170    6    2  

Servitutter - hvor mye bestemmer de egentlig?

 3     0
Hei,

På vår eiendom er tidligere eier servitutt. Servitutt har bruksrett over eiendommen, mens i praksis så er det vi som grunneiere som disponerer den.

Servitutt har noen pågående krangler med naboer (går langt tilbake i tid) og sterke meninger for hva "vi" som grunneiere skal gjøre. Dette har nylig ført til tvist med nabo (jordskifteretten) og flere vil det bli. Som grunneier er jeg redd at dette i fremtiden kan føre til unødvendige advokatkostnader.

Kort fortalt servitutt oppfører seg som grunneier ovenfor naboer og truer til tider med advokat ved krangling. Jeg stiller spørsmål hvorvidt servitutt her rettigheter til det? Jeg ønsker en mer diplomatisk tilnærming og vil ha et godt forhold til naboer. Jeg som grunneier ønsker ikke å føre saker (forliksrådet, jordskifteretten osv.) etter servituttens ønsker. 

Mvh Jo

  (trådstarter)
   #2
 3     0
http://www.boligadvokat.no/Nabo-loven/Hva-er-en-servitutt-eller-en-veirett-260/

Hva mener du egentlig her?  
Du skriver som om  servitutt er en person..

Ok, jeg har brukt begrepet feil. Rettelse: det foreligger en skriftlig avtale der tidligere eier har bruksretten over eiendommen. Som grunneier kan jeg fortsatt bruke eiendommen, men det må først avklares med personen som har bruksrett.

Spørsmålet blir da, har person med bruksrett over eiendom retthigheter til å føre saker for retten ovenfor naboer, eller rettigheter til å kreve at jeg som grunneier gjør det?  
   #3
 402     0
Har ikke erfaring med slikt.
Men høres merkelig ut at noen skal ha en slags bestemmelsesrett på din eiendom.

De servitutter jeg har vært borti omhandler kun en rettighet en person/annen eiendom har på annen manns eiendom.

F.eks rett til å bruke en vei , rett til å bruke en sti . Har aldri hørt om at man kan ha en servitutt som bestemmer at en utenforstående kan bestemme hva du som eier tomta skal gjøre..

Håper noen har et bedre svar til deg.

Kanskje noen eksempler på spesifikke ting som har skjedd kan være greit å nevne?
  (trådstarter)
   #4
 3     0
Mulig dette ikke er å kalle en servitutt, jeg er ikke så kjent med begrepene.
TSt
   #5
 12 939     0
En servitutt beskriver en heftelse på eiendommen. Hva dette gjelder må være beskrevet i servitutten. Så personen er ikke noen servitutt men har rettigheter i en servitutt på eiendommen.

En med bruksrett kan ikke ha noe med forhold til naboer.
   #6
 339     1
Du spør: "har person med bruksrett over eiendom rettigheter til å føre saker for retten ovenfor naboer, eller rettigheter til å kreve at jeg som grunneier gjør det?"

1) Hvis servitutten er en bruksrett (som du skriver at den er) og utøvelse av bruksretten medfører tvist med naboer, har servittutthaver såkalt rettslig interesse i å få slik tvist løst. Rettsapparatet er et sted for slikt. Ja, servitutthaver har rett til å føre sin sak for retten overfor naboer, men også mot deg som grunneier.

2) Servitutthavers rett begrenses til egen aktivitet. Servitutthaver kan ikke kreve at grunneier reiser sak.

Du får lese deg opp på fenomenet realservitutt, undersøke om servitutten er tinglyst på din eiendom, og klarlegge hva avtalen om servitutt konkret går ut på.

Studielitteratur: https://brukere.snl.no/user_authorships/17601

Signatur