464    1    0  

Fagmann til vurdering av murhus, tilstand

 1     0
Vi har et murhus fra 1955, som er oppført i såkalt Ålesundsmur. Her er det brukt steiner til forskaling. Vi har en del skjevheter rundt omkring, og ønsker en grundig diagnose av husets tilstand. 

Hvem kontakter vi i så fall? Ingeniør, murer, entreprenør?

Skulle gjerne hatt svar på hvilke, om noen, utbedringer vi må ta stilling til.