14,509    16    2  

Spørsmål om slitasje/skade på gulv

 29     0
Vi flyttet nylig ifra en leilighet vi har leid i 6 år. Leiligheten var flunkende ny da vi flyttet inn, et slikt et "smartbo" bygg konsept hvor leiligheten bar tydelig preg av lavkost materiale hvor f.eks veggen ikke kunne vaskes fordi man da fikk med seg mer maling enn skitt.

Gulvet er også av en kvalitet at det blir hakk og søkk i parketten når man mister en spiseskje ifra kjøkkenbenken.

Nå har utleier oppdaget et område hun mener er skadet og som vi må utbedre. Det er snakk om et lite område på kanskje 1kvm, som virker å ha tørket ut? Lakken virker å ha blitt borte, og parketten er nesten litt misfarget(mørk) og fliser opp i skjøtene.

Vi er usikre på årsaken til slitasjen, men fuktskade er helt utelukket da vi har vært ekstremt varsomme med rengjøringen. Området er riktignok mitt i stuen hvor man har gått en del.

Mitt spørsmål er hvordan man evt. bør utbedre gulvet. Burde man kjøpe nytt identisk gulv og bytte ut ved skaden, eller vil det være rimeligere å slipe ned og lakke over kun der skaden er? Eller vil det bli stygt om man kun sliper et mindre område ifht. resten av gulvet?

Og er dette en skade som vil være normalt å forvente fra et gulv av OK kvalitet?

Mvh,
Daniel

   #1
 264     0
Sikker på at du i det hele tatt er pliktet til å reparere det?
Er snakk om 6 års utleie, man regner vel med at ting som det der blir slitt...
   #2
 499     Porsgrunn     0
Etter 6 års leie skal dere selvfølgelig ikke betale for normal slitasje.  Bestrid kravet.
   #3
 5,569     0
Enig med de to første. Med mindre du har en sær kontrakt som sier noe annet skal utleier selv dekke alt som regnes som "normal slitasje". Huseier har i 6 år hatt rett til å trekke slitasje fra på skatten han/hun betaler av din husleie. Her kan du lese litt mer.

Det store spørsmålet her er om det du beskriver er (normal) slitasje eller en skade forårsaket av at du har vært uaktsom. Det du beskriver høres veldig ut som en fuktskade, men jeg tror nok at det er utleier som har bevisbyrden der med mindre det er "åpenbart". Bestrid kravet.
   #4
 134     1
Bestrid kravet, så må evt. utleier fremlegge nøyaktig hvilken paragraf av lovverk eller del av kontrakt de akter å benytte til å vinne frem med sitt krav.

Hvis de faktisk da velger å opprettholde krav og henviser til en andel av kontrakt eller lovverk er det nok mange som kan bidra med å vurdere gyldigheten.


Til ditt spørsmål om utbedring, dersom det er snakk om billig laminat så kan det ikke slipes. Dersom du er sikker på at det er parkett så kan det kanskje slipes, men siden du sier dette er billig-billig løsning så spørs det.
Jeg vil anta raskeste og enkleste løsning i et slikt tilfelle er å legge nytt gulv.


Og da kommer det frem et interessant poeng, kan det forventes at en leietaker etter å ha leid en leilighet skal bekoste bytte av gulv - etter slitasje som må anses som normalt bruk gjennom 6 år? Dersom skaden er forårsaket av at man går på gulvet - da er det utleier som har valgt et dårlig gulv. Dersom skaden er forårsaket av f.eks. hjul til en kontorstol, tja - da stiller det seg kanskje anderledes.


Jeg leier selv ut, der gulv er alt man kan forvente, noe fliser, noe laminat, noe parkett, noe linoleum. Det blir helt urimelig å forvente at en leietaker skal betale penger dersom det blir noen flere hakk eller riper i gulvet. Om en flis skulle knuse så vil jeg vel mene at det også er litt av risikoen med å leie ut.

Derimot - har leietaker forsettelig skadet gulvet, eller ikke klart å oppføre seg som et normalt moderne menneske, da vil det være rimelig å ta en andel av evt. hele depositumet for å dekke skaden. Dette måtte være om:
- Vesentlig skade på parkett-/laminatgulv. Eksempel fra virkeligheten: bananskall på gulvet i ukesvis, som trekker inn og ødelegger et område, der leietaker etterpå forsøker å utbedre selv ved å slipe ned bare den delen av gulvet. Man har også eksempelet med leietaker som føler for å fyre opp bål midt i stua, på tregulvet.
- Et stor antall knuste fliser, eller annen form for skade på flisgulv. Eksempel fra virkeligheten: katter i leiligheten som bruker flisgulv som urinal. Resultat, kattepissstank fra flisgulv.
   #5
 5,569     1
Disse tingene kan vel også reguleres med en kontrakt. Så vidt jeg leser i husleieloven står det ingenting om akkurat dette med slitasje, selv om regjeringen (min forrige link) sier at den skal tolkes slik.

