#41
 358     Rælingen     0
Her er min bolig:

Hustype - Del av vertikaldelt tomannsbolig 1,5 plan på 120 kvm primærrom fra Trivselhus, byggeår 2001.  Er 80 kvm i 1. etg og 40 kvm i 2 etg. Rælingen utenfor Lillestrøm

Isloasjon - 25cm vegg, 50 cm tak og trolig 25 cm i gulv. Vinduer er 3-lags superenergi fra Elite.

Oppvarming - Innstallert en ventilasjonsvarmepumpe (2001) fra IVT som gir meg vannbåren varme, tappevann og ventilasjons med varmegjennvinning. Ikke balansert ventilasjon, men fungerer på lik måte, dette har tilluftsventiler i oppholdsrom og avsug i våtrom. Vannbåren i hele 1 etg. samt på bad i 2. etg. Panelovner i de 3 soverommene i 2 etg. Pelletsovn montert i stue.

Forrige eier hadde forbruk på ca 14000kw i 2011. Hittil i år har vi selv brukt ca 5750kw siden 22. Januar.

Tror ikke det er mye å gjøre her. Når den tid kommer, kanskje bytte ut ventilasjonspumpen til en nyere og mer kraftig enhet som bruker mindre eldrift i kuldeperiodene? Den jeg har i dag er på 2kw, de nyere og litt kraftigere er på 5 kw og bygget for minimal tilskudd av eldrift.

   #42
 175     Østlandet     0
Ser tråden har stått i stå en liten stund, men det er en ting jeg aldri
blir helt klok på i vårt hus og det er plassering av avtrekk i forhold
til L/L varmepumpe når en har balansert ventilasjon. Vi har L/L varmepumpe gulvmodell plassert i en svært åpen løsning og ca 5.5 meter rett over varmepumpen er det et avtrekk som suger ut varmluften som samler seg i taket over varmepumen og drar dette rett inn i ventilasjonsanlegget. Er dette smart? Byggmesteren mente dette var smart idet varmluften som ikke var til noe nytte høyt oppe under taket ville bli sugd inn og "resirkulert" i det balanserte  ventilasjonsanlegget. Jeg er litt skeptisk og lurer på om ikke ventilasjonsanlegget bare suger ut varmluften før den får sirkulert rundt. Vurderer derfor å plombere hele dette avtrekket rett over varmepumpen.  På ventilasjonsanlegget kan vi stille inn ønsket romtemperatur og dersom denne f.eks står på 18 grader
(som er standard) og varmluften som kommer opp til avtrekker er 22-23 grader så innbiller jeg meg at ventilasjonsanlegget blander uteluft med avtrekksluften og slipper 18 grader tilluft inn i rommet igjen..eller blir dette feil? Dersom forhold tilluft/avtrekk er en konstant luftmengde uavhengig av innstillt temperatur på anlegget slik at luften ikke blir kjølt ned dersom blandingen gir f.eks 20 grader ut når den er innstillt på 18 grader så har jo byggmesteren rett, men det er akkurat dette jeg ikke helt får taket på - hvordan fungerer egentlig dette med temperaturinnstilling på balanserte ventilasjonsanlegg?  Følgende er klippet fra bruksanvisningen : "Ønsket tilluftstemperatur stilles inn på styringspanel og temperaturen opprettholdes av aggregatets roterende gjenvinner og ettervarmebatteri". Det er jo forsåvidt selvforklarende dersom temperaturen på tilluften går under innstillt verdi, men fungerer det også motsatt - dvs. blander aggregatet inn mer kaldluft utenfra dersom det er mye varm avtrekk?
   #43
 70     Oslo     0
Jeg vil tro at dette ikke er en ideell løsning hvis varmluften fra VP styres rett mot avtrekket. Noe av luften blir sugd ut før den får blandet seg med resten av lufta i rommet. Byggmesteren har rett i at anlegget har en gjennvinner, men den har ikke 100 % virkningsgrad, mao varmetap. Alle typer balansert ventilasjon har ikke kjølefunksjon, hvis du har kjølefunksjon så vil dette muligens være et problem fordi anlegget vil forsøke å kjøle, men jeg regner med at kjølingen kan deaktiveres. Uten kjølefunksjon vil jeg tro at tilluft temperaturen vil stige over det innstilte minimumsnivået hvis kombinasjonen utetemperatur og gjennvinner greier å oppnå høyere temperatur enn den innstilte minimumstemperaturen. Sikkert noen her på forumet med mer inngående kunnskap om BV som kan utdype dette ytterligere.
Signatur
   #44
 358     Rælingen     0
Lite med svar her nå. Kunne tenkt meg tilsvar på mitt innlegg.
  (trådstarter)
   #45
 105     Oslo     0

Boligtype
Laftet (7" laft) enebolig i 2 etg. + kjeller og kaldt loft

Byggeår
1911
Nye vinduer (2003/2009, u-verdi 1.4) og balkong/ytterdører (2010-2011)
Etterisolert etasjeskiller mot kjeller og loft, i overkant av 15 cm.
Parkett med 5mm foam mot kjeller oppå gammelt tregulv.

