678    12    7  

Kan jeg kreve i avslag i pris fra elektriker pga. feil i tilbud og dårlig kommunikasjon?

 6     0
Hei,

Vi har pusset opp en enebolig og har i den forbindelse hatt en elektriker som lagt om alt av elektrisitet i huset. Vi hadde før prosjektet startet en grundig gjennomgang på hva som skulle gjøres i alle rom og hvordan det skulle se ut, og fikk deretter ett tilbud som vi aksepterte. Det viste seg siden når prosjektet var i gang at tilbudet var mangelfullt da det manglet et soverom og et bad/WC (jeg trodde dem slått sammen både bad og WC på tilbudet). Det burde selvfølgelig vi som kunde ha sett og sagt i fra om (i hvert fall soverommet), men siden dette var første gang vi gikk gjennom en prosess som dette og hadde tusen andre saker i hodet samtidig med tilbud og dialoger med snekker, rørlegger osv. så tenkte vi ikke over dette. Og siden vi ikke er fagfolk og derfor uansett ikke skjønte alt som var oppført på tilbudet 100%, så vi stolte på at elektrikeren hadde gitt oss et korrekt tilbud utifra en grundig befaring og aksepterte dette. Vi fikk også beskjed om at vi måtte ha flere stikkontakter en hva som var inkludert i tilbudet for å møte Norske standarder og lover, samt at det måtte legges opp flere kurser enn det som var inkludert i tilbudet. Alt dette fikk vi altså beskjed om først når prosjektet var i gang, så vi hadde ikke noe annet valg enn å gjøre det som som elektrikeren da sa det måtte gjøres. Jeg mener jo dette bure ha vært med i tilbudet fra start, og ikke komme til etterpå siden det ikke hadde blitt gjort noen endringer i planen fra vår side etter det som ble gått gjennom på befaring.

Vi bad etter dette om å få et oppdatert tilbud, hvilket vi også fikk etter å ha mast på dem flere ganger. Og siden alle fakturaer så langt vært uspesifisert, så bad vi også om å få en spesifikasjon på alt som faktisk var gjort mot slutten av prosjektet så at vi kunne kontrollere at alt var korrekt før vi fikk siste faktura. Dette bad vi om å få gjentatte ganger og fikk beskjed om at dem skulle ordne dette, men vi har fortsatt ikke mottatt dette og nå kun fått en slutt faktura som også er uspesifisert, unntatt et par saker som har blitt lagt til under prosjektets gang. Dvs. at jeg har ikke noe konkret grunnlag fra elektrikeren der dem spesifiserer hva som faktisk er gjort som jeg kan kontrollere at jeg er enig i at det er korrekt, uten kan kun utgå fra tilbudet som ikke er 100% korrekt pga. noen justeringer underveis. Jeg har nå bare fått beskjed av dem at jeg må se på tilbudet som dem sendt, og regne på om det stemmer utifra det, så det virker ikke som dem tenker spesifisere arbeidet for meg.

I tillegg fikk vi også beskjed fra elektrikeren tidlig i prosessen at vi måtte søke om å få høyre strømtilførsel til huset fra Hafslund. Og siden dette måtte gjøres av en elektriker så gav vi beskjed til dem at vi ønsket at dem skulle ordne dette for oss. Vi spurte siden etter en del uker hvordan det gikk med dette, og fikk da til svar at dem ikke ikke gjort dette siden dem ikke hadde oppfattet at vi ønsket dette, så vi ga beskjed på nytt at vi ønsket at dem skulle ordne dette. Når jeg siden spurte igjen etter ytterligere noen uker hvordan det gikk med dette, så fikk jeg samme svar igjen og først da tok dem tak i denne søknaden mot Hafslund, noe som gjorde at denne prosessen ble kraftig forsinket.

Har jeg rett som mener at vi kan kreve et prisavslag her pga. feilene som var i tilbudet fra start og dårlig kommunikasjon og håndtering av dem underveis? Og hva er i så fall rimelig å kreve i avslag/kompensasjon? 
 

   #1
 87     0
Hvorfor skal du kreve avslag på grunnlag av feil i tilbud og dårlig kommunikasjon?

Slik jeg leser det har du fått ett oppdatert tilbud, de har gjort jobben, med noen endringer underveis. Du har ikke noe å utsette på det som er gjort annet enn dårlig kommunikasjon?
   #2
 3 458     1
Et tilbud er et tilbud. Når en kunde har akseptert et tilbud så er det dette som gjelder. Hvis kunden ikke forstår tilbudet er det viktig å avklare alt før en aksepterer. Teksten er viktig å sjekke grundig slik at ingenting blir misforstått og at både kunde og håndverker er enige om omfang og kvalitet.

