846    12    1  

Passiv kjøling, hvordan montere varmeveksler (NIBE 1155)

O_K
 431     0
Hei!

Jeg planlegger passiv kjøling for å forberede meg for sommeren.  Jeg har problemer med å finne ut hvordan jeg skal montere passiv kjøling på brine kretsen.  Lite hjelp å få fra de som installerte pumpen, så her er det vel bare å planlegge selv.  

Ser at NIBE PCS44 baserer seg på en shunt gruppe og så sirkulasjon av brine i egne kretser i huset.  Jeg har lyst til å bruke varmeveksler for å slippe å ha separate rørestrekk for brine i huset.  Ser for meg følgende mulige måter å montere på: 

A.)  Tilbakeslagsventil og ekstra sirk pumpe på brine side omtrent som NIBE skisserer, men istedenfor shunt gruppe så kjører jeg brine rett inn på varmeveksler.  Regulerer temperatur ut på anlegget med shunt på sekundærsiden av varmeveksler.

B.) Et enklere oppsett med to ventiler som burde gjøre det mulig å kjøre passe mengde brine gjennom varmeveksler uten ekstra pumpe.  Vil kreve at sirkulasjonspumpen i varmepumpen går konstant, også her justeres temp levert til anlegget med shunt på sekundærsiden.

C.) Shunt og skirk pumpen på brine side av varmeveksler.  

Passiv kjøling, hvordan montere varmeveksler (NIBE 1155) - NIBE.gif - O_K 

Av disse alternativene så frister B mest siden det er enklest, særlig på brine siden.  Desto mindre jeg må styre med å etterfylle og lufte med HX35 desto bedre etter mitt syn.  Dessuten har jeg begrenset plass, så er en stor fordel å har færrest mulig komponenter nært brine-sløyfen.  

Er det noen som har synspunkter i retning av at noen av de andre alternativene er bedre?

Så litt spørsmål om innkjøp.  
- Finnes det ferdige shunt-grupper for kjøling, eller er det greieste å ta en vanlig shunt og bytte termostatventil til en som åpner for kjøling?
- Hvor mye innsats bør jeg legge i å isolere kjølesløyfene som skal gå i huset?  Ser for meg å regulere på ca 8-10C, men det kan jo hende at kjølebehovet tilsier noe annet når jeg begynner å teste.  Uansett, kaldtvann til forbruk er jo bare RIR uten ytterligere isolasjon, og det holder vel 4C store deler av året uten at det blir konens selv når man tapper i timevis til hagevanning etc.  Er det noen grunn til at rør som skal transportere kjølevann bør isoleres ytterligere?  Tenkte å bruke noe av eksisterende rørføring og det er 25mm Uponor combipex i varerør.  

   #1
 409     1
Du må ihvertfall ha isolerte rør. Utrolig mye kondens her på  en varm fuktig sommerdag. Om du tapper kontinuerlig på kaldtvann så kondenserer det også.

På alt  A og B så må du vel ha en form frostvæske på sekundærsiden så du ikke risikerer at det fryser i varmeveksler.

Hva skal du bruke til å avgi kjølingen?

Jeg kjører pcs44 med 2 stk vifte konvektorer kun til kjøling uten varmeveksler 
O_K
  (trådstarter)
   #2
 431     0
OK, da er det isolerte rør, i alle fall på det som er kaldt.

I både A og B så ser jeg for meg at jeg kan stoppe sirkulasjon i varmeveksler i vinterhalvåret, brine rett fra brønn har ca 0-4C her kun når pumpen jobber for fullt om vinteren at det er under 0, så tror jeg skal unngå frost, i alle fall om sommeren hvor brine de 2 årene jeg har hatt pumpen har ligget over 0 hele tiden, men er et godt poeng, og ser at det kan være en viss risiko her hvis forholdene endrer seg med årene så må gjøre en vurdering der. Fordelen med C er jo at jeg kan la tempføler på shunt ligge på sekundærsiden på varmeveksler slik at varmeveksler leverer en stabil temperatur ut på anlegget. Ulempen er at det er fler komponenter på brine siden, som alle må isoleres og beskyttes mot å kondens. Kan være greit å kjøpe pcs44 fra NIBE hvis jeg skal gå for den løsningen. Vet du hvor mye du betale for din løsning, eller fikk du det som en del av hovedleveransen av pumpen din?

