62    2    0  

Kum i oppkjørsel/hage med rør inn til teknisk rom for fremtidig behov?

 12     0
Grunnarbeidet begynner snart på huset vårt, og en av de tingene jeg tenker mye på nå er å prøve å tenke ut "fremtidig behov", spesielt utendørs.

Så slo det meg her en dag at så lenge det er lett tilgang ut fra teknisk rom, så er alt i fra det utendørspunktet enkelt/rimelig å få til.

Er det praktisk og økonomisk gjennomførbart å kjøpe en kum som graves ned utenfor huset, som har stort rør som går inn til teknisk rom. Tanken er at via denne senere kan trekke både strøm, vann og avløp til/fra ulike behov utendørs. Eksempelvis lys i hage, vanningsannlegg, strøm til badestamp, vann etc.

Jeg vet jo at det må være drenering i kummen, men det regner jeg med at de ordner de som monterer den. Men en kan kanskje risikere problemer her uansett? Evnt problemer med brannsikring?

TSt
   #2
 12 091     0
Bare pass på at det er fall ut på røret.  Hos mine foreldre har vi tomt rør liggende helt fra veien og inn,  Her stopper et i en krypekjeller.  Ingen ville legge kabler i røret når kabel ble lagt ned men en har jo muligheter for nye i fremtiden her.  Jeg har lagt det her hos meg på samme måte og fikk trukket fiberrør gjennom senere på vinteren.  Var når kulden kom og de ikke hadde levert fiberrøret at jeg bestemte meg for å legge 50mm rør hele veien.  Begge steder ender det i veigrøft.