Vi er på et midlertidig opphold i feil by ifm jobb, skal være her noen år. I perioden bor vi i leid hus. Vi har hund. Huseier er klar over, og har godtatt, at vi har hund i huset. I teorien kunne vi vel da si at striper på parketten forårsaket av hunden blir del av "normal slitasje" men i vår kontrakt har vi nedfelt at skader forårsaket av hunden skal dekkes av oss uansett.
  (trådstarter)
   #6
 29     0
Takk for svar folkens, hjelper med deres input.

Når det gjelder det juridiske så er det et interessant spørsmål. Jeg rotet fram kontrakten og fant følgende:


Leiers vedlikeholdsplikt:

Uansett hvor lenge leieforholdet varer skal leier vedlikeholde og om nødvendig skifte ut låser og nøkler, sikringer, ruter, kraner, brytere, kontakter og lignende forbruksmateriell, og foreta oppstaking av egne rør til og med vannlås. Ved innbrudd i boligen har leier plikt til å reparere/skifte ut ødelagte dører/vinduer, så langt utgiften er dekket av vanlig innbo- og løsøreforsikring (se pkt. 17). Leier dekker mulig egenandel.

Dersom leieforholdet har vart i mer enn tre år, skal leier vedlikeholde alle installasjoner, utstyr og gjenstander som boligen er utleid med. Dersom vedlikehold ikke er regningssvarende, påhviler utskiftning utleier.

Dersom leieforholdet har vart i mer enn seks år, skal leier forestå det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av gulvbelegg, maling og tapet på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det samme gjelder innvendig dører samt dør til og den innvendig del av balkong, terrasse og veranda.


Vi har akkurat passert 6 år og 3 mnd på tiden. Så her ser det ut som at jeg har klart å godta en ganske ugunstig leieavtale via M2 Utleiemegler. Når det er sagt så ser jeg også følgende:

Varighet:

Leieforholdet starter den 20.02.2008 og opphører uten oppsigelse den 20.02.2010.
F.o.m. 20.02.2009 kan avtalen sies opp av begge parter  med 3 måneders frist til fraflytting ved utløpet av den kalendermåned fristen utløper i. Oppsigelse må skje skriftlig til megler, pr. brev, telefaks eller e-post.


Avtalen ble aldri forlenget eller diskutert på det tidspunktet, leieforholdet bare fortsatte som før. Hvilke vilkår gjelder da mon tro?

Ifht. bruk så må jeg si vi har vært eksemplariske beboere, og tatt ypperst godt vare på boligen. Utleier har jevnlig besiktiget leilighet og det har også vært en rekke besøk fra byggherre for bl.a. utbedring av sprekk i vegger og kvister i listverk. I tillegg har vi montert taklys og beiset utearealet på vegne av eier- hvor hun sto for materialene riktignok. Utvask av leiligheten har vært så grundig at vi har brukt over 45 timer - på 43kvm.

Jeg syns utleier er urimelig, men ønsker igrunn bare å løse saken på best mulig måte. Om det er noe vi kan gjøre som på rimelig vis utbedrer gulvet på det området, så ville det vært best. Men om alternativet er å skifte eller slipe hele gulvet, så ender dette trolig i forliksrådet eller tilsvarende rettsinstans.

Er det mulig å bare skifte parketten(trolige laminatet) der det er skadet, eller må man da skifte hele gulvet?
   #7
 134     0
Om du får tak i en type som ligner kan du ta opp listene langs veggen på rett sted, åpne klikk-laminatet til de som er skadet, så flytter du noen av de eksisterende dit og legger nye et sted det ikke synes så godt om det er litt forskjell. (Dette vil se utrolig teit ut om du ikke får tak i riktig type)

Vær i så fall forsiktig når du åpner de, det kan fort gå av et lite skall i kanten på en plate, det blir ikke fint.

Dersom leieforholdet har vart i mer enn seks år, skal leier forestå det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av gulvbelegg

Du plikter ikke å utbedre til noe som er bedre enn det som er lagt i utgangspunktet. Dersom det var laminat til type 79kr/kvm, så erstatter du ikke med noe som er bedre.


