11 085    2    1  

Husprosessen fra A-Å

 25     1
Hei Smile

Her en steg-for-steg beskrivelse for deg som lurer på hvordan prosessen går frem når boligen kjøpes av oss:

FØRSTE KUNDEMØTE
Første gang vi møtes hjelper vi deg å velge den hustypen som passer dine ønsker, behov og din tomt. Vi går gjennom de mange mulighetene som finnes og forholder oss til deres ønsker og behov, slik at vi har et godt grunnlag for å gi tilbud.

TOMTEBEFARING/ SKISSEPROSJEKT
For at du skal få mest utnyttelse av tomten blir vi gjerne med til tomten det skal bygges på. Det er mange forhold man bør ta hensyn til, og huset må kanskje tilpasses den enkeltes tomt og behov. Ut ifra det vi har sett på tomten utarbeider vi et skisseprosjekt som er en foreløpig situasjonsplan.

PLANLEGGING
Dersom dere aksepterer tilbudet og ønsker å gå videre med oss,
starter nå den spennende planleggingsfasen. Det er nå detaljene skal bestemmes; hvordan huset skal ligge på tomten, detaljer på planløsningen, materialvalg osv. Dersom det ønskes hjelper vi også
til med finansieringssøknad til Husbanken. 

KONTRAKT
Når planleggingen er ferdig og vi er blitt enige om detaljer og pris,
er det klart for å utarbeide en kontrakt. Kontraktsmøte er noe vi
setter av god tid til og er et av de viktigste fasene i prosessen.
Her skal vi gjennomgå og sjekke at hvert enkelt dokument har
blitt riktig. Pass på å få med deg alle papirer og ikke vær redd for
å spørre om det er noe du synes er vanskelig.

TEGNING, BYGGESAK/ PROSJEKTERING
Når kontrakten er undertegnet og vi er enige om detaljene er vi klare for å starte prosjekteringen. I fellesskap fremskaffer vi alle nødvendige opplysninger, teknisk dokumentasjon og underlag, og sender bygge-meldingen til kommunen. En byggemelding må i enkelte tilfeller innom flere instanser, kanskje også sentrale myndigheter og dette tar tid.

OPPSTARTSMØTE
Når byggesaken er godkjent kan vi starte byggingen. Du kalles da inn til et oppstartsmøte. Det fremlegges en fremdriftsplan og det er nå vår byggeleder overtar ansvaret for prosjektet. På dette møtet er det viktig at alle avtaler mellom selger og deg som kunde legges frem. 

KVALITETSMØTE
“FERDIG UTVENDIG”
Når huset er ferdig utvendig tar vi en kontroll av overflater og fuktighet i konstruksjonen. Deretter tar vi et byggemøte med rørlegger og elektriker hvor de tekniske fagene gjennomgås.

KVALITETSMØTE “FERDIG MALINGSKLART”
Når kun maling, tapetsering, parkett, innerdører, lister og flislegging gjenstår er huset malingsklart. Nå skal andre håndverkere inn;
malere, flisleggere, gulvleggere etc. Her er det viktig at
overflater kontrolleres og godkjennes.

FORHÅNDSBEFARING
Før du flytter inn vil vi sjekke at alt er som det skal. Derfor gjennomfører vi en forhåndsbefaring og fører en skriftlig protokoll hvor vi dokumenterer eventuelle avvik, slik at leveransen helt sikkert er i henhold til kontrakten. På denne måten får vi tid til å rette opp eventuelle mangler før overlevering. Forhåndsbefaringen foretas før ferdig-attest til kommunen sendes inn.

OVERTAGELSE
Det siste punktet i fasen er overleveringen. Vi tar nå en siste befaring sammen for å se til at alt er i henhold til det avtalte. Overtagelse vil si at du heretter har det fulle ansvaret for boligen, og reklamasjonsfristen begynner å løpe. Det føres protokoll over påpekte feil, og det settes en frist for utbedring av avvik. Boligen regnes som overtatt hvis man har flyttet inn, selv om det ikke er holdt en overtagelsesforretning.


