2 225    29    4  

Gi nabo veirett

 909     OSLO     0
Som noen her kanskje har fått med seg er vi i "diskusjon" med en nabo rundt rammetillatelsen vår. Jeg foretrekker fortsatt dialog og sendte derfor før helgen en større statusoppdatering på saken, og forslag til ny løsning. Lang historie kort, så kom det nå et brev fra advokaten deres med litt pjatt først om at de kanskje har en sak (veldig tvilsomt) og om mitt siste forslag:

"Mine klienter anser dette som interessant og vil gjerne ha et møte i sakens anledning for å diskutere denne muligheten nærmere, før man tar stilling til hvor man forholder seg til saken videre.".  

Jeg har veldig liten frykt for at de skulle ha noen sak. I et møte med kommunen kom det fram at de er forberedt på at de her naboene kom til å klage, så de har allerede tatt runden med egen juridisk avdeling før de ga rammetillatelse og er egentlig klare til å avvise en klage.

Over til saken.

Jeg har foreslått at de kan få en privattrettslig avtale som blant annet sier at de kan få benytte vår fremtidige adkomst og lage seg nye garasjer med flatt tak, som også utvider uteområdet deres, i skråningen ned mot vår tomt. Et par bilder sier mer enn tusen ord:

Gi nabo veirett - garasje1.JPG - tonyG
Gi nabo veirett - garasje2.JPG - tonyG

Så kommer spørsmålet. Er det noen feller jeg kan gå i her? Advokaten kaller dette for "veirett". Vil det være korrekt ord i en evt avtale?

Hva slags ting burde jeg jobbe inn her? Når flere skal benytte denne ganske bratte adkomsten, så mener jeg det kan være lurt å legge varmekabler. Hvordan kan man dele på utgiftene? Egen kurs, avlesning og årlig regning?

Andre forslag?

   #1
 3 277     I huset mitt     0
Ville nok ikke gått med på noen form for veirett til nabo om man ikke måtte.Wink

Slike ting er ofte et minefelt av irritasjon, og ikke minst mulighet for fremtidige problemer når bruk/nabo endrer seg.
(eks at nabo med veirett selger og ny eier bygger 6-manns bolig med utleie, nabo tar med seg lastebilen hjem for kvelden/stor slitasje på adkomsten, etc etc.)
-En avtale som setter store begrensninger oppleves ofte umulig å etterleve av nabo, og krangel er igang.

Ville i alle fall ikke gi nabo veirett for å håpe at han ikke klager i fremtiden.
   #2
 263     0
Veirett er korrekt ord. Veirett kan gis med begrensning, f.eks begrenses til å gjelde kun en boenhet og til å gjelde kun lette kjøretøy (med henvisning til bekymringene over).
   #3
 263     0
Så snart det er mer enn en som skal bruke veien så oppstår det et veilag (google veglag veglova). Da blir brukerne forpliktet til å dele kostnadene etter bruk.
   #4
 3 277     I huset mitt     0
Nja, tror ikke adkomst/innkjørsel er å regne som veg/privat veg, så den veglova treffer ikke i trådstarters tilfelle.Wink
TSt
   #5
 11 879     0
Tror dette blir et lite veilag men men siden vi ikke er enige her så ser en at det er enda viktigere at det tas med noe om kostnader / vedlikehold etc i avtale. Evt at hvis en velger å begynne å ta i bruk en rett så utløser det plikt til deling av kostnader.
HSt
   #6
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Uansett så er kart og skisser og faktisk beskrivelser det som er viktig. Det går an å sette begrensninger på antall biler størrelse og at rett til adkomst via din vei kun gjelder den eksakte traseen kartet viser osv

I en hyttekonflikt ga vi til slutt motpart me enn det de kunne forventet i bytte mot en klar og uomtvistelig avtale om vår parkeringsrett på deres grunn. Det virker som TS kanskje er i en liknende situasjon og kan unngå store problemer ved å finne en løsning der motparten egentlig får mer en han rettmessig har krav på men at dette kan få slutt på en konflikt.

Klare kjøreregler rundt vedlikehold bør også være med som nevnt over
  (trådstarter)
   #7
 909     OSLO     0
Takk for tilbakemeldinger. Spesielt det med å få inn regler for bruken er bra.

Det er flere momenter her for hvorfor jeg ønsker å gi de veirett, men et viktig moment er at dette ikke må bli et felles areal, som dermed må trekkes fra på vår nettotomt.

Vi inngikk tidlig to avtaler om fylling og makeskifte, som gjorde vår adkomst betraktelig bedre. Tanken var hele veien at etter vi fikk rammetillatelse, så skulle de gjennom en tredje privat avtale få tilgang til å bruke vår adkomst som tegnet over. Tvisten oppstod når de selv plutselig fikk det for seg at de kunne hevde over garasjen som står på vår tomt, og dermed trodde de kunne få i pose og sekk. Da forsøkte de å trekke seg fra avtalene og har lagd utrolig mye bråk opp mot kommunen. Verken vi eller kommunen er spesielt begeistret for måten de har oppført seg på, men nå som rammetillatelse er i boks er jeg ikke spesielt lysten til å senke meg til deres nivå, og ønsker fortsatt å opprettholde den opprinnelige avtalen.

Det andre momentet er at adkomsten er forholdsvis lang og bratt. Jeg ser på det som positivt å få inn en ekstra part til å dele på måking, varmekabler, asfaltering eller annet. Hva kan være rimelig å kreve her? Og hvordan kan det løses enkelt?

HSt
   #8
 31 621     Lillestrøm kommune     0
Du bør kunne beskrive standard som veien skal vedlikeholdes etter. Ellers er det ganske rart å tro at en kan få hevd på bruk av en garasje etter å ha solgt tomta den står på ...
   #9
 263     1
Hva kan være rimelig å kreve her? Og hvordan kan det løses enkelt?

Det er regulert i vegloven. Alle brukere skal betale etter hvor mye de bruker veien (hvis naboen ikke vil være med å betale så er det bare å gå til jordskifteretten).

Vanlig praksis blant veilag (det er ingen tvil om at det blir veilag her, til tross for at noen ser ut til å mene det motsatte) er å la hver boenhet utgjøre en bruksenhet til veien, og så la hver bruksenhet ta like stor andel av kostnadene. Men fordelingen kan godt være annerledes hvis dere blir enige om det.
   #10
 3 463     Asker     0
Få evt også med at de kun har lov til å bruke veien til å kjøre til sin evt garasje. At det ikke vil være lov å benytte veien som noe form for parkering. Ved evt anleggsarbeider må man tilbakestille veien etc.

Husk at du møter en jurist, så du bør ikke gå inn på noen som helst avtale uten å selv få avtalen vurdert av en jurist. Sjekk også din forsikring. Når nabo tar første steg, og snder brev fra jurist, kan det utløse at din forsikring betaler jurist i enkelte tilfeller.
Signatur