71    5    0  

Koble avløpsrenner til septik tank?

 6     0
Gammelt hus, problemer med fukt i kjeller, suges opp fra grunn. Alle avløpsrenner fra tak går rett ned i grunn Tenkte å føre dem vekk fra huset for å se om det hjelper. Problemet er at jeg da må grave minst en meter ned i bakken, under en vei som disponeres av nabo.

Utløpet ville havnet like ved av septiktanken. De nye avløpsrørene vil ligge rett ved siden av rørene som fører til septikk tank.

Er det mulig å koble avløpsrennene fra taket til rørene som fører til septikk tank slik at vi slipper å grave opp veien?


TSt
   #1
 12 091     0
Det avhenger jo av om det er lov på anlegget du er koblet til eller ikke.  Ofte re det separate avløps og overvanns anlegg.  I slike tilfeller er det ikke lov å koble seg på galt system.  Det kan også være at det ikke finnes overvanns anlegg og at det er forbudt å samle dette.  Rense prosessen er jo mye dyrere hvis en blander det ut med mye vann og i tillegg så kan det bli kapasitetsproblem f.eks. på pumper og ledninger slik at det kommer opp av sluk og toaletter hos andre abonenter.  
   #2
 22 853     Akershus     0
Hvor blir det av vannet du sender ned i septiktanken?
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 6     0
Det er en privat septikk tank som tilhører huset. Vannet går i et bratt fall under tanken, ned til en kommunal pumpestasjon. Pumpestasjonen benyttes av 10-12 eneboliger i området. Såvidt jeg forstår, så pumper den vannet videre til det kommunale avløpssystemet.
   #4
 22 853     Akershus     0
Da er kanskje denne tanken defacto tatt ut av drift og dere har offentlig avløp? Uansett må en kontakte kommunen før å høre om det er ok med overvann mot kommunalt avløp. Jeg tviler. Drenering kanskje, men neppe takvann.
Signatur
TSt
   #5
 12 091     0
Der jeg koblet opp sist var det krav om vann sparende utstyr og forbud mot tilkobling av drenering og overvann. Så de to siste er lagt i en lokal grøft med infiltrasjon.