HSt
   #11
 24 897     Lillestrøm kommune     0
Det var ikke langt under null på glykolkretsen jeg henviser til. Vi trodde heller ikke at det kunne skje. Når den først frøs så tok det tid å tine den siden vi ikke hadde noe varme å tilføre. Nå måler vi retur temperatur fra veksleren på primær siden også og sikrer oss på den måten.

O_K
  (trådstarter)
   #12
 402     0
Takk for mange gode tilbakemeldinger, får se litt hva løsningen blir etterhvert, må sjekke sesongdata for brine temp for å være sikker men føler meg ganske trygg på at jeg ikke har retur fra hull under 0 annet enn periodevis på vinteren når pumpen går for full spiker i dagevis.  

A og C fremstår for meg som de mest "vanlige" løsningene, og gir minst sjanse for å lage tull for varmepumpen.  A er helt klart enklest om jeg er trygg på at brine fra hull ikke vil være under 0C.   B er tenkt som en ytterligere forenkling siden jeg kan slippe ekstra pumpe, vet at i alle fall en av brukerne her på BB har en slik løsning i drift.  Så lenge det er lavt trykkfall over varmeveksler så trenger man ikke å strupe ventilen som gir bypass av varmeveksler mye.  Med en slik løsning vil man vinterstid kunne stenge all sirkulasjon til veksler for å unngå risiko for at det fryser der, men ulempen er at man ved "brukerfeil" kan stenge begge ventilene og derved blokkere all brine sirkulasjon...  Også om pumpen har logikk som overvåker brine flow mot pumpeeffekt på sirkulasjonspumpen så kan denne bli forvirret, dette tror jeg dog ikke NIBE har.

Til Keal:  Pleier ikke ha 27C på rommene, men 27C er omtrent balansetemperatur når det er -15C ute og 34C på vann.  Oppnåes f.eks. når noen plukker ned termostater og legger de på gangen når rommet skal males uten at setpunktet justeres.  Ikke spesielt gunstig da malingen tørker litt i raskeste laget slik at den får kort åpentid, og blir ujevn.  Uansett, eksempelet var med bare for å illustrere at en temp diff på 42C mellom inne og ute er oppnåelig med bare 7C i diff mellom gulv og romtemp ved oppvarming, og at derfor antar jeg at 16C i vannrørene kan gi en brukbar kjøleeffekt til tross for noe dårligere forutsetninger under kjøling.