TDJ
   #11
 1 127     Nye Asker kommune     0
Støtter forboring i jern/stål ! Smile.
Irritert meg grønn mange ganger over bor som ikke "biter" - ikke merket spesielt forskjell på billige og (svært) dyre bor. Studerte spissen på boret litt nærmere og fikk litt "aha"; finnes ikke noe "skjær" helt ute i spissen. Er overflaten hard nok og trykket ikke blir høyt nok så vil boret "aldri" begynne og bore...
Har søyle-bormaskin og her "biter" borene mye bedre; MYE høyere trykk enn ved håndholdt maskin.

Så høyt nok flatetrykk for å få presset bor-spissen ned i overflaten slik at kantene "tar tak" er vel det som gjelder. Med tynt (veldig tynt..) bor så blir flatetrykket desto større. Så kan man "jobbe seg oppover" i størrelse, men "neste" bor må ikke være større en at det får "tak"....

Signatur