Å komme et stykke ut i jobben og påstå at en må gjøre mer (tillegg) for å få ting lovlig hører ingen steder hjemme. Et tilbud skal være såpass at installasjonen i det minste er lovlig og brukbar.
Dette burde de ikke slippe unna med.

Vi spesifiserer ikke regningene mer enn at vi henviser til tilbudet.
Eventuelle tilleggsregninger skal selvfølgelig spesifiseres slik at det går tydelig fram hva de regningene gjelder.

At firmaet somler med melding til everket angående større kapasitet der bør de dekke dine dokumenterte utgifter du har hatt i den forbindelse. Har du ikke hatt utgifter pga somlingen, hvorfor skal de slå av på prisen?
   #3
 89     1
Alle fagfolk har plikt til å gi gode råd, og bemerke mangler eller dårlige løsninger. Vi kan ikke bare levere som avtalt, det må være et lovlig og funksjonelt produkt.

Jeg mener at avvik fra dette gjør at dere kan kreve retting, eller prisavslag.
  (trådstarter)
   #4
 6     0
Takk for tilbakemeldinger!

Jeg har ingen problemer med at vi må betale for dem endringer som vi selve har bedt om og ting som har blitt lagt til underveis på anbefaling av elektrikeren, og jeg skjønner at vi burde ha avklart det vi var usikre på i tilbudet før vi aksepterte det og derfor ikke nødvendigvis kan kreve noe avslag for akkurat det.

Men jeg mener også at vi som ufaglærte burde kunne stole på at det tilbud som gis fra en proff part er etter norsk standard og lover, og at når det viser seg at det ikke er tatt høyde for det i tilbudet selv om vi har hatt en grundig befaring og gått gjennom alt sammen, sendt over plantegninger og skisser over alt sammen, så mener jeg at det bør vi kunne kreve at elektrikeren i dette tilfelle dekker den merkostnaden som kommer her pga. at tilbudet ikke var korrekt i forhold til det. Likeså at det burde ha vært kalkulert riktig antall kurser for kjøkken når dem har fått tegninger på kjøkkenet og forklart alt vi må ha strøm til der.

Vi har ikke hatt noen direkte utgifter i forbindelse med søknaden mot Hafslund, men elektrikeren fakturerer oss her for dem administrative arbeid rundt dette og jeg mener at dem i det minste bør slette den posten på fakturaen siden dem somlet såpass mye med dette.

Så om jeg tolker tilbakemeldingene deres her riktig, så er det ikke helt urimelig av meg å kreve dette?

   #5
 67     0
Når dere innhentet tilbud, spesifiserte du hvilken standard elektrikeren skulle prise etter?

Har dere vært med på å lagt føringer for hvor dere ville ha punkter/stikk?
  (trådstarter)
   #6
 6     1
Det ble i første omgang aldri spesifisert fra vår side hvor vi skulle ha punkter/stikk, eller spesifisert hvilken standard elektrikeren skulle prise etter, uten det ble bedt om et tilbud med standard antall punkter/stikk i hvert rom. Så selv om vi ikke spesifiserte hvilken standard vi ønsket at dem skulle prise etter, så forventer vi jo at en proff part skal sette opp et tilbud etter "dagens standard" når vi ber om et tilbud med standard antall punkter/stikk. Det gir i hvert fall ikkemening at dem priser etter en type standard, og siden gir oss beskjed om at vi må ha en annen type standard.

Det var først når vi senere går gjennom hvor alle disse stikkene skal være sammen med elektrikeren som elektrikeren sier at vi må ha flere punkter på en del steder siden rommet er så stort. Men dem hadde tegninger og informasjon om hvor store rommene var allerede før vi fikk første tilbud, så det burde elektrikeren ha sett fra start mener jeg og ikke komme med det etter at arbeidet startet.
   #7
 3 458     2
Tilbud vi kommer med skal selvsagt tilfredstille lover og regler. Er det tatt med for få punkt og kurser for å få det brukbart og lovlig så er det kun vår feil og vi må bare gjøre det likevel. Det skal selvsagt ikke kunden betale ekstra for.

   #8
 90     0
Nå går jeg litt mot meg selv, men her er det kanskje irritasjon og sinne som råder, og ikke noe logisk.

