21    0    0  

Støpe oppunder betongtrapp ute

 18     0
Vi har en L formet betongtrapp i terrenget. Har grav ut inne i "L"'en slik at det er blottlagt på ene siden av begge trappedelene. Under betongtrappen er det for det meste sprengstein. Planen er å støpe opp vegger på de to blottlagte sidene for syns skyld. Tenkte å fylle opp litt pukk der muren kommer, forskale og forankre denne på toppen i dagens trapp. Hva gjør jeg med siden som kommer inn under trappen? Lar bare forskalingen bli værende bak muren for alltid? Evnt ulemper det måtte ha? Om jeg dropper forskaling bak så tror jeg mengden med betong mangedobles ved at den forsvinner inn/ned i sprengsteinen.