609    14    1  

Uforståelig forbruk fjernvarme

 17     0
Takknemlig om noen har noen ideer som kan guide i riktig retning her.

Jeg sitter i styret i et sameie på 65 enheter. Som alle andre boliger i området er vi pålagt å være koblet til fjernvarme levert av Oslofjord Fjernvarme AS.

I sameiet har vi målere av forbruk fjernvarme i de enkelte boenhetene. I tillegg er det to målere i fellesareal (aerotemp og smøsmelteanlegg).

Hver måned får hver bolig faktura for sitt forbruk. I tillegg mottar sameiet faktura for målerne i fellesområdet. Men i tillegg til dette kommer det en faktura på "kalkulert/umålt forbruk".

Jeg har forstått at dette er differansen mellom hva som er målt/fakturert på de enkelte målerne og hva sameiet samlet sett har mottatt av fjernvarme. Disse fakturaene er de største. F.eks. for oktober var dette kalkulerte forbruket på over 8 000 kWh! Uten at vi forstår hva dette har gått til.

Hvordan kan jeg nøste opp i hva som skjer her? Leverandør av fjernvarme er ikke særlig behjelpelig.

   #1
 3 535     0
8000 kWt på 744 timer (31 døgn) betyr nesten 11 kW kontinuerlig, 7/24! Det forsvinner ikke av seg selv!

Første punkt må må avklares i problemsøkingen: Har dere tilgang til totalforbruket for tidligere år, for sammenligning?
Med andre ord: Er du på jakt etter en 8000 kWt øket forbruk, eller etter noen som har funnet måter å ta ut varme uten at det registreres på hans/hennes måler?

Det beste ville være om du kunne fått innsyn i avlesing på samtlige 65 enheter, for eventuelt å oppdage om en eller flere av dem har et markert lavere forbruk en man kunne forvente, sammenlignet med tilsvarende enhetere. Det er ikke sikkert at styret har anledning til å kreve dette. Ikke overse målerne i fellesarealet - det kan ha vært en svikt i dem så de viser altfor lav avlesing. (Om feilen er i en av boenhetene, kan det naturligvis også skyldes svikt i måleren, det er ikke nødvendigvis bevisst forsøk på svindel!)  (trådstarter)
   #2
 17     0
Hjertelig takk for innspill.

Jeg skal forsøke å få statistikk på totalforbruket (fellesområde + boenheter). Dette er ikke tilgjengelig i nettsiden til energileverandør, men kanskje noe de likevel kan gi ut. Jeg kan likevel si at dette "uforklarlige" forbruket er noe styret gjennom flere år og lenge før jeg flyttet inn har prøvd å finne ut av. Det er derfor ikke noe som har oppstått "plutselig".

En forklaring som vi har hørt, er at dette er naturlig varmetap i fordelingsnettet, men jeg synes det høres voldsomt ut.

Du har rett i at det kan være noe med målere i boenheter. Da jeg ba leverandører om å sjekke om det var noen enheter med uforklarlig lavt forbruk, fikk jeg høre at det var en måler i en boenhet de ikke hadde kontakt med. Tydeligvis gjør de ingen ting proaktivt med målere som ikke rapporterer inn data.. Likevel må det være noe mer her - det skal jo litt til å bruke så mye energi til varme i en leilighet.

Skal også høre om det er mulig å få data for samtlige målere, ikke kun fellesmålere.
   #3
 279     0
8000 kWt på 744 timer (31 døgn) betyr nesten 11 kW kontinuerlig, 7/24! Det forsvinner ikke av seg selv!

Første punkt må må avklares i problemsøkingen: Har dere tilgang til totalforbruket for tidligere år, for sammenligning?
Med andre ord: Er du på jakt etter en 8000 kWt øket forbruk, eller etter noen som har funnet måter å ta ut varme uten at det registreres på hans/hennes måler?