Bruttoareal
Grunnflate 76m2.

Bruksareal: 140m2 oppvarmet
(Ca 45 m2 i kjeller med pga svært tykk gråsteinsmur og ca 195 cm takhøyde + loft med skråtak varmes bare opp under bruk, max 10-20 timer om vinteren)
Kommune
Ringerike

Dagens varmeløsninger
Vedfyring og panelovner, el. varmekabler på bad. Gratis ved. Frostsikring av vann i kjeller (varmekabel på rør).


Hei k-ryeng,

Siden dere har tilgang på "gratis" ved har vi antatt at det er en betydelig del av oppvarmingsbehovet som dekkes av ved(40 %)

Med de gitte forutsetningene vil estimert energibehov ligge rundt 34.000 kWh(hvor ved er ca 12.700 kWh og 12.400 kWh er elektrisitet til romoppvarming). Tappevann antas å være ca 4600 kWh.

Med luft/luft varmepumpe som erstatter store deler av dagens el. oppvarming forventes det en besparelse på ca 3000 kWh.

Med luft/vann varmepumpe vil estimert besparelse være ca 6500 kWh per år(romoppvarming og tappevann)

Med væske/vann varmepumpe vil estimert besparelse være ca 8500 kWh per år(romoppvarming og tappevann)


Når det gjelder det bygningstekniske vil det være veldig avhengig av hvor lenge man skal bo der. Det er verdt å merke seg at besparelse kan virke store i dette tilfelle, det har å gjøre med at det benyttes mye ved til oppvarming(systemvirkningsgraden for ved er lavere en f.eks elektrisitet og vil derfor gi større utslag på energibesparelsen, men vil ikke gi like store utslag på energikostnaden fordi dere får ved til en meget rimelig penge).

Etterisolering av himling mot kald loft med 10cm mineralull vil gi en forventet besparelse på ca 3600 kWh.

Etterisolering av gulv mot "uoppvarmet" kjeller vil gi en besparelse på ca 3200 kWh(gitt at det er kjeller under hele 1 etasjen).

Etterisolering av vegg med 10cm mineralull vil gi en besparelse på ca 9000 kWh. Hvis dette skulle bli aktuelt vil vi fra energiteknisk ståsted anbefale å etterisolere utvendig fordi dere da kan utnytte varmelagringsevnen i lafteveggene som er gunstig med tanke på at dere fyrer med ved.

Bytte vinduer er ikke vurdert fordi de er byttet nylig og vil ikke kunne forsvares økonomisk.


Vi ville gått for en luft-luft varmepumpe med tanke på investeringskostnaden knyttet til de andre varmeløsningene sett i lys av den eksisterende løsningen. Vil fungere meget bra i kombinasjon med vedfyring.

Vi vil også anbefale å etterisolere mot kald loft fordi investeringskostnaden er lav sammenlignet med besparelsen.Håper dette var til hjelp

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
  (trådstarter)
   #46
 105     Oslo     0

Lite med svar her nå. Kunne tenkt meg tilsvar på mitt innlegg.


Hei Eiko,

Må bare beklage, vi har jobbet mye med EnergiPortalen i det siste og håper at den skal fungere for folk flest, det jobbes med å utvide funksjonaliteten for denne så man bedre kan tilpasse i forhold til sin bolig. Vi håper folk kan bruke denne og komme med tilbakemeldinger hvis det avviker mye( det er interessant for oss). Jeg skal allikevel besvare Emilwe og deg i løpet av de neste dagene.

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
   #47
 372     Hordaland     0
Boligtype: Enebolig bygget i 2" laftekasse (1. etg.) reisverk videre opp. Kjeller, 2 fulle etg. og loft som skal innredes men som er kaldt i dag. Mansardtak.

