2 102    8    0  

Avstand til nabogrense søknadsfri garasje

 10     0
Jeg tenker å rive eksisterende garasje på ca 35 kvadrat og bygge en ny på 50 kvadrat - delvis på samme betongfundament. Jeg hadde tenkt den søknadfrie varianten. Problemet mitt er at eksisterende garasje ligger nærmere nabogrensa enn 1 meter (ca 80cm) på det nærmeste. Har jeg da rett til å plassere også den nye garasjen i denne avstanden? Det hadde vært fint å slippe å forskyve det nye bygget innover på tomta og ikke få utnytta det eksisterende fundamentet på en naturlig måte.

Den gamle garasjen var bygget på begynnelsen av 50tallet etter den tids regelverk, og så vidt jeg vet forelligger det ikke avstandserklæring eller skriftelig samtykke fra naboen, noe jeg ikke tror var nødvendig på den tiden.

Håper noen her har greie på dette.

   #1
 11     0
Hei,

Riving av eksisterende garasje er fortsatt søknadspliktig. Du kan lese mer om søknadsregler her: http://www.garasjer.no/nye-soknadsregler/

I forhold til avstandskrav kan du få godkjent plassering nærmere enn 1 m fra tomtegrensen. Du må få samtykke fra naboen, og bygget må være minst 2 m fra andre bygg på naboens tomt. Men snakk med kommunen først om de krever søknad på dette punktet, da det er ulik praksis i forskjellige kommuner.

Igland Garasjen
Signatur
Ebe
   #2
 4 452     Vestlandet     0
Riving av garasje er unntatt søknadsplikt på samme måte som oppføring av garasje, dersom garasjen som skal rives tilfredsstiller unntakskravene.
Signatur
Ebe
   #3
 4 452     Vestlandet     0
Og til trådstarter, du må søke dersom den er 80 cm fra grensen. Unntakskravene er absoluttkrav. Kommunen kan heller ikke unnta søknadsplikt for garasjer nærmere enn 1 meter. Søkadsreglene er absolutte.
Signatur
   #4
 5 995     Finnmark     0
Men det er ikke noe stor sak å søke 😀
Jeg skrev i søknad om bygging av ny garasje også riving av gamle. I tillegg til vanlige nabovarsel så må de naboer som får garasje nær tomtegrense skrive under på naboerklæring 😀😁.
Naboerklæring viser ansvarsforhold om de selv skal bygge senere.
Signatur
Ebe
   #5
 4 452     Vestlandet     0
Enig med finnmarkingen, dersom du ønsker dagens plassering bør du søke om det.

Merk at du ikke i utgangspunktet trenger avstandserklæring selvfor 80 cm, kommunen kan godkjenne nærmere. Men det er mange kommuner med praksis at de godkjenner inntil1 meter, skal du nærmere så trener du avstandserklæring.
Signatur
Ebe
   #6
 4 452     Vestlandet     0
Merk forøvrig at eventuelle vilkår på en avstandserfaring er ikke noe kommunen har noe med, vilkårene er privatrettslige forhold mellom naboene.
Signatur
   #7
 4 100     0
Ville pratet med naboen først og fremst. Forhåpentligvis synes de det er helt greit og gir sitt samtykke.

Hvis de derimot er skikkelig kranglefanter vil det være enklere og rimeligere å bare bygge nytt fundament en meter fra grensa Wink Det koster jo tid og krefter å søke, følge opp naboprotester og ikke minst vente til ankemulighet er uttømt.

   #8
 23 352     Akershus     0
Snakke med naboen er en god ting.

Et alternativ dersom ting blir vanskelig, er å "vedlikeholde" og ev bygge på dagens garasje uten "riving". I strandsonen er det enkelte som har "bygget inn" eksisterende hytte uten "riving".
Signatur