Har tenkt å bruke litt forskjellig til å avgi kjøling. I 1 etasje har jeg to viftekonvektorer så det er jo ganske grei kjøring. Skal også investere i balansert ventilasjon for 2. etasje, hvor alt av soverom og bad er, ca 100m2 areal, og med 250m3/time så kan jeg få en kjøleeffekt på rundt 1kW med 27C/19C. Regner med at jeg kjøper et ganske stort aggregat så jeg kan dra opp mot 450m3/time om jeg vil, da bør 1,5 til 1,8kW kjøleeffekt være realistisk på de værste dagene.

Har også tenkt å kjøre høytemperatur kjøling i gulvvarmerør. Både uponor og roth reklamerer med at man skal kunne kjøle med gulvvarmen deres, og jeg tror det kan gi en brukbar kjøleeffekt, selv om rør i vegg / tak er bedre. Kjøling av gulv gjør at solinnstråling ikke bidrar så mye til romoppvarming, og med god sirkulasjon i luften i rommet som følge av balansert ventillasjon og bare det at vi går rundt vil en del luft kunne kjøles av gulvet også. For gulvene tenkte jeg å legge meg på rundt 16C på vannet, og kun bruke på dager når jeg har god klaring til duggpunkt. Vinterstid så kjører jeg 34C på vann og får da romtemp godt forbi 27C når det er -15C ute. Regner derfor med at med 16C på vannet bør det også kunne gi et godt kjølebidrag. Målet er vel at soverommene skal kunne være under 23 grader hele sommeren.
   #3
 3,589     0
På alt A og B så må du vel ha en form frostvæske på sekundærsiden så du ikke risikerer at det fryser i varmeveksler.

Eeeh?

En av oss misforstår her.

Det som her flyter gjennom varmeveksleren er laken som kommer tilbake med varme fra borehullet. Hvis den skulle forårsake frost i varmeveksleren måtte den fortsatt være et stykke under frysepunktet etter å ha vært nedom jorda. Hvis borehullet ikke har klart å få den over frysepunktet før retur til varmepumpa, da har du nok ganske snart et bunnfrosset borehull.

En VP kan pumpe lake på diverse minusgrader ned i borehullet, når kompressoren går. Men i den årstiden da du har behov for kjøling antar jeg at kompressoren står ganske stille; VPens eneste funksjon er å sirkulere laken. Hvis du kjører kompressoren "for å få det enda kaldere", da forsvinner massevis av energien du bruker på å kjøle ned borehullet. Du kunne like gjerne kjørt en snarvei utenom borehulet - og da kunne det nok vært en risiko for frost. Men vil noen finne på å gjøre det?

Forøvrig: Hva er begrunnelsen for å bruke en varmeveksler? Hva er problemet med at laken sirkulerer gjennom kjølekretsene?
   #4
 3,589     0
Vinterstid så kjører jeg 34C på vann og får da romtemp godt forbi 27C når det er -15C ute.

Unnskyld? Ønsker du romtemperatur "godt forbi 27C når det er -15C ute"?
Hver sin smak, sa vintapperen - han drakk mens de andre sloss. Når jeg tasser rundt barfotet på et lunt golv, er jeg godt fornøyd med en lufttemperatur på 17-18C. Jeg opplever samme varmekomfort ved 4-5 grader lavere lufttemperatur med golvvarme enn ved f.eks. panelovner. Det er slik jeg er skrudd sammen...Smile

Jeg håper du ikke har satset på parkett på golvene. Noen vintre med 34C vann i rørene, og de vil være så uttørket (og med stor sansynlighet: sprukket) at de neppe er den pryden de var da de var nye.
   #5
 1,749     Norge     0
Hei. skal ikke ødelegge teoriene dine, men til varmeveksler er det alternativ A som gjelder på brine side.
Genelrelt er det sannsynlig at du ikke trenger shunt til kjøling.
   #6
 1,749     Norge     0
Vinterstid så kjører jeg 34C på vann og får da romtemp godt forbi 27C når det er -15C ute.