Kommenter her om du har spørsmål om alt fra a-å - Vi vil forsøker å gi deg svar så raskt som mulig :) 

Signatur

   #1
 54     Ørsta     0
Flott med god oversikt, men det manglar litt...
Etter oppstartsmøtet har eg nemleg erfart at då er eg sjølv byggjeleiar og prosjektansvarleg for å lære meg kva som skal skje (og i kva rekkjefølgje) på tomta.

-PROSPEKTERING AV TOMTA (gravefirma eller IEC-HUS?)
-UTSTIKKING (ingeniørfirma)
-GRAVING (gravefirma)
-NY UTSTIKKING (ingeniørfirma)
-STØYPING AV FUNDAMENT (betongfirma)
-GRUNNMUR (betongfirma)
-JORDING (elektrofirma)
-GJENNOMFØRINGAR UNDER GRUNNMUR (gravefirma)
-UTVENDIG VVS/UNDER PLATE (VVS-firma)
-DRENS/KUMMAR (gravefirma)
-UTVENDIG ELEKTRO (elektrofirma)
-STØYPING AV PLATE (betongfirma)
-HUSLEVERANSE (IEC-HUS)

Det er i alle fall slik eg trur det skal vere. Eg har fått god hjelp frå gravefirmaet (som jo veit korleis ein bygg eit hus), men for å vere heilt ærleg, kunne IEC-Hus haldt kunden litt i handa i denne prosessen. At huskjøpar skal vere prosjektleiar for noko som han kan minst av av alle involverte, er litt dumt.
Hadde kosta IEC kanskje 10.000 ekstra å drifte denne prosessen (avtale med dei ulike aktørane undervegs om når dei skulle inn å gjere sin del). Tomtearbeidet hadde gått raskare og kunden hadde fått eit betre førsteinntrykk av at IEC-Hus var eit trygt val og hadde god kontroll.

At ingen husfirma i Noreg sel totalentreprise, skjønar eg ikkje. Dei fleste seier at dei kan gjere det, men....
Betre om kunden finn tomta og IEC-Hus tek seg av resten.

Men for all del! Vi har berre vorte møtte av hyggjelege folk i IEC...
  (trådstarter)
   #2
 25     0
Det er helt riktig at både vi og andre byggefirma bør tydelig vise hva som ikke er inkludert i leveransen. Vi burde også være tydelige på å forklare hvilke momenter som oppstår når tiltakshaver selv skal benytte sideentreprenører. Her kan vi helt klart forbedre oss i fra en slik opplevelse du hadde.
Noen av de punktene du nevner her kan vi ta med i vår entreprise, men det vil kreve et påslag for å både ta på oss ansvaret, prosjekteringen, og  5 års garantien vi som boligleverandører må gi i følge bustadoppføringslova og ikke minst prosjektledelsen. Dette har en kostnad for oss som er en god del høyere enn det du antyder og som du sikkert har spart ved å utføre dette selv.  Vi kan altså levere dette dersom det er ønskelig, men det vil øke kostnaden for kunden.
Å være prosjektleder er på mange måter den jobben en påtar seg om en ikke ønsker dette levert i totalpakken fra oss.
Ofte er grunnarbeidene den delen av jobben som det er knyttet mest usikkerhet rundt, fordi vi ikke vet hva som befinner seg i grunnen. Det vil i de tilfeller ofte være tiltakshaver som må inn og ta beslutninger på ekstrakostnader som kan oppstå. Det er, på samme måte som ved valget av boligleverandør, viktig å ha en graveentreprenør som er en god rådgiver da dette er hans fag. Han må også etter loven informere deg som forbruker på den måten som er mest fordelaktig for deg. At en i dette tilfeller også søker råd hos byggelederen i IEC-HUS er noe vi selvfølgelig imøtekommer, men det er vanskelig for oss å ta beslutningene her fordi det veldig ofte er forbundet med ekstrakostnader.
Vi håper at svarene her var oppklarende og at dere opplevde resten av byggeprosessen som ryddig og oversiktlig. 
Håper også at dere trives i det nye huset :)

Mvh,
Birgitte
Signatur