Byggeår: 1937, fullstendig rehabilitering 2010/12, hovedetasjer er ferdig, alle vinduer og dører skiftet. Innvendig isolert med 7 cm. nede og 10 cm. oppe (vegger), 10 cm. i tak mot 2. etg. og mot loft, og 20 cm. fra kjeller mot 1. etg. Alle flater kledd med ullpapp før plating. Ingen dampsperrer. 2 yttervegger (1 gavl og en langvegg) isolert 10 cm. utenfra ved skifte av kledning.  Naturlig ventilasjon, samt kjøkkenvifte og fuktstyrt avtrekk fra bad med kaldrasstopp.

Bruttoareal; 180 kvm. (+ ikke målbart areal på loft) ca. 120 kvm. oppvarmet + grunnvarme kjeller om vinter fra avfukter med restvarmefunksjon.

Kommune: Vaksdal. Noe undersolt plassering hvor sol er borte ca. 6 uker midtvinters.

Dagens oppvarming: 2 varmepumper. Varmekabel med føler bad + entre. Rentbrennende vedovn (ca. 1 - 1,5 mål gratis ved). Avfukter kjeller vinterhalvår (0 - 600 watt, vet ikke snitt).

Forbruk: 27.600 kw/t siden 1. nov. 2010. (ca. 14.250 pr. år)

Noen forslag til forbedringer utenom loft (som skal taes)?  Kan du anslå tillegsbehovet for oppvarmimng når jeg tar i bruk kjeller? Tanken er å fuktsikre grunn med 12 mm. XPS, legge el. gulvvarme og fliser, men ikke isolere vegger innenfra. De er 75 cm. (betong/prosentstein).

Så et spørsmål; Hvorfor anbefaler dere dampsperre mot loft selv ved mindre tillegsisoleringer?  Kondenseringsfaren med bruk av plast blir erfaringsmessig stor i konstruksjoner med lite isolasjon (< 15 cm.). Min erfaring med gamle hus er at skader på sutak innside ofte oppstår pga. ukritisk tilleggsisolering mot raft. Lufting hindres/ødelegges og sopp oppstår fordi sutaket ikke lengre får den nødvendige lufting nedenfra. Var dampsperre et "must" ville mange leire- eller saggmuggfylte loft vært bortråtnet forlengst. Forutatt at yttertak selvsagt er tett.  :)  Eller?
Signatur

   #48
 257     Sunnmøre     0
Kun på jakt etter vurdering i forhold til besparelse vs investering.

Skal bygge nytt hus.

Boligtype: Enebolig
Byggeår: 2013 (TEK10)
Bruttoareal: 236 m2, fordelt likt på 2 fulle etasjer
Kommune: Ulstein, Møre og Romsdal

Varmeløsning påtenkt:
Ønske er VBV med Luft/vann varmepumpe.
Men er kostanden forsvarlig vs. L/ Pumpe, varmekabler i hele grunnetasje + alle våtrom.

Signatur
  (trådstarter)
   #49
 105     Oslo     0

En liten utfordring:

Boligtype
Enebolig, sokkel i 25cm betong, 1+2 etg i 15cm treullsement, saltak, varevinduer

Byggeår
1952, minimalt gjort siden byggeår.

Bruttoareal
260m2

Kommune
Arendal

Dagens varmeløsninger
Ved/koksovner i hver etasje, ellers panelovner fra byggeår med enkelte oppgraderinger (noen med termostat). Strømforbruk ca 40.000kwh/år


Hei emilwe,

Dette kommer litt sent, men er hele boligen oppvarmet(sokkelen også)? Benyttes vedovnene i særlig grad?

Mvh

Enøk-telefonen
Signatur
   #50
 557     Sørlandet     0


En liten utfordring:

Boligtype
Enebolig, sokkel i 25cm betong, 1+2 etg i 15cm treullsement, saltak, varevinduer

Byggeår
1952, minimalt gjort siden byggeår.

Bruttoareal
260m2

Kommune
Arendal

Dagens varmeløsninger
Ved/koksovner i hver etasje, ellers panelovner fra byggeår med enkelte oppgraderinger (noen med termostat). Strømforbruk ca 40.000kwh/år


Hei emilwe,

Dette kommer litt sent, men er hele boligen oppvarmet(sokkelen også)? Benyttes vedovnene i særlig grad?

Mvh

Enøk-telefonen


Sokkelen er i bruk, ca 50% som innredede rom resten er gang/boder/vaskerom. Ca 35kvm i sokkel som ikke er direkte oppvarmet. Vedovner i bruk i alle etasjer, har blitt fyrt med både ved og koks.