Jeg forstår det slik at vegger er åpne, og det elektriske anlegget er tilgjengelig?

Det er dessverre slik at dårlig kundebehandling ikke fører til prisavslag eller kompensasjon på noe vis, selv om man selv har brukt mange timer på å rette opp og følge med, og føler seg både lurt og forbanna.

Hvis elektriker hadde kommet fra starten av og sagt alt som måtte med, med dertil høyere pris, hadde ikke dere da godtatt det? Tror ikke man kommer langt med "Du kom med tilbud på 3 sikringer, nå sier du vi må ha 5, de 2 siste skal vi da ha gratis". Det er vel det som er tilfellet her, slik jeg har forstått det?

Eneste som man kan kreve av prisavslag her, er eventuelle merkostnader som skyldes at de kom i ettertid og måtte endre, kontra hvis de hadde gjort det "rett" første gang. F.eks. at det har blitt platekledd, og dere nå må rive ned plater for å kunne sette opp flere stikk, eller at prisen per stikk blir høyere enn hvis det hadde blitt tatt med i originalt tilbud.

Dette er ting som har gått opp for meg, når jeg har fått roet meg et par-tre år etter å ha vært i samme situasjon som deg Smile
TDJ
   #9
 1 144     Nye Asker kommune     0
Min erfaring med flere elektrikere hvordan dette (skal / bør) gjøres:
  • Det må foreligge layout-tegninger over alle rom som skal utrustes (vanligvis byggherre som sitter på disse)

  • Plassering av forbrukere som komfyr, frys/kjøl, VVB, TV osv markeres på tegninger

  • Elektriker markerer med eget symbolsett ALLE plassering av stikk/brytere/termostater/downlights osv osv

  • Alle punkter i tegning oppsummeres i tabell med type/modell m/pris.

  • Tegning m/tabell forelegges byggherre for diskusjon, justering/tilpasning og til slutt godkjenning.
    Dette blir et kontraktuelt bilag.


(Det forutsettes at elektriker under pkt 3 overholder alle gjeldende standarder og lovpålegg).

Enhver endring under installasjonen som må gjøres for å tilfredstille funksjoner markert i listen og/eller som er lovpålagt må bæres av installatør. Alle endringer som er utvidelser/tillegg til listen må bæres av byggherre.

Oppfatter denne tilnærmingen som særdeles ryddig og det er "vanskelig" å få dette til å bli feil (forutsatt at byggherre "gidder" å sette seg inn i tegning/tabell... Unsure)
Signatur
   #10
 35     Indre Østfold     1
Nå går jeg litt mot meg selv, men her er det kanskje irritasjon og sinne som råder, og ikke noe logisk.

Jeg forstår det slik at vegger er åpne, og det elektriske anlegget er tilgjengelig?

Det er dessverre slik at dårlig kundebehandling ikke fører til prisavslag eller kompensasjon på noe vis, selv om man selv har brukt mange timer på å rette opp og følge med, og føler seg både lurt og forbanna.

Hvis elektriker hadde kommet fra starten av og sagt alt som måtte med, med dertil høyere pris, hadde ikke dere da godtatt det? Tror ikke man kommer langt med "Du kom med tilbud på 3 sikringer, nå sier du vi må ha 5, de 2 siste skal vi da ha gratis". Det er vel det som er tilfellet her, slik jeg har forstått det?

Eneste som man kan kreve av prisavslag her, er eventuelle merkostnader som skyldes at de kom i ettertid og måtte endre, kontra hvis de hadde gjort det "rett" første gang. F.eks. at det har blitt platekledd, og dere nå må rive ned plater for å kunne sette opp flere stikk, eller at prisen per stikk blir høyere enn hvis det hadde blitt tatt med i originalt tilbud.

Dette er ting som har gått opp for meg, når jeg har fått roet meg et par-tre år etter å ha vært i samme situasjon som deg Smile

Det er riktig som du sier at man skal i utgangspunktet betale for det man skal ha.

TS har bedt om en pris og fått en pris for en jobb. Denne prisen binder begge parter. Ikke bare kunden.

Jeg antar at TS har sjekket med flere aktører for påfunnet riktig pris. Når en aktør da priser seg under de andre, og etterpå kommer med masse tillegg. Har han da gitt rett pris i utgangspunktet. Har han vunnet konkurransen på ett fair utgangspunkt.

Andre faktorer er kanskje at budsjettet har blitt omdisponert siden tilbudet forespeilet at sluttpris skulle være en del lavere?

Signatur