Unnskyld? Ønsker du romtemperatur "godt forbi 27C når det er -15C ute"?
Hver sin smak, sa vintapperen - han drakk mens de andre sloss. Når jeg tasser rundt barfotet på et lunt golv, er jeg godt fornøyd med en lufttemperatur på 17-18C. Jeg opplever samme varmekomfort ved 4-5 grader lavere lufttemperatur med golvvarme enn ved f.eks. panelovner. Det er slik jeg er skrudd sammen...Smile

Jeg håper du ikke har satset på parkett på golvene. Noen vintre med 34C vann i rørene, og de vil være så uttørket (og med stor sansynlighet: sprukket) at de neppe er den pryden de var da de var nye.

17-18 grader romtemp. er kaldt samme hva du har i gulvet!
Jeg har tur temp på opptil 40 grader vinterstid. Det er kontrollen over temp som betyr noe.
Jeg har passivhus, og 24 +- 0.5 Og da har jeg gulvvarme.
På soverommet har jeg ca 18 året rundt= kaldt!
HSt
   #7
 36,742     Lillestrøm kommune     0
På jobb frøs det en isplugg i en varmeveksler pga lav temp på glykolkrets primær side. Foreløpig har vi løst det ved å strupe på sirkulasjonen på primærsiden.

   #8
 1,749     Norge     0
På jobb frøs det en isplugg i en varmeveksler pga lav temp på glykolkrets primær side. Foreløpig har vi løst det ved å strupe på sirkulasjonen på primærsiden.

Går utifra at det startes to sirkulasjons pumper samtidig, og at veksler settes i tur siden på vvp. Da vil dette aldri fryse.
HSt
   #9
 36,742     Lillestrøm kommune     0
Det var en glykol isvannskrets som var hardt belastet i juli og setpunkt ble satt ned for å gi mer kapasitet. Kretsen ble også brukt mot en varmeveksler mot kjølevann uten glykol og vi registrerte bare at sirkulasjon stoppet. Gikk en del timer før vi skjønte det var en is propp. Ved at vi struper flow på glykolsiden så blir ikke varmeveksleren så effektiv at det fryser på vann siden så vi har unngått problemet siden.

Det var bare et innspill til diskusjonen over med mulig kuldegrader på ut kretsen fra VP og en over her varmeveksler mot rent vann.
   #10
 409     0
På alt A og B så må du vel ha en form frostvæske på sekundærsiden så du ikke risikerer at det fryser i varmeveksler.

Eeeh?

En av oss misforstår her.

Det som her flyter gjennom varmeveksleren er laken som kommer tilbake med varme fra borehullet. Hvis den skulle forårsake frost i varmeveksleren måtte den fortsatt være et stykke under frysepunktet etter å ha vært nedom jorda. Hvis borehullet ikke har klart å få den over frysepunktet før retur til varmepumpa, da har du nok ganske snart et bunnfrosset borehull.


Det er ikke uvanlig med minusgrader på innkommende kuldebærer. Det er alltid en delta mellom kb og vannet i hullet og energien som kreves for overgang til is er veldig stor. Hos meg er det minus inn fra nov til februar og her går kjølingen også noe på vinteren.
Jeg har koblet kjølingen til kb ut for å få ekstra kjøle effekt på sommeren nå brønnen begynner å bli varm. Da får jeg litt ekstra boost når vp går.
Men er det aldri minus inn så går det jo fint.