HSt
   #61
 31 625     Lillestrøm kommune     0
Oppvaskmaskin tar jo vare på varme ved varmeveksling og du trenger kaldt vann for tørking så til oppvaskmaskin må du evt ha en logikk som gir enten kald eller varm/lunkent

   #62
 1 596     0
Tenker at dette blir en dårlig løsning. Skylling skjer med kaldt vann, og gjerne i flere omganger. Maskinen må derfor selv kunne tappe varmt eller kaldt vann etter behov. Dette er ingen teknisk utfordring, kun «politisk  og/eller økonomisk - i kombinasjon med antaksvis liten etterspørsel i markedet.
   #63
 483     Bærum     0
Går vel fint å skylle med varmt vann? Er jo det man gjør på rgen kropp, bil osv.
   #64
 1 596     0
Ja, det går selvfølgelig helt fint å skylle med varmt vann, men dette blir jo da et «energisluk. Eller energi rett i sluken om du vil.
HSt
   #65
 31 625     Lillestrøm kommune     0


Ja ved å sende varmt vann gjennom varmegjenvinneren så taper en kun energi men at all oppvasken er kliss bløt etterpå er veldig klønete, fukten kondenserer på kald flate i maskinen