459    14    0  

Er det lov å oppføre et 2 meter høyt gjerde, 70-100 cm fra naboens husvegg?

 43     0
Heisann. Postet om dette et annet sted, men fikk ingen respons, så prøver under en annen kategori. 

Jeg har hatt et par innlegg på dette forumet, hvor jeg har fortalt om hvordan barneskolen nær meg har tenkt til å bygge en ballbane, 7 meter unna soveromsvinduet og husveggen vår. Dette har holdt på et år, og nå er diskusjonen mer eller mindre "død. De valgte tilslutt å fjerne basketballkurvene, og sette opp et støygjerde likevel, noe de i utgangspunktet ikke hadde tenkt til å gjøre. Vi er likevel bekymret for at dette kommer til å skape støy over maksgrensen på 60dB, men vi har holdt på et år og kommer ingen vei med å få gjort noen flere endringer nå før det er bygget og vi kan måle faktisk støynivå i virkeligheten. 

Et støygjerde er kjempefint, når det er en ballbane 7 meter unna soveromsvinduet. Problemet, er at de har tenkt til å sette denne på tomtegrensa, 70 cm fra husveggen min. Vi har et gammelt murhus, og murveggen som retter mot skolens eiendom trenger totalrenovering. Husveggen er nærmere 10 meter høy, og slik vi forstår det er det da best å bruke et såkalt murerstillas, som ikke om jeg bommer helt pleier å være opp til 1,40 cm bredt. Men selv med et vanlig stillas vil 70 cm bli voldsomt trangt. Derfor ser vi på det som svært upraktisk for oss om de setter opp støygjerdet en knapp meter fra husveggen vår. Huset vårt er huset nede til venstre på bildet. Den blå streken er støygjerdets plassering, og tomtegrensa. 

Er det lov å oppføre et 2 meter høyt gjerde, 70-100 cm fra naboens husvegg? - byggesak.png - Northerner

Vi stiller oss også undrende til hvor mye effekt et 2 meter høyt støygjerde vil ha, da huset vårt står på et høyere plan enn multibanen som støyen kommer fra. Vi ser for oss at et 3 meter høyt gjerde, gjerne 2 meter unna husveggen både hadde vært mer effektivt i å dempe støy, og bedre for oss. Men det var overhode ikke aktuelt. 2 meter høyt, 1 meter fra veggen var det eneste de kunne få til. Da vil vi fortsatt kunne kikke ned på multibanen når den er ferdig fra vinduene i første etasje. 


Derfor lurer jeg på, er det i det hele tatt lov å oppføre en 2 meter høy støyskjerm, 70-100 cm fra naboens hus? Er det ikke noen krav om avstand på gjerder fra husvegg? Jeg vet at det er lov å sette opp gjerder akkurat på tomtegrensa, men siden tomtegrensa her går klin opptil husveggen, er det da helt lov å sette opp et slikt gjerde så nærme huset? 

HSt
   #1
 36,635     Lillestrøm kommune     0
Huset deres er bygd på dispensasjon fra 4m grensen i sin tid ? Det er ikke noe å gjøre med det du kan ikke forvente at nabo gir bort flere meter med tomt til deg for å sette gjerde lengre ut
  (trådstarter)
   #2
 43     0
Huset deres er bygd på dispensasjon fra 4m grensen i sin tid ? Det er ikke noe å gjøre med det du kan ikke forvente at nabo gir bort flere meter med tomt til deg for å sette gjerde lengre ut


Opprinnelig var huset et kontorbygg for Teglverksfabrikken i Drammen. Eiendommen ble skilt ut en gang etter at Teglverksfabrikken ble lagt ned, så når det ble bygget var det innenfor grensene. Ser ut til at de har gjort noen rare valg når de har skilt opp eiendommen i flere deler.

Fra det jeg kan se er et helt tett gjerde over 1.8 meter å anse som en søknadspliktig konstruksjon, med krav til avstand til naboeiendom etter pbl. 29-4. Handler ikke om at jeg ønsker gratis tomt, men det virker som om det er noen krav som ikke blir ivaretatt her?
  (trådstarter)
   #3
 43     0
Jeg fikk forøvrig endelig tilsendt matrikkelbrev fra kommunen. Leste gjennom dokumentene, og kom over noe interessant. Dette er fra år 2000, da daværende eier ba om grensejustering og det ble derfor også gjort målinger av eiendommen. De så da at det gikk et avløpsrør på østre side av huset, altså mellom huset og skolens eiendom, hvor støygjerdet skal settes opp.

