120    1    0  

Drenering av vann fra allerede asfaltert tomt

 2     0
Hei,

Bor i tomansbolig der er det felles innkjørsel. Jeg og nabo har problemer med helling akkurat hvor begge tomtene møtes. Hadde en medarbeider fra asfaltselskapet på besøk i dag og han har foreslått å frese ut asfalt og grave ned en ekstrakum med avløp direkte til bakken.

Antar at det må legges isolasjon rundt kummen for å unngå frost? Hvor dypt skal stigerør graves?

Evt fare for oversvømmelse?

Kan det bli aktuelt med frostvakt i form av varmekabel  for å unngå evt frost av kummen på vinteren.

Bilder er vedlagt.

Noen som har en slik erfaring fra før av? Alle råd tas imot med stor takk:)

hilsen Aleks
Drenering av vann fra allerede asfaltert tomt - 2.jpg - Aleksandr