152    3    0  

Foreldelse på ikke tinglyst avtale ved kjøp/salg av eiendom?

 1     0
Hei. Jeg lurer på om det er foreldelse på ikke tinglyst informasjon på kjøpt eiendom?. Saken er at jeg og min mann kjøpte enebolig med en "skriftlig" klausul om at deler av eiendommen skulle skilles ut for å bli bygget et hus til på. Dette er nå 8 år siden og ikke noe har skjedd fra selgers side. Hele eiendommen står på oss, som da har ført til at vi har da betalt større eiendomsskatt da den står på oss, og ikke er fraskilt. Kontrakten tilsier at den planlagte delen av eiendommen "tilhører" tidligere eier - som ikke ville skille den ut på daværende salgstidspunkt. Vi har nå dette året tatt oss bryet ved å kille den ut, slik at vi ikke får problemer senere, da vi planlegger andre prosjekter på "vår" del av tomten.....  men vi er usikker på hva vi kan "kreve" fra tidligere eier og om det ligger noe "ulovlig" fra vår side da vi har denne informasjonen som ikke er offentliggjort noe sted.

   #1
 339     0
Det er ingen foreldelse på "ikke tinglyst informasjon på kjøpt eiendom". Kjøper man en eiendom blir man eier av en eiendom. Kjøper man en enebolig blir man eier av en enebolig. Det er eier av en eiendel som også inkluderer et grunnareale som kan søke om at "deler av eiendommen skal skilles ut".

Lenger går det neppe an å komme om dette noget ustrukturerte sammensuriet av tildragelser.
Signatur
   #2
 5 550     0

Hei. Jeg lurer på om det er foreldelse på ikke tinglyst informasjon på kjøpt eiendom?

Tinglysing betyr ingenting p.t., avtalen er gyldig uten tinglysing.
Tinglysing er kun for å gje rettsvern overfor tredjpart.
   #3
 23 621     Akershus     0
Hva som gjelder må fremgå av muntlig og skriftlig avtale.

Det er f.eks. ikke uvanlig at en eiedomsutvikler kjøper et område, men lar dette fortsatt stå tinglyst på første eier frem til f.eks alt er stykket opp og solgt fra «første eier til sluttkjøper .
Arrangementet er imidlertid beheftet med diverse usikkerhet for mellomliggende «eier .

I dette tilfellet ville en komme i en delikat situasjon om dere hadde solgt hele eiendommen uten å informere om underliggende avtaler.

Signatur