#11
 5 188     Østlandet     0

Har en spesiell sak.
Huset ble bygd i 1965 og har 15gr takvinkel.
I høst kunne feieren fortelle at han ikke kunne feie pipa fordi jeg manglet takstige.
Jeg nevnte at det har aldri vært takstige og at så lenge jeg har takshingel så vil det heller aldri bli etablert takstige.

Er det flere som har opplevd samme problematikken med Feiervesenet?


Feierne har visst blitt feminine i det siste.
15 graders shingeltak kan være en utfordring på høye hæler.

Hva blir det neste? Rekkverk rundt hele taket, rullestolrampe, snusirkel og egen støttekontakt?
Signatur

   #12
 2 413     Ønsker ikke besøk av deg     0
Kan ikke ha stige på mitt tak. Det er for bratt.

Har feieluke på loftet og feieren er fornøyd med det.
   #13
 22 342     Akershus     0
Fei pipen selv. Feiern har ikke giddet å feie hos meg de siste årene...
   #14
 21 485     Enebolig     1


Har en spesiell sak.
Huset ble bygd i 1965 og har 15gr takvinkel.
I høst kunne feieren fortelle at han ikke kunne feie pipa fordi jeg manglet takstige.
Jeg nevnte at det har aldri vært takstige og at så lenge jeg har takshingel så vil det heller aldri bli etablert takstige.

Er det flere som har opplevd samme problematikken med Feiervesenet?


Feierne har visst blitt feminine i det siste.
15 graders shingeltak kan være en utfordring på høye hæler.

Hva blir det neste? Rekkverk rundt hele taket, rullestolrampe, snusirkel og egen støttekontakt?


Les innlegget mitt og slutt med fjas. Det er lett å si for oss som er på taket noen ganger i året, og ofte når det passer oss. Feieren skal opp der uansett om det er dagen etter julebordet eller etter en god natts søvn, storm, kuling eller vindstille og sol.
   #15
 22 881     Akershus     0
Holdt på å slå meg fordervet på en FLAT strekkmetalltapp. Tynt islag som jeg ikke så.

Har forståelse for feier'n.
Signatur
   #16
 5 990     Finnmark     0
Feieren nektet å feie pipa pga at han måtte gå på to stiger ;opp fra veranda til tak (ca 15 grader shingel)  så takstige opp til pipa........Jeg spurte hvorfor det var vanskelig!.....de sa at de hadde valgt enkleste løsningen: skrive en lapp med; ikke godkjent stige......men de kunne komme, eller så kunne jeg hente utstyr å gjøre det selv!

Jeg var på ett kursstigekurs-WIBE) for noen år siden: der dukket det opp en annen problemstilling...
Hvem er ansvarlig for feieren på jobb?.......det er hvertfall ikke huseier som kjøper en tjeneste i form av kommunale avgifter. Selvsagt kan kommunene kreve ulike tiltak fra brukere for å utføre tjenesten, men det varierer fra kommune til kommune.....

Stige med takvinkel på 15 grader er flisespikeri, såfremt arbeidet ikke skal gjøre på holkeføre.......
Signatur
   #17
 21 485     Enebolig     0
Og i motsetning til oss andre så velger feieren arbeidstid?

   #19
 382     Oppland     0
Og når feiern detter ned??? Er det ikke da greit å kunne ha god samvittighet for at man har gjort sitt for å opprettholde sikkerheten?

Få montert opp takstige da mann!
Signatur
  (trådstarter)
   #20
 1 806     Trondheim     0
Mitt poeng er at det kommunale feiervesen ikke har anledning til å kreve takstige.
Det står ikke hjemlet noen steder i lovverk og forskrifter.

Jeg er enig i at Takstige vil være det beste sikkerhetstiltaket på 80% av Norges tak.
De siste 20% kan man også benytte andre sikkerhetstiltak etter en risikovurdering.

Det som provoserer meg så vanvittig er at dem kommer etter 45år å sier at dette er ett krav ihht aml og arbeidstilsynet.

Da er mine spørsmål til dem helt legitime.
1. Hva har endret seg i lovverket de siste 4åra? (siden siste feiing)
2. Hvor står det i lovverket?

Som forskriften sier. "man skal kunne arbeide trygt og sikkert".

At jeg skal bruke 7000-15000,- på en ny stige som skal skrues fast i taket. Når andre sikkerhetstiltak kan være mer hensiktsmessig er for meg helt urimelig.

Det er maktmissbruk fra en monopol institusjon.

At feiervesenet har fått en god forsikringsordning under den forutsetning at alle tak som heller utover skal ha takstige er for meg uvedkommende.
Dette er en privatrettslig avtale som er inngått mellom to parter. At jeg som 3.part skal bli pålagt urimelige  merkostnader pga dette er fullstendig urimelig.