3 212    0    0  

Totaltykkelse gulv, isolasjon/plate ved vannbåren varme

 31     0
Hei. Jeg skal snart i gang med husbygging i et boligfelt. Boligen skal bygges etter TEK 07 standard. Kommunen har spesifisert at toppen av innvendig gulv i 1etg. skal ligge på 81,5moh.

Jeg har tenkt å utføre arbeidet med såle/ringmur selv, og bruke ringmurselementer fra Sundolitt eller Jackon. Ringmurselementene må vel avrettes med en viss mengde pukk el. lignende.

Til oppvarming vurderer jeg vannbåren varme. Etter det jeg har forstått må det være en del isolasjon (styrospor bygger vel minst ut fra isolasjonsevne?) under støpt plate. Ellers synes jeg grunnstøp/rottestøp virker lurt å ha med.

Jeg er usikker på hvor mye alt dette bygger i høyde hver for seg og totalt:
- Avretting ringmurselementer
- Grunnstøp/rottestøp
- Isolasjon
- Støpt lag med rør for vannbåren varme
- Finstøp?
- Parkett

Har dere noen inspill på dette? Er det noe jeg har glemt?

Jeg skal kontakte en maskinentrepenør som skal sprenge og planere tomten flat.
Det endelige spørsmålet blir da: Hvilken høyde bør jeg be entreprenøren om at  tomten blir planert på?

Jeg ønsker å legge huset høyest mulig da dette gir bedre utsikt og mindre sten som må kjøres vekk.