HSt
   #21
 36,582     Lillestrøm kommune     0
Vi pusset brannmurer og pipe på nytt i Trondheim det holdt fint 20år før en flyttet fra dette så er pussen gammel så kan det være naturlig elde

Puss må ikke være for sterk i forhold til det teglsteinen er murt opp med, i vårt tilfelle lot vi mureren ta jobben med å velge rett. Han brukte en grovpuss og en finpuss

Vi tok jobben med å hogge ned den gamle pussen, det støver ekstremt