185    4    0  

Oppfylling av skråning, bygge støttemur og så beregne gjennomsnittlig terrenghøyde?

 192     Nannestad     0
Oppfylling av skråning,  bygge støttemur og så beregne gjennomsnittlig terrenghøyde?

Har planer om å bygge en bod i utkanten av et plenområde hvor det er en skråning. Høydeforskjellen på tomta mellom front og bakside på boden blir fort 1,5 meter. Når en da skal beregne gjennomsnittlig terrenghøyde og høyde på gesims og møne så blir det fort over nivåer som utløser søknadsplikt. Men så er det jo sånn at jeg jo kan sette opp støttemur på 1 meter så lenge den er 1 meter fra nabogrense og da kommer jeg under nivåer som utløser søknadsplikt. Har sendt spm til kommunen men har ikke fått svar enda. Men har noen erfaringer med om dette er  i hht regelverket så lenge jeg holder meg innenfor høyder for støttemur og avstand til nabogrense?

  (trådstarter)
   #2
 192     Nannestad     0
Takk for svar men det virker fortsatt litt uklart for meg. Det ser ut som om det er flere måter å gjøre dette på. Fant veileder fra Kommunaldepartementet med tittel "Grad av utnytting Beregnings- og måleregler".

Gesims- og mønehøyde måles vanligvis i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. For bygninger som skal oppføres i skrånende terreng bør høyden bestemmes i forhold til eksisterende eller planert terreng. Dersom ikke annet er fastsatt i planbestemmelse, skal høyden måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gjennomsnittlig terrengnivå beregnes etter at eventuelle terrengarbeider har funnet sted.

Det ser ut som om jeg må vente på svar fra kommunen om det er fastsatt andre regler i min kommune ellers så skal det måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.
Ebe
   #3
 4 283     Vestlandet     0
Du bygger flere tiltak som er unntatt søknadsplikt. Men man kan ikke fritt kombinere flere tiltak, uten at man risikerer at man utløser søknadsplikt. Dette blir en vurdering kommunen må ta.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 192     Nannestad     0
Ja det er nok en vurdering kommunen må ta. Nabogrenser er ikke problemet her. De grensene er vi godt innenfor mht bod og eventuell fylling av skråning en halvmeter opp i bakkant av boden. Det vi ønsker i praksis er å sette boden så langt ut i skråningen som kommunen vil tillate uten for store søknadsprosesser. Vi kunne ha satt den inne på eksisterende plen også. Takker for innspill fra flere.