1 337    1    1  

Femtitallshus, skal drenere. Isodren eller XPS+grunnmursplate?

 86     0

Vi har et klassisk hus fra femtitallet som skal dreneres. Huset står på antatt delvis utsprengt tomt, ut fra massene jeg finner i grøfta. Det stikker opp fjell rundt om på tomta. Vi er i skrånende terreng med hele bakveggen under terreng og hele fronten synlig. I bakkant av kjelleren får vi saltutslag på veggen, og ting kan ikke lagres mot veggen. Mot fronten er det tørt nok til å lagre klær.
Gammel drenering er betongrør, type knust.

Fordi vi skal bygge på med tilbygg og en frittstående garasje tett innpå er det "nå eller aldri" for bytting av drenering.

Så spørsmålet: Bør jeg velge dampåpen isolasjon (isodren), eller holder det med vanlig isolasjon?

Ser Sintef anbefaler det, men er det verdt den ekstra prisen i vår situasjon?

For å oppnå enda bedre sikkerhet mot fuktskader anbefaler SINTEF Byggforsk å montere
grunnmursplata på utsiden av den utvendige isolasjonen. Utvendig isolasjon bør være dampåpen for å sikre raskere uttørking. Minst halvparten av isolasjonen plasseres på utsiden av veggen. Veggene blirda varmere og tørrere, og det blir ikke nødvendig å montere dampsperre innvendig i tørre rom.Femtitallshus, skal drenere. Isodren eller XPS+grunnmursplate? - 2016-05-22 11.58.00.jpg - Tor_ErlingFemtitallshus, skal drenere. Isodren eller XPS+grunnmursplate? - 2016-05-22 11.57.15.jpg - Tor_ErlingFemtitallshus, skal drenere. Isodren eller XPS+grunnmursplate? - 2016-05-22 11.57.44.jpg - Tor_ErlingFemtitallshus, skal drenere. Isodren eller XPS+grunnmursplate? - 2016-05-22 11.57.54.jpg - Tor_Erling

   #1
 65     1
Hei

Forskjellen ved å bruke ISODREN eller XPS plater ligger ikke i isolasjon egenskapene men i fukt transport egenskapene.

Fukttransporten gjennom 10cm ISODREN er på ca 1500g/ kvm og måned mens en XPS plate har ca 30g/kvm og måned. I praksis kan du si at muren/konstruksjonen vil puste ut fuktigheten eller med andre ord så må den lagre fuktigheten i muren/konstruksjonen.

Det er dette som er bakgrunn for at Sintef efter tester som blitt utført har valgt å presisere at det skal være damp åpne løsninger også under bakkenivå slik som det er beskrevet over bakkenivå
Signatur