441    13    1  

Naboens fyllmasse inn på vår tomt

 5     0
Vi er i ferd med å planlegge innkjøring til nybygd enebolig og i den sammenheng vil vi fjerne masse naboen har fylt på vår eiendom. Det er snakk om ca 150 cm inn på vår eiendom og 180 cm-200 cm høyde (skrått). 

Vi vil gjøre hevd på vår eiendom og mener naboens fyllmasse maks kan grense til vår tomtegrense. Naboens hus er tett inntil tomtegrensen så dersom vi graver slik at fyllmasse grenset til vår tomt vil vi gjøre ett stort inngrep i naboens hage, så løsningen ser  ut til og være støttemur. 

Spørsmålet er hvem som skal dekke denne kostnaden? Naboen har flyttet inn og er ikke selv skyldig i fyllingen av masse. Nabo er klar over problemstillingen men vil nødig, uten motstand dekke kostnadene dette medfører.

Er det noen som har erfaring eller kunnskap rundt denne problemstillingen? 


   #1
 1 162     Skedsmo     0
Dette er regulert av lovverket.

Naboen kan fylle ut terrenget med inntil 1,5 meter fra opprinnelig terrengnivå (0,5 meter når du bor i rekke- eller kjedehus o.l. og 3 meter i spredtbygd område). Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0m.

Hvis jeg forstår deg riktig ligger her fyllingsfoten 1,5m inne på din eiendom. Naboen bør her lage og selv bekoste en støttemur 1m inne på sin side. Naboen kan jo ta dette videre med entreprenøren de har brukt.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 5     0
Takk for svar. Utfordringen er at naboen har selv flyttet inn (tidligere huseier som tok seg friheten). Men ja, slik jeg leser det er dette tydelig regulert i lovverket, utfordringen er at det er snakk om ca. 20 m x 1,80 cm mur som nødig naboen vil dekke uten kamp. Vår frykt er og måtte vente i evigheter før vi kan ferdigstille prosjektet vårt.

   #3
 18 998     Akershus     0
Enig i det som er anført over. Dog, ikke uvanlig at muren blir satt i grenseskillet, men da etter avtale.

Som eier av nabotomta, er det hen som er ansvarlig overfor deg. Ev diskusjoner mellom hen og tidligere eier er ikke din sak.

Så er det det med naboforhold, ikke alltid så lett med slike saker.
Signatur
HSt
   #4
 23 803     Lillestrøm kommune     0
Dere er helt sikker på at nivået hos dere ikke er senket og opphav til skråningen ? Hvorfor er ikke dette påtalt tidligere under nabos forrige eier ?
  (trådstarter)
   #5
 5     0
Ja - det er fjell der naboen har fylt opp med stein og leire(!) for å heve sitt terreng.

I utgangspunktet kunne vi sikkert ved konflikt gravd ut massen da det er vår eiendom men frykten er da at naboens grunnmur kan skli da massen er dårlig og som nevnt ikke har noen støtte.
HSt
   #6
 23 803     Lillestrøm kommune     0
Hvorfor ble ikke det tatt tak i når gamle nabo bygde ?

HSt
   #8
 23 803     Lillestrøm kommune     0
Jeg henger ikke med i hva som er foran og bak. Med forrige eier skulle dette vært løst når nabohuset ble bygd
  (trådstarter)
   #9
 5     0
Boligen med massene er innerst (nesten) i blindvei og ble ført opp for 20 år siden. Vår tomt er helt innerst og nå ført opp (2018) foran dette huset. I mellom tomtene er innkjøringen.

Den aktuelle tomten var i utgangspunktet skrånet og det ble fylt opp, sikkert for å flate ut.

   #10
 18 998     Akershus     0
Gitt at det er sikkert at nabotomta har fylt opp på din tomt, så mener jeg dette er naboens problem å rette opp i. Siden 20 år er nevnt her, jeg kan ikke se at det her er opparbeidet noen hevd, tomtegrensa var ventelig definert da naboens hus ble bygget for 20+ år siden.
Signatur