #30
 105     Oslo     0

Boligtype
Arkitekttegnet enebolig i to etasjer


Byggeår - Når ble boligen oppført?
2011/2012

Bruttoareal
250 kvm BRA

Kommune
Asker

Dagens varmeløsninger
Vannbåren varme (gulv) i alle rom, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe væske til væske (borret). U-verdi yttervegg 0,13 massivtreyttervegger med 20 cm økologisk trefiberisolasjon, u-verdi vindu 0,7, 40 cm isolasjon i tak og gulv, .
Peis i hovedstue og stue i 2 etg.


Hei,

Dette er som du sikkert vet en meget godt isolert bolig som på flere punkter strekker seg lenger en det som er dagens krav. Vi vil således ikke anbefale ytterligere tiltak når det gjelder det konstruksjonsmessige fordi det ikke vil kunne forsvares økonomisk. Når det er sagt så vil vi anbefale utvendig solskjerming, fremfor innvendig, fordi det mye mer effektiv hindrer uønsket varmetilskudd fra sola om sommeren(har i noen tilfeller vært et problem i godt isolerte boliger). Dette blir selvfølgelig en kost/nytte vurdering samt at noen kanskje ikke ønsker de visuelle "forstyrrelsene", men her har det kommet ganske mange gode nye løsninger i de senere år. Dette gjelder primært for de mest solutsatte fasadene.

Når det gjelder oppvarmingsløsningen så har vi lite å tilføye der også, væske/vann varmepumpe i kombinasjon med gulvvarme er en pen og behagelig, men kostbar løsning. Man har riktig nok krav som sier at 40 % av oppvarmingen skal skje ved bruk av fornybar energi(det kan virke litt rart i norsk sammenheng men elektrisitet er definert som fossil brensel) men siden dagens boliger er så godt isolert(les: lavt energibehov) blir tilbakebetalingstiden ganske lang på slike investeringer. Ville nok kanskje ha gått for luft/vann varmepumpe selv om den ikke er like effektiv når det er som kaldest ute fordi man eliminerer kostnaden knyttet til borrehull(en ulempe med disse er at man må finne et lurt sted å "gjemme" ytterdelen).

Basert på opplysningene vi har så er beregnet energibruk som følgende:

Totalt energibehov uten varmepumpe er ca 28.000 kWh, hvor ca 11300 kWh er romoppvarming og 7600 kWh til tappevann.

Med varmepumpe blir totalt energibehov ca 17800 kWh hvor ca 4400 kWh er til romoppvarming og ca 4300 kWh er til tappevann. Dekningsgraden for varmepumpe er 90 % av oppvarming og 70 % av tappevann.

Som du ser så gir varmepumpen en årlig besparelse på drøye 10.000 kWh. Hvis du sammenligner dette med merkostnaden av å investere i varmepumpe så vil du ha en pekepinn på når varmepumpen er nedbetalt. NB! Husk å ta jevnlig service på varmepumpen, gjerne hvert tredje år.

Dette vil etter vår oppfatning være en komfortabel og vedlikeholdsfri bolig i mange år fremover.Gratulerer med ny og energieffektiv bolig!

Håper dette var til hjelp

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur