234    13    0  

Personlig eller realservitutt?

 6     0
Hei! Har kjøpt en hytte med diverse rettigheter. Rettighetene var opplyst av megler og prospekt som tinglyste og skulle følge eiendommen. Etter tilslag på eiendommen kommer det frem at noen(hovedbruket) mener at disse servituttene var personlige. Tinglysningen var gjort i 1973 å de navngitte personene er borte for lenge siden. Hytten kjøpes av arvinger. Legger ved teksten fra skjøtet på eiendommen og håper noen kloke hoder kan si noe om dette.
Personlig eller realservitutt? - Screenshot_20201116_205407.jpg - Vidar1975

HSt
   #1
 34 662     Lillestrøm kommune     0
Godt eksempel på hvordan ikke formulere en rettighet. Men om det faktisk er et problem er jeg usikker på, men en kunne formulert det slik at det ikke var noen tvil.

Ordet «kjøpere» kan kanskje være redningen ?
   #2
 23 783     Akershus     0
Logikken her sier jo også at dette ikke er personlig. En kan ikke forvente at el-stolper og veg skal rives når ei hytte skifter eier.
Signatur
HSt
   #3
 34 662     Lillestrøm kommune     0
Ja jeg er enig, men det skulle ikke vært mange ord I tillegg for at spørsmålet aldri hadde vært stilt
   #4
 23 783     Akershus     0
En får håpe at jussen har åpning for fornuft, ikke bare å være bokstavtro.

Hva er det egentlig som er grunneiers interesse ved å ta opp dette? Burde være en tapt sak for dem.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 6     0
Veien til hytta er aldri anlagt. Er hugget en gate i skogen dær den var tiltenkt og den kan fint kjøres med 4wd. Grunneier mener at skogen blir "rasert" hvis man gruser opp denne gata. Men hva grunneier måtte mene er egentlig ikke så interessant. Det som er vigtig er jo å få bekreftet disse rettighetene som selger og megler har solgt. Det jeg klarer å lese meg frem til er at servitutter som er tinglyst på en eiendom med gårs og bruksnummer angående vei, vann, strøm osv skal regnes som en realservitutt. Men er helt enig i at formuleringen gir grunnlag for krangel...
   #6
 23 783     Akershus     0
Jeg kan ikke nok, men er ikke også din formulering her uklar?

Jeg, med gårds og bruksnummer gir deg - person, rett il å fiske i mitt vann, eller fortøye ved min strand. Det er en plikt på mitt g/b nr, men er personlig.
Her er servituttet tinglyst på hovedbølet, men er avtalen for aktuell eier av hytta, eller personlig for personene Janne og Johan?
Signatur
   #7
 67     0
Dette fremstår i stor grad som en personlig rettighet. Jeg ville alliert meg med en god jurist/advokat og sjekket, men sannsynligvis er disse tinglyst på de navngitte personene (uansett hvor uhensiktsmessig det er).

  (trådstarter)
   #8
 6     0
Sikkert flere måter å tolke det på ja. Tinglysningen er gjort på grunnboken til hovedbruket med overskriften "rettigheter til veg med flere" som er merket med hyttas gårds og bruks nr.
   #10
 23 783     Akershus     0
Dette ser jo lovende ut, men er vel strengt tatt tinglysningens «bokføring , ikke selve ordlyden i avtalen?
Signatur