(trådstarter)
   #21
 1 806     Trondheim     0

Og når feiern detter ned??? Er det ikke da greit å kunne ha god samvittighet for at man har gjort sitt for å opprettholde sikkerheten?

Få montert opp takstige da mann!Sover du?

Poenget mitt er at feiervesenet dikterer at takstige er den eneste godkjente løsningen for kommunens innbyggere.
Andre tiltak som sikkerhetstaug, fallsikring som ikke krever ettermontering i en tett konstruksjon kan være fullverdige løsninger.

   #23
 1 387     Tromsø     0

Andre tiltak som sikkerhetstaug, fallsikring som ikke krever ettermontering i en tett konstruksjon kan være fullverdige løsninger.


Det fins vel også løse takstiger til å legge på ved behov, og som ikke monteres inn i konstruksjonen. Kan festes med ekstra tau om nødvendig.
   #24
 382     Oppland     0
Andre tiltak som sikkerhetstaug, fallsikring som ikke krever ettermontering i en tett konstruksjon kan være fullverdige løsninger.


Du sikter da til sikkerhetssele med et forankringspunkt på tak regner jeg med?

Synes det er dårlig løsning i.f.t. å ivareta en god sikring for feier. Sammen med takstige kan det være et godt suplement. I mine øyne er fallsele kun et godt redskap der annet sikringsutstyr er totalt umulig å etablere.
Signatur
   #25
 382     Oppland     0
Ved tvilstilfeller omkring krav til fastmontert takstige/trinn og
lignende skal feiermester og feier i samarbeid skjønnsmessig vurdere
hvilke krav som skal gjelde.
Krav om fastmontert takstige/trinn skal
kunne frafalles dersom det uten tvil ikke vil kunne utgjøre fare ved
utførelse av feiingen (eller annet kortvarig arbeid ved skorsteinen).
Dette betyr i praksis en vurdering av takvinkel, pipens plassering og
høyde fra gesims. Eksempel: hus med tilnærmet flatt tak, gesimshøyden
tilnærmet null og pipen er plassert ”på riktig side av taket”.
Huseiere som av spesielle årsaker ikke ønsker å ha fastmontert stige
på taket, og som ikke har mulighet for installasjon av feieluke, kan få utført feiing ved hjelp av lift eller annen godkjent løfteanordning.
Dette forutsetter at huseier selv skaffer til veie slikt utsyr. Dersom det
kreves bemanning av utstyret må huseier også sørge for dette.
Huseier må selv betale for dette.
Signatur
   #26
 611     Hjemme     0


Andre tiltak som sikkerhetstaug, fallsikring som ikke krever ettermontering i en tett konstruksjon kan være fullverdige løsninger.


Det fins vel også løse takstiger til å legge på ved behov, og som ikke monteres inn i konstruksjonen. Kan festes med ekstra tau om nødvendig.
Løse takstiger er ikke tillatt lenger.
Og det er ikke så dyrt med en takstige.
Tom
   #27
 1 545     Sørlandet     1
Feier feierne piper når det er is og snø? I så fall er det vel farlig på ethvert tak, stige eller ikke stige?

Et 15 graders shingeltak er jo nesten flatt og shingelen gjør at friksjonen til underlaget er suveren. Så hvorfor krever feieren da stige? Er det bare for å være vrang, eller vil den hjelpe på noe vis?

Selv hadde jeg 22 graders tak med shingel. Feieren klaget ikke.
Så fikk jeg betongtakstein på det samme taket. Feieren bemerket manglende stige, men feiet som før.
Etter hvert fikk jeg festet noen stigetrinn.

Nå har jeg 38 graders takvinkel og betongtakstein. Stigetrinn er en selvfølge.

15 graders shingeltak? Fest en taustige til pipa og la den ligge der fra pipa og ned til takrenna den ene dagen i året.
En stige er en stige og en taustige burde gjøre nytten. Et tykt tau gjennom noen plankebiter og noen knuter er alt som skal til.

Drunten sier i innlegget over at løse takstiger ikke er lov lenger, men inntil noen dokumenterer at så er tilfelle, er det jo bare en påstand. På den annen side kan det jo se ut som om han har rett hvis man leser infoen fra f.eks Askim kommune:

http://www.askim.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/12525/epdd_id/7606Signatur

   #28
 611     Hjemme     0
Hentet fra Lobas.no som er ledende i landet på taksikringsutstyr.
Krav og anbefalinger
Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generellt og gjelder uansett om personen som skal sikres er arbeidstaker eller ikke. I tillegg har vi Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt (Jnf. Byggforsk Byggdetaljer A 525.933).

Arbeidstilsynets forskrifter gjelder alle bygg hvor arbeidstakere arbeider på tak, og omfatter også feierarbeidm snørydding, blikkenslagerarbeid m.v. I forskriftene heter det at "Når det arbeides på tak ekker andre konstruksjoner som der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres".

Forskriftene gjelder både midlertidig og permanent utstyr. Våre stigetrinn, takstiger, plattformer m.v kommer inn under "pemanent utstyr".

Felles for alle disse produktene er krav om typegodkjenning. Typegodkjent utstyr skal ha feste i bærende konstruksjon, god korrosjonsbeskyttelse, godkjent monteringsanvisning, leverandørens merke og styrke til å tåle feste av sikkerhetstau med full belasting.

LOBAS Taksikringsutstyr er typegodkjent
   #29
 611     Hjemme     0
Ca. 350.-+mva. pr. meter for den takstigen du trenger.
Er du bittelitt handy så kommer det nok ikke på mer enn 3-4000.-
  (trådstarter)
   #30
 1 806     Trondheim     0

Ved tvilstilfeller omkring krav til fastmontert takstige/trinn og
lignende skal feiermester og feier i samarbeid skjønnsmessig vurdere
hvilke krav som skal gjelde.
Krav om fastmontert takstige/trinn skal
kunne frafalles dersom det uten tvil ikke vil kunne utgjøre fare ved
utførelse av feiingen (eller annet kortvarig arbeid ved skorsteinen).
Dette betyr i praksis en vurdering av takvinkel, pipens plassering og
høyde fra gesims. Eksempel: hus med tilnærmet flatt tak, gesimshøyden
tilnærmet null og pipen er plassert ”på riktig side av taket”.
Huseiere som av spesielle årsaker ikke ønsker å ha fastmontert stige
på taket, og som ikke har mulighet for installasjon av feieluke, kan få utført feiing ved hjelp av lift eller annen godkjent løfteanordning.
Dette forutsetter at huseier selv skaffer til veie slikt utsyr. Dersom det
kreves bemanning av utstyret må huseier også sørge for dette.
Huseier må selv betale for dette.


Som sagt. taket er tilnærmet flatt.
Jeg fikk ett tydelig inntrykk både fra feier og saksbehandleren at dette var en prinsippsak for dem.
Hadde denne gjengen trekt hode litt lenger ut enn lysåpningen ifra ræva og faktisk risikovurdert dette taket ville dette ikke vært noen sak.
Jeg sendte over saken med bilder osv av taket og gangtraseen til feier frem til pipa. Tilbakemeldingen fra dem at sikkerhetstaug var en god løsning.

En annen ting. En feier som er på taket i 10min faller under kategorien for kortvarig arbeid. (under 2 timer) dvs at det heller ikke er da krav om permanente sikringstiltak.