217    4    1  

Beregning av eierandel ulik EK -

 2     0
Hei.

Vi har kjøpt bolig sammen og vi har veldig ulik EK, jeg har prøvd å regne ut eierandeler etter formlene jeg finner på internett. ( EK+Min del av lån / totalkjøpesum ) men klarer ikke helt skjønne hvordan det skal stemme. 

Boligens pris: 9.000.000,-
EK 1: 2.000.000,-
Ek 2: 200.000,-

Lånet på 6.800.000,- skal deles likt mellom oss. 

Min utregning blir da: 

EK: 2.000.000,- 
Lån: 3.400.000
Totalsum bolig: 9.000.000,-
Eierandel 1: 60%

Eierandel 2: 40% 

Så la oss si at forholdet går skeis etter kort tid og man må selge for ca samme pris vi kjøpte for.
9.000.000,-

Utregning:

Salgssum: 9.000.000,- 
Lån: - 6.800.000,-
= 2.200.000 

Utbetaling kjøper 1: Så skal disse 2.200.000,- ganges med eierbrøken på 60% = 1.320.000,-

Det betyr jo at 700.000,- har forduftet av å bare kjøpe leiligehten?
Noen som har noe gode svar og kan hjelpe til med dette. Vi ønsker å få det rettest mulig. 

   #1
 1 218     Nordpolen     1
Ved brudd så burde vel innskutt egenkapital betales tilbake til respektive, så dele overskuddet etter brøken
   #2
 339     0
Feil.  Her er ikke overskudd å dele.  Dere må jo dele salgssummen etter deres eierandel i det som er solgt.  Dernest gjøre opp hver deres gjeld.  Så vil du se at dere står tilbake med den samme egenkapital som dere startet med.
Signatur
Lis
   #3
 16     0
Selger dere boligen for 9 mill vil det bli som følger

Kjøper 1 eier 60%

9mill x 0,6 = 5,4 millioner

Begge har like mye lån, dvs at kjøper 1 har 3.4millioner i lån.

Kjøper 1 vil da sitte igjen med
5.4mill-3.4millioner = 2millioner