547    9    2  

Uenig i sluttsum på faktura

 1     1
Hei.

Jeg har et lite problem som jeg skulle ønskt å få noen innspill på. 

Jeg fikk for en tid siden kontakt med en takstmann som skulle gjennomføre en tilstandsvurdering av leiligheten. jeg spurde på telefonen hvor mye dette ville koste å fikk i svar mellom 7000 og maksimalt 10000. 

Sjekket så andre priser på nettet og såg prisar for dette låg for det meste på rundt 7-8000 inkl mva. Takket derfor ja til takstmannen siden han kunne komme rimeleg kjapt.

Då var det mange ektra varelinjer slik som kjøring, mva, bompenger,++, total kom rekningen på 18000.

Då jeg fikk beskjed om at 10000 var maks, var takstmannen klar over at oppdraget var til en privatperson.

Jeg kommer derfor til å bestride summen som er over 10000. Noen som har noen erfaringer med dette, og er jeg helt på jordet eller er det innafor å bestride summen på 8000??
TDJ
   #1
 1 144     Nye Asker kommune     0
Kjenner ikke priser på takst i detalj, men 7 - 8000.- høres jo kjent ut..
Virker uansett helt urimelig å doble antydet pris, spesielt uten å informere om dette på forhånd.
Er det spesielle forhold rundt denne jobben, lang kjøre-lengde (overnatting etc) ?
Er leiligheten spesiell på noen som helst måte, er eierforholdene komplekse ?
Er det sameie, borettslag e.l. hvor takstmann har brukt mye tid på å grave etter informasjon ?
Signatur
   #2
 2     0
Hei. Det må seiast at det ikkje klagast på rapporten som takstmannen laga, den er heilt kurrant og som forventa.

Takstmannen måtte kjøyra i eit par timar, leiligheten er i underkant av 70kvm med en eier. Takstmannen laget kun en rapport på 6-7 feil og manglar som han oppdaget i løpet av befaringen som varte ca 1 time.

Kva han skulle se etter og mengde jobb var han klar over før han foreslo at det ville komme på mellom 7 og 10000. På 10000 meinte han at då hadde me ein del å gå på og det var no i verste fall.
TDJ
   #3
 1 144     Nye Asker kommune     0
Antar at han har en god forklaring, men 1 times arbeids-innsats bør han vel kunne si noe om hva resten er.... på en fornuftig måte... ?
Signatur
HSt
   #4
 23 945     Lillestrøm kommune     0
Litt rart at så lang reisevei ikke var et tema før besøket. Når jeg leide en takstmann en gang så var alt inkludert, men det var innenfor nabo kommunen.
   #5
 90     1
Slike saker som dette er grunnen til at jeg tar opp alle samtaler jeg har med håndverkere og andre som lover ting over telefon.

Har måttet sende opptak til entreprenør en gang, etter å ha kranglet i en hel dag på sluttfaktura. Han gav seg med en gang da han fikk høre hva han hadde sagt.

Still deg uforstående til sluttfaktura, og si du ble lovet _maks_ 10 000, og hør hva han sier. Hvis du synes han er usaklig eller ikke kan svare for seg, betal inn det beløpet du synes er rimelig.

Hvis han stiller seg vrang, kan du si "det er greit, da kan vi ta det i forliksrådet, og høre hva de sier"
På forhånd forhør deg med andre takstmenn, og få et skriftlig tilbud på samme jobben, for sammenligning.

Og hvis MVA kommer i tillegg etterpå, er det ganske greit, alle priser skal opplyses med MVA til privatperson, evt opplyse om at MVA kommer i tillegg. Er det ikke gjort det, er det på hans kappe, ikke din Smile
TDJ
   #6
 1 144     Nye Asker kommune     0
Til videre info:
Dersom det ikke oppstår enighet kan en vei fram være via en reklamasjon til Forbrukerrådet. Disse vil høre begge parter og forsøke å "megle" basert på innsendt informasjon fra partene. Dersom dette ikke går kan saken løftes til Forbrukerklageutvalget. Disse vil på bakgrunn av tilgjengelig informasjon treffe en beslutning. Denne vil være bindende for partene. Dersom partene fortsatt skulle være uenig bærer det inn i det laveste nivået i retts-systemet som er Forliksrådet. All behandling fram til og med Forbrukerklageutvalget gjøres av jurister og er kostnadsfritt for begge parter. I Forliksrådet vil det påløpe kostnader.

MEN, det første skrittet er jo å få en forklaring fra vedkommende på hvordan ca 1 times arbeid kan komme seg på 18 000.-. Selv med 4 timers reise.... (Shocked)...
Signatur
   #7
 143     0
I forbindelse med renovering av et bad, og krangel om retting av feil og mangler. Så engasjerte jeg en takstmann, fikk antydet en ca. pris på ca. 15000, syntes dette var veldig dyrt, men aksepterte. Når regningen kom, så var prisen økt til 22000, fikk blant annet tillegg for «Betraktelig flere punkter til vurdering enn normalt . Jeg syntes dette ble urimelig dyrt, men valgte likevel å betale, siden takstmann sannsynligvis må møte i retten som vitne.
Signatur

   #8
 2     0
Dersom ein bestride ein del av summen, eks 8000 i dette tilfellet, og ein "tapar" i forliksrådet. Vil det då kome renter og andre kostander på toppen av denne summen?
   #9
 241     0
Renter: ja. Lov om renter ved forsinket betaling, pr september 2019 9,25% p.a.

Andre kostnader: ja. Behandlingsgebyr for rådet 1322 kr, og vanligvis sakskostnader til klageproduksjon for klager (takstmannen) med 1322 og til slutt reisekostnader for takstmannen for å stille i forliksrådet.
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/om-forliksradet/id2537837/

Betal ubestridt del av kravet innen forfall og bestrid resten skriftlig. Du ha fått gode moment til bestridelsen ovenfor. Delbetaling av kravet stagger viljen til å forfølge det rettslig, samt reduserer rentegrunnlaget.

Personlig inntrykk er at du har en sak. Et større problem er den juridiske kvaliteten på rådet. Kommunestyret (ikke innbyggerne) velger disse ofte 3 medlemmene blant sine egne og ja, de er som bebudet-legfolk.
Signatur