114    0    0  

Fylling på bratt skråning og avstand til nabogrense

 4     0
Har et spørsmål om hvor nær en fyllingsfot kan være til nabogrensen.
Fyllingen er brattere enn 1:2 og dypere enn 1,5m på fyllingtoppen.
Er det 1m, 4m eller noe annet?
Hvilken forskrift(er) regulerer akkurat denne situasjonen?
På forhånd takk for hjelpen.