Det beste ville være om du kunne fått innsyn i avlesing på samtlige 65 enheter, for eventuelt å oppdage om en eller flere av dem har et markert lavere forbruk en man kunne forvente, sammenlignet med tilsvarende enhetere. Det er ikke sikkert at styret har anledning til å kreve dette. Ikke overse målerne i fellesarealet - det kan ha vært en svikt i dem så de viser altfor lav avlesing. (Om feilen er i en av boenhetene, kan det naturligvis også skyldes svikt i måleren, det er ikke nødvendigvis bevisst forsøk på svindel!)
Ikke si at det ikke forsvinner av seg selv for det kan det gjøre. Et borettslag i Lillestrøm sliter med det samme. Leverandør av fjernvarme har ansvar frem til hovedfordeler. Deretter overtar borettslaget. Utbyggere er ofte sløve og skal spare penger så utførelsen på rørstrekket fra fordeler til leiligheter hus er ofte rett og slett dårlig utført.
Ingen tar ansvar fordi det er vanskelig å peke på hvor ansvaret faktisk ligger.
Dermed oppnår man mye «umålt forbruk, som er differansen mellom hva som går inn i leilighetene og ut av hovedfordeler fra leverandør.
Som det nevnes så er det tap i fordelingsnettet - som igjen kan komme av slett arbeid.
Kan være så enkelt at det er for lite/ikke isolasjon flere steder grunnet arbeidet med å tilbakefylle grøftene gikk litt fort, de som skulle isolere hadde ikke tid men det måtte gjøres pga fremdrift etc.

Et tips kan være å be om bilder av fordelingsnettet fra utbygger. Usikker på om det er noe krav til dokumentasjon av dette.

På borettslaget i Lillestrøm så kan de faktisk se varmetapet ved at snøen ikke legger seg like for der hvor fordelingsnettet ligger.
   #4
 3 210     Vestlandet     0
Sjekk også hvor hoved-måleren står, så du ikke betaler for tap i en del av nettet som ikke er borettslagets ansvar.
   #5
 24 031     Akershus     0
Blir det tilsvarende krevd for tap i strømnettet mellom «fellesmåleren for borettslaget og de enkelte boligene? Hva med vanntap mellom vannverk og målerne i boligene?
Signatur
TSt
   #6
 13 730     0
Er nok forskjell på om anlegget internt er eid av borettslaget eller om det er varme leverandøren.  Så en må nok skille på det.  

Er nok et betydelig tap i anlegg hvis en har utendørs distribusjonsnett som eget.  Der jeg bodde før var det aldri problem med snø deponi etter at fjernvarme rør kom forbi, da holdet det å legge haugen oppå der røret gikk og den smeltet nedeinfra.  (Dette var et rør i distribusjonsnettet) 
   #7
 3 535     0
KjellG: Jeg ser poenget ditt, men det avhenger vel av hvor grensen mellom selger og kjøper trekkes, juridisk sett. Det kan være subtile forskjeller mellom alternativene. F.eks. da vi hadde ISDN-telefoner: I Europa lå grensen i kontakten på bolig-siden av termineringsboksen. I USA gikk den på nett-siden av samme boks. Så i USA måtte du kjøpe nett-termineringen (dvs. boksen) selv, og kunne velge hvem du ville kjøpe den fra - men ledningstumpen fra nettleverandøren kunne være ifølge en av en liten håndfull ulike standarder; det måtte du tilpasse deg. Om du flyttet, kunne du ta med deg boksen, men kanskje den ikke ville fungere der du flyttet til, fordi linja fulgte en annen standard. I Europa var nettleverandøren ansvarlig for å skaffe en NT-boks som passet til linjestandarden, med standard plugg for telefon-apparatet. (Også i Europa var flere ulike standarder i bruk på nettsiden.)

Hvis fjernvarme-kontrakten definerer fellesmåleren som det juridiske skillet mellom selger og kjøper burde i utgangspunktet alt på kjøper-siden være kjøpers ansvar, både eventuelle tap og fordeling av kostnadene på de enkelte boenheter. Det er ikke til hinder for at en leverandør sier at "Vi har rutine med boenhet-målere, så vi kan godt gjøre jobben for dere med å lese av hver enkelt. Vi har en etablert apparat for å sende avregning til hver av dem, så dere slipper jobben". Det blir som å leie inn et regnskapsbyrå for ting du kunne gjort selv.

