12,971    62    14  

Enova Svarer fortsatt

 81     4
Mitt navn er Anette og jeg har tatt over profilen til Enova Svarer her på ByggeBolig.
Jeg er sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU, 29 år gammel og fra Alta. Jeg jobber til daglig med blant annet energiberegninger og passivhusberegninger, energimerking, samt øvrige deler av fagfeltet bygningsfysikk.

Målet for Enova ved å delta her på forumet er å gjøre flere kjent med hva Enova kan tilby deg av støtteordninger og rådgivning, samt bidra til diskusjon om energi- og klimatiltak. Mitt mål er at flere skal få nytte av den kunnskapen Enova har og at flere skal få økonomisk støtte til sine energisparingsprosjekter.

Jeg håper å kunne bidra til den gode diskusjonen og erfaringsdelingen som er her på forumet.


For hjelp med saksbehandling og søknad kan du kontakte Enova Svarer via nettprat eller sende e-post til adressen svarer@enova.no.

KE
   #1
 3,673     Hordaland     0
Hei Anette, jeg har nylig fått informasjon om at Enova gir ekstra støtte til bergvarmepumper med innebygget energimåler, kunne du skrevet litt om det og formålet bak denne støtten?
Er det fortsatt slik at en ved ombygging av elektrisk oppvarming til fornybar at det vannbårne systemet (ikke varmepumpen) i gulvene gir ekstra støtte?
Hva er maks støtte når man bytter fra ren elektrisk oppvarming til bergvarmepumpe og legger rør i gulv?
Helt til slutt, er det slik at man nå slipper å søke på forhånd men søker når man er ferdig? Eventuellt når man har alle kvitteringene? Hva kreves av dokumenter i en slik søknad?
   #2
 89     0
Jeg er også interessert i støtte vedr. bergvarme. Bygger nytt.
Er det lavere støtte om enn bygger med dobbelmantlet bereder i forhold til bergvarme?
   #3
 10,486     Akershus     0
1. Hvilke krav stilles for å få refundert deler av utgifter til fjerning av oljetanker? Her spør jeg som tilbyder, da jeg og noen til driver med utleie av minigraver og små graveoppdrag. Vi kommer til å tilby fjerning av oljetanker.

2. Ved beregning av effektbehov, hvilke temperaturer brukes i de forskjellige rommene i et hus?
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 81     0
Hei Anette, jeg har nylig fått informasjon om at Enova gir ekstra støtte til bergvarmepumper med innebygget energimåler, kunne du skrevet litt om det og formålet bak denne støtten?
Er det fortsatt slik at en ved ombygging av elektrisk oppvarming til fornybar at det vannbårne systemet (ikke varmepumpen) i gulvene gir ekstra støtte?
Hva er maks støtte når man bytter fra ren elektrisk oppvarming til bergvarmepumpe og legger rør i gulv?
Helt til slutt, er det slik at man nå slipper å søke på forhånd men søker når man er ferdig? Eventuellt når man har alle kvitteringene? Hva kreves av dokumenter i en slik søknad?


Hei KE!

I ordningen Enovatilskuddet får man opp til 10.000 kroner ekstra i støtte dersom man velger en væske-vann, luft-vann eller avtrekksvarmepumpe med energimåler for strøm og varme. Hensikten er å sikre at kjøper kan kontrollere at anlegget gir den energibesparelsen som er forventet. På denne måten kan både installasjons- og driftsfeil avdekkes.

Sagt på en annen måte, så vil målerne gi deg informasjon om hvor mye "bensin" varmepumpa bruker per "kilometer". Mer om dette via denne linken: Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

For en væske-vann varmepumpe med energimåler for strøm og varme får du støttet 25 % av dokumentert totalkostnad, opp til 30.000 kroner. Hvis boligen din i dag har oljefyring, kan du i tillegg få tilbake penger til å fjerne oljekjel og tank.

Det er riktig at du ikke trenger å søke på forhånd. Minst halvparten av tiltakets kostnader må være fakturert de siste 12 månedene. Siste faktura for tiltaket kan ikke være eldre enn 4 måneder, og må være datert i 2015. Dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Mer om ordningen finner du via denne linken: Programkriterier for væske-vann varmepumpe
  (trådstarter)
   #5
 81     0
Jeg er også interessert i støtte vedr. bergvarme. Bygger nytt.
Er det lavere støtte om enn bygger med dobbelmantlet bereder i forhold til bergvarme?