I et av de mange brevene fra år 2000, står det,

Bydriftsavdelingen vil bemerke følgende:
Det ligger en 800 mm avløpsledning langs og ca 2-3 m fra østre grense. Bygg og andre konstruksjoner må plasseres minst 2.0 meter fra nærmeste ytterkant ledning målt horisontalt. Vekster som trær, ol. Skal ha minst 3 m avstand målt som nevnt. Ved bygging nærmere eller over ledningen MÅ denne flyttes uten kostnader for kommunen.

Det står her at bygg og andre konstruksjoner må plasseres minst 2.0 meter fra nærmeste ytterkant ledning. Ledningen går nesten helt ved siden av husveggen.

Siden det står "må" og ikke "rådes til", kan jeg bruke dette brevet for å kreve at avstanden til støygjerdet, som slik jeg tolker det er å anse som en konstruksjon om den er over 1.8 meter høy, har minimum 2-3 meters avstand fra husveggen? Slik gjerdet mot skolen står i dag. 

Eller er krav i et brev fra år 2000 helt ugyldig i 2021/2022?

Her er et bilde av ledningskartverket, slik jeg tolker det er den røde streken langs husveggen der avløpsledningen går:
Er det lov å oppføre et 2 meter høyt gjerde, 70-100 cm fra naboens husvegg? - p3FELr3.png - Northerner

Her er et skjermbilde fra brevet:
Er det lov å oppføre et 2 meter høyt gjerde, 70-100 cm fra naboens husvegg? - i1wWosF.png - Northerner

Det kan selvfølgelig hende at avløpsledningen har blitt fjernet siden år 2000. Jeg kunne ikke finne noe moderne kart over dette på nett, og skal sende en forespørsel til kommunen om å få tilsendt dette.

Gitt at avløpsledningen fortsatt er plassert der, kan jeg kreve at de følger det som står i brevet, om at bygg og andre kontruksjoner må ha minst 2 meter avstand fra ledningen?
   #4
 367     Tromsø     0
Jeg kan ikke så mye om lovverket, men kommer med noen personlige betraktninger.

Når det gjelder avstand til eksisterende bygg kan kommunen omregulere området så er det vel lov å bygge kloss i husveggen.

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å sette opp et gjerde hvis det er urimelig til ulempe for din eiendom. Det er i så fall du som har bevisføringsplikten for en urimelighetspåstand. Så lenge kommunen ikke ønsker å ta dine innsigelser til følge bør du kanskje skaffe noen sakkyndige til å uttale seg. Hvis hensikten med gjerdet er å hindre støy fra lekeplassen burde det være en smal sak for en sakkyndig å uttale seg om formålet oppnås med det gjerdet som er planlagt, og i sa fall om fordelen med tiltaket vil være mindre enn ulempen for din eiendom.

Når det gjelder vedlikehold av egen bygning så vil det kanskje (?) være mulig å ta ned gjerdet den tid du har behov for å bruke stillas, så her spørs det om du vil vinne fram med dine innsigelser, men det er verdt å prøve. Her også kan det være kjekt med en sakkyndig uttalelse i saken.

Krav til avstand fra kommunalt anlegg vil jeg tro gjelder for andre enn kommunen. Så kommunen kan nok iverksette tiltak på tross av rørets plassering i forhold til gjerdet. Rørledningen kan sikkert også flyttes, så jeg er tvilende til at rørledningen vil være et godt argument for din sak. Men alle monner drar.
HSt
   #5
 36,635     Lillestrøm kommune     0
Nå står det vel passusen at installasjoner evt må fjernes kostnadsfritt så tror du kan glemme dette.

Det du kan oppnå ved å angripe dette er å
få byttet ut støyskjerm på 2m høyde med et åpent nettinggjerde på 1.2m høyde.

