70    1    0  

Oppkommebrønn

 1     0
Har en oppkomme brønn fra midten av 30 tallet. Den er ca 3 meter dyp og ca 2 x 2 meter. I bunn er det fjell og 1 1/2 vegg i brønnen er fjell. Der det ikke er fjell er brønnen tørrmurt, altså steiner lagt oppå hverandre. Oppkomme er ca i ene hjørnet der det er fjell. Har blitt fortalt at på utsiden av tørrmuren ble det lagt leire som tetting. Brønnen har nå ikke like høyt nivå slik jeg husker det for mange år siden (leiren som har forsvunnet?) Noen som vet om det mest sannsynlig var grunnet at betong var dyrt at den ble tørrmurt? Og skal en oppkommebrønn være tett helt fra bunn til topp? I motsetning til en brønn som er gravd og ikke har oppkomme og som slik jeg har forstått det må være «åpen» nederst.

   #1
 19 916     Akershus     0
Det er krevende å finne ut nøyaktig hvordan din brønn funksjonerer. Tilsiget kan ha endret seg gjennom årene. Bortrenning kan ha endret seg. En vet ikke om vann renner inn eller ut gjennom brønnveggen...

Om brønnveggen skal være tett eller ikke avhenger av om vannet renner inn (åpen) eller ut (tett) gjennom veggen. Uansetthva du gjør, forsiktig med å påvirke selve oppkommet.

Er det skrått terreng, kan en vurdere å erstatte brønnen med en lavereliggende tett tank og erstatte dagens brønn med et vannfang som leder vannet til tanken.
Signatur