Hei Håndslanger!

Enovatilskuddet gir økonomisk tilskudd til installering av væske-vann varmepumpe som forsyner vannbåren oppvarming av bolig. Hvilken type bereder du velger spiller ingen rolle for søknaden din. Øvrige programkriterier for væske-vann varmepumpe finner du her

Jeg ser det er mange tråder på forumet her som diskuterer dette med dobbelmantlet bereder. Kanskje noen har tips å komme med?
   #6
 6,009     Finnmark     0
Og Enova tilskudd betales kun når man har faktura fra firma?
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 81     0
1. Hvilke krav stilles for å få refundert deler av utgifter til fjerning av oljetanker? Her spør jeg som tilbyder, da jeg og noen til driver med utleie av minigraver og små graveoppdrag. Vi kommer til å tilby fjerning av oljetanker.

2. Ved beregning av effektbehov, hvilke temperaturer brukes i de forskjellige rommene i et hus?


Hei Frodes!

1. Tømming og rengjøring av oljetank medfører brann- og forurensningsfare og skal utføres av et firma med spesiell tillatelse. Rensingen må utføres av en aktør som har samarbeidsavtale med NORSAS for innsamling av farlig avfall og som er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Arbeidstilsynets retningslinjer for denne type arbeid må også følges. Mer informasjon om gjennomføring finner du via denne linken: Utfasing av oljekjel.

2. Mener du effektbehovet til den fornybare varmekilde man erstatter oljekjelen med, for eksempel varmepumper? Jeg er ikke helt sikker hvilke beregningsstandarder som benyttes ved dimensjonering av varmesentraler, som for eksempel varmepumper, men det kan jeg sjekke for deg om du ønsker?

   #8
 10,486     Akershus     0
Hei.
1. Dette er feil. Litt trist å se Enovas representant svare slik du gjør her. Jeg Har jobbet halve vinteren med forberedelsene, for å sikre at dette gjøres riktig og lovlig. Hadde satt pris på svar på det jeg spurte om, altså hvordan mine kunder er sikret å få tilbake sin andel fra Enova.
Det er vel ikke sånn at Enova har en liste over hvilke firma som må utføre jobben for at støtte gis?

2. Jeg tenker ikke på varmekilde, men hvordan effektbehovet regnes ut. Hvor mange dusjer pr. innbygger i husstanden, hvor mange minutter pr. dusj, hvor mange grader på badet osv?
Signatur
   #9
 10,486     Akershus     0
Bare for å presisere litt, så ikke folk tror jeg tar ting ut av løse lufta.
Mine uttalelser om fremgangsmåte for å fjerne oljetanker støtter jeg på skriftlig svar jeg har fått fra Sjefsingeniør i miljødirektoratet Oslo. Navnet legger jeg ikke ut her, men det er heller ikke hemmelig, så det er bare å spørre hvis noen vil ha det. Jeg har vært i kontakt med kommunene på Øvre Romerike (bortsett fra Hurdal, som fortsatt ikke har tatt seg bryet med å svare), og det er stor enighet om at fremgangsmåten vi har fått fra miljødirektoratet kan benyttes. Deponering av oljetanker vil skje hos ØRAS (Øvre Romerike AvfallsSelskap), etter de retningslinjer vi har fått derfra. Det er ikke krav om at sertifisert firma må rense tanken før den graves opp.

Som sagt, så ønsker jeg tilbakemelding på hva som skal til for at våre kunder skal kunne få refundert deler av utgiften med å fjerne oljetank.
Signatur
KE
   #10
 3,673     Hordaland     0
Takk for svar, tidligere var det slik at de som bygget om fra elektrsk ti vannbåren varme fikk 10.000 ekstra dekket for selve varmefordelingen i gulvene forutsatt at varmekilden ble varmepumpe. Er dette fjernet eller fortsatt aktuellt?
Trenger man noe om helst ferdigattest av noe slag eller er det nok med kvitteringer på utleggene? Er det nok med kvitteringer på pumpe og deler eller må man dokumentere at jobben er utført av ett firma?
Jeg planlegger å legge vannbårent gulvvarme helt fra grunnen av, samt bergvarme. Men vil ikke sette igang noe før jeg har ett budsjett å gå på, altså må jeg vite hvor mye støtte jeg kan få, inkludert energimåler. Er det for lavt må jeg eventuellt vente en stund før jeg setter i gang.