Hvis leverandøren krever å få gå inn på det som er kundens private enemerker, insisterer på å få vite (og diktere!) hvordan utgiftene fordeles hos den ene kunden, da ville jeg trolig argumentert for at de har overtatt ansvaret, flyttet grenselinja inn til den enkelte boenhet. E-verket har ansvaret for varmetapet i strømkabelen fram til måleren i mitt sikringsskap. Blir det en lekkasje i stikkledningen inn til mitt hus, telles det ikke på min vannmåler. Men har jeg en utett ventil i toalettet mitt, må jeg betale for vannet. (Jeg halverte vannforbruket da jeg skiftet ventilen ...)

Min gjetting er at hvis sameiet har en fellesmåler som viser totalsummen som skal betales, har ikke fjernvarme-selskapet noe rettslig krav på få lese av individuelle delmålere. Hvis sameiet protesterer, sier at "Vi betaler det fellesmåleren viser, og tar selv jobben med å fordele kostnadene" vil jeg tro at de kunne nå fram med det. Problemet er at det ikke ville løse problemet med hvor 11 kW effekt blir av, "innenfor veggene" ...

Hvis det er slik TIversen antyder som en mulighet, at etter hovedfordeleren har en utbygger tatt svært lett på isolasjon av videre rørstrekk, er det slett ikke umulig at 11 kW varme kan forvsinne i grunnen, om det er flere lange strekk. Hvis de 65 boenhetene er fordelt på flere bygninger, eller f.eks. rekkehus der en hovedledning går i grunnen langs rekka, med stikkledning inn til hver enhet, da kan det bli adskillige meter med rør i jorda, og varmetapet pr meter kan være innenfor det man kan forvente med dårlig isolasjon.

Kanskje gamle kontrats-dokumenter fra da utbyggingen ble gjort kan fortelle noe om både isolasjon og antall meter i jorda. Hvis det ikke lenger er tilgjenglig kan de kanskje bli nødvendig å grave seg ned til rørene, for å se hvor god isolasjonen er.

Hvilket minner meg på en gammel historie fra Trondheim for mellom 30 og 40 år siden, og det som fikk tilnavnet "glide-isolasjon": I et nytt boligfelt klaget en rekke beboere over at det var golvkaldt, til tross for at det skulle være skikkelig isolasjon under golvplatene. Da golvene ble lagt, hadde det hele tiden vært synlig tykke isolasjonsmatter som stakk ut der platene enda ikke var på plass. Men det ble avslørt at når det ble lagt nye plater, la ikke snekkerne ned nye isolasjonsmatter - de trakk fram den som allerede lå der, la golvplatene over, og lot en stubb isolasjon stikke fram. Da golvene ble tatt opp for inspeksjon lå det en eneste isolasjonsmatte der den siste golvplata var lagt på plass; resten var totalt uisolert, bare tomrom. Entreprenøren regnet vel med å spare en del kostnader til isolasjonsmatter, men forsøket ble ikke spesielt vellykket ... (Jeg har forsøkt å finne informasjon på nettet om denne saken, men den er fra tiden før internett, og da er det verre. Kanskje det ville vært mulig å finne den om jeg hadde tilgang til fritekstsøk i Adressa, men det har jeg ikke.)

   #8
 3 535     0
Der jeg bodde før var det aldri problem med snø deponi etter at fjernvarme rør kom forbi, da holdet det å legge haugen oppå der røret gikk og den smeltet nedeinfra. (Dette var et rør i distribusjonsnettet)

Hadde det enda vært sånn i Trondheim! De legger fjernvarmerørene under fortauene, men det betyr ikke at snø og is smelter så de slipper å salte! På fortauene hender det at det ligger salt-hauger så store at jeg sparker dem utover når jeg går forbi, i et håp om at de lettere forsvinner med smeltevannet hvis saltet er mer jamnt fordelt.
   #9
 3 210     Vestlandet     0
Blir det tilsvarende krevd for tap i strømnettet mellom «fellesmåleren for borettslaget og de enkelte boligene? Hva med vanntap mellom vannverk og målerne i boligene?


Jeg vil tro det er en hovedmåler på inntaket. Så må borettslaget betale for avviket = (hovedmåler) - (summen av boligmålere). Tapet nok ganske ubetydelig, men det går gjerne noe strøm til fellesarealer og lignende.
HSt
   #10
 35 436     Lillestrøm kommune     0
Jeg har sett fjernvarme rør under legging i Lillestrøm ligge i et vannbasseng da blir tapene veldig store