Kunne vært interessant å se et bilde av gulvet, da kan man lettere vurdere om utleier virkelig kan klage eller ikke.om nødvendig skifte ut låser og nøkler, sikringer, ruter, kraner, brytere, kontakter og lignende forbruksmateriell

Virker som noen har en veldig interesant tolkning av forbruksmateriell.. antar vi snakker om automatsikringer i en relativt ny bolig, ruter - i form av vindusruter, brytere og kontakter - lysbrytere og stikkontakter.. Dette kan umulig anses som forbruksmateriell. Om en leietaker er uheldig og er den som leier når et vindu punkterer etter 25år+ så fremstår det som fullstendig urimelig at leietaker skal dekke kostnadene ved å erstatte til et nytt vindu.


I Norge har vi fri avtalerett, så man kan avtale seg til omtrent hva man vil. Det burde allikevel vurderes dithen at man har en profesjonell part (utleie firma om det er tilfelle) og en forbruker som ikke kan se konsekvensene av en komplisert kontrakt og hva følgene kan bli mange år frem i tid.
Jeg vil anta at det i de fleste tilfeller blir vanskelig for en profesjonell part å inndrive noe vesentlig for mye av det som er nevnt i kontrakten hvis det går for retten, men de vinner ved at de skremmer leietakere til å gi opp depositumet sitt.Jeg vil også påpeke at utleier her egentlig bør være utrolig fornøyd med å ha hatt samme leietaker i over 6 år! Det er lenge, stabile leietakere fører til vesetlig mindre slitasje, og ikke minst vesentlig mindre arbeid for utleier.

   #8
 134     0
Avtalen ble aldri forlenget eller diskutert på det tidspunktet, leieforholdet bare fortsatte som før. Hvilke vilkår gjelder da mon tro?


Samme vilkår burde ligge til grunn. Avtalen er bare automatisk forlenget ved at ingen av partene har påberopt seg noe annet.
   #9
 499     Porsgrunn     0
Dersom leieforholdet har vart i mer enn seks år, skal leier forestå det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av gulvbelegg


Stiller meg særdeles skeptisk til dette punktet. Skal det virkelig være til ulempe for leietaker med langtidsleie? Drømmesituasjonen for en utleier må vel være å ha folk boende over så mange år.

Jeg mener òg at ved hyppig til- og fraflytting, vil slitasjen på både gulv og vegger være vesentlig større enn ved langtidsleie. Da med tanke på flytting av møbler, oppheng av bilder og lignende på veggene.

Ville ikke gitt meg så lett på denne saken uansett. Gå i dialog med utleier om dette kravet, så kommer dere antageligvis til enighet. Dere høres for meg helt urimelig ut at man skal måtte begynne å pusse opp for egen regning fordi man faktisk er en god leietaker og holder på leieforholdet over lengre tid.
Meg bekjent er det uansett utleier som skal stå for vedlikehold av boligen, bortsett fra vann- og kloakksystem som er inni leiligheten. Derav holde toalettet ved like, passe på sluk og lignende.
   #10
 1,043     Akershus     0

Dersom leieforholdet har vart i mer enn seks år, skal leier forestå det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av gulvbelegg


Stiller meg særdeles skeptisk til dette punktet. Skal det virkelig være til ulempe for leietaker med langtidsleie? Drømmesituasjonen for en utleier må vel være å ha folk boende over så mange år.

Jeg mener òg at ved hyppig til- og fraflytting, vil slitasjen på både gulv og vegger være vesentlig større enn ved langtidsleie. Da med tanke på flytting av møbler, oppheng av bilder og lignende på veggene.

Ville ikke gitt meg så lett på denne saken uansett. Gå i dialog med utleier om dette kravet, så kommer dere antageligvis til enighet. Dere høres for meg helt urimelig ut at man skal måtte begynne å pusse opp for egen regning fordi man faktisk er en god leietaker og holder på leieforholdet over lengre tid.
Meg bekjent er det uansett utleier som skal stå for vedlikehold av boligen, bortsett fra vann- og kloakksystem som er inni leiligheten. Derav holde toalettet ved like, passe på sluk og lignende.


Husleieloven § 5-3:

http://lovdata.no/lov/1999-03-26-17/§5-3

Men "Er ikke annet avtalt ...". Så det er i utgangspunktet full adgang til å akseptere at flere vedlikeholdsplikter legges på leietaker. Det skal mye til for at det som er avtalt kan/skal fravikes, for eksempel etter avtaleloven § 36, men det går selvsagt en grense et sted.

Enda en påminnelse på at vi bør lese avtaler grundig FØR vi signerer... De fleste av oss gjør sjelden det...