Er ikke helt sikker på at det er ønsket resultat
  (trådstarter)
   #6
 43     0
Nå står det vel passusen at installasjoner evt må fjernes kostnadsfritt så tror du kan glemme dette.

Det du kan oppnå ved å angripe dette er å
få byttet ut støyskjerm på 2m høyde med et åpent nettinggjerde på 1.2m høyde.

Er ikke helt sikker på at det er ønsket resultat


Litt usikker på hva du mener med første setning. Slik jeg tolker det må nye installasjoner flyttes fra avløpsrøret uten at det skal koste kommunen noe. Det er ikke bygget ennå, så da må de uansett bygge minimum 2 meter unna.

Om jeg ikke hadde sagt noe og de ikke hadde sjekket opp dette med avløpsrøret på forhånd selv (noe de ikke sjekket før de prøver å godkjenne planene hverfall), hadde det jo vært stor risiko for at røret blir ødelagt og kjelleren min full av kloakk.

Det er klart at "risikoen" er at de bare fjerner støyskjermen, men jeg kan ikke se for meg at det er realistisk. Tror også at et det nettinggjerde også må holde større avstand fra avløpsledningen.

Støymålingene viser at de ha en støyskjerm der for å hindre støy over lovlig støynivå. Maksgrensen på støy er på 60 dB, og målinger viser at det fort kan bli 65 dB eller mer. Det høres ikke mye ut, men 70 dB er dobbelt så høyt som 60 dB. Det er ikke andre tiltak de mener de kan gjøre på selve multibanen for å hindre støy, så en støyskjerm er nødvendig. Ergo vil ikke et 1.2 meter høyt nettinggjerde dempe godt nok.

Jeg kan ikke annet enn å forstå at de er nødt til å beholde støyskjermen, men at de av pbl. 29-4 og TEK17 samt kommunens egne krav ikke kan bygge den på toppen av avløpsledningen. De kan vel ikke trekke tilbake målingene de har gjort som viser at de trenger støyskjerming.
HSt
   #7
 36,635     Lillestrøm kommune     0
Ja når det evt må graves ned til røret så må gjerdet evt fjernes når det er komnunen sitt gjerde så klarer de det. Hadde det vært ditt gjerde så måtte du søkt og undertegnet en tinglysning om at du fjerner dette kostnadsfritt om nødvendig

TSt
   #8
 14,520     0
En har ikke noen rett til å bruke naboens tomt til vedlikehold av eget hus uten at dette er en heftelse på nabo tomten.  Begrensningen på bygging er begrensninger overfor dere selv som tomteeier.  Så ingen fare ved å sette opp støyskjerm på tomtegense.  
  (trådstarter)
   #9
 43     0
En har ikke noen rett til å bruke naboens tomt til vedlikehold av eget hus uten at dette er en heftelse på nabo tomten.  Begrensningen på bygging er begrensninger overfor dere selv som tomteeier.  Så ingen fare ved å sette opp støyskjerm på tomtegense.  


Pbl. 24-9 gjelder slik jeg forstår det fortsatt, med en støyskjerm på 2 meter høyde og over 10 meter lengde. Om den er 1.8 meter høy eller lavere er den fortsatt for stor, pga lengden. En så stor skjerm teller ikke som et standard gjerde eller levegg, må i utgangspunktet stå 4 meter unna, og trenger i så fall skriftlig tillatelse fra grunneier om det skal plasseres på tomtegrensen? Det er stor forskjell på 70 cm og 4 meter.

Trenger forøvrig ikke å bruke naboenes tomt, kanskje noen cm for å sette opp stillas. Men om de setter opp støyskjermen i grensa hindrer de meg i å bruke egen tomt.
TSt
   #10
 14,520     0
Det er stor forskjell på en levegg en vil ha for å hindre innsyn fra nabo eller å prøve å få litt mere le på uteplassen og en støyskjerm. Så jeg tror ikke det er anvendelig å prøve å plukke frem regler som er beregnet på noe helt annet å overføre de hit. Problemet at en ikke eier noe utenfor av betydning burde en ha sett ved kjøp. Jeg unngikk å kjøpe noe i for mange år siden når vi oppdaget at det meste av tomten var skilt ut. Det tok riktignok 15-20 år før det kom et større bygg der men var det jeg regnet med at ville kunne komme.