111    2    0  

Hulrom under huset?

 1     0
Hei. Har et Nykjøpt hus som ligger tett inntil en bekk/ elv. Det er påvist setningsskade på siden mot elven. Årsaken er todelt: erosjon fra elven/ i skråningen huset står på OG dårlige fyllmasser. Forsikringen til selger nekter å betale for å sikre grunnen( bare elven). Mener vi må bevise at det er fortsatt sig mtp fyllmassene. Kan vi få bevist at det er hulrom pga utvasket masser / ligger i lett skrånende tomt- med fyllmasser- tilkjørte masser på halvdelen ut mot elven. Kan vi bevise et behov for å sikre grunnen huset står på? Er det mulig å se dette ved graving eller bore hull i gulv eller andre tekniske fine løsninger:-)
Er evig takknemlig for råd og svar!!!!
Vennlig hilsen A

   #1
 822     0
Banke i gulvet? Hvor tykt gulv tror du? Mitt var 30-50mm tykt, hørte enkelt hulrom.
Signatur
TDJ
   #2
 1 617     Asker      0
Forstår man dette riktig dersom "poenget" her er å bevise (overfor forsikringselskapet) at alle problemer vedrørende setninger skyldes utvasking fra elven ? Og at i så fall skal forsikringselskapet erstatte kostnader for å forbedre disse skadene ?

Hvordan er setningsskadene påvist og hva underbygger årsakssammenhenger ?
Signatur