#53
 22 342     Akershus     0

Det går et prosjekt nå med Enova, Sintef husbanken og div andre som går på null utslipp av co2 fra bygg. Forkortelse for prosjektet er ZEB (zero emission buildings).
Seriøst:

Mener de livssyklus ellert bare bruk?

På 70 tallet hadde de samme mål og alle skulle fyre med strøm fra vannkraft.

Det som har skjedd siden da er at vannkraften nå bare brukes til elbiler, sosialdemokratisk riktige greier og sendes til EU. Alle private må kjøpe strøm til husene sine fra Østtyskland og Polen som er laget av det bruneste kullet. ;D

Har du en lenke til dette. Det hadde vært interessant å se hva det går ut på, hvis det ikke bare er sprøyt slik som Stoltenbergs "månekrasj".
   #55
 22 342     Akershus     0
Dette virket svært abisiøst. (Urealistisk.)

Mye av forbruket vi har idag er forårsaket politikerene selv. Hvis regjeringen hadde ment noe med miljøvern hadde de lagt om skattesystemet totalt. Dette kommer ikke de røde til å gjøre da det er mot deres politikk (Full kontroll over folket og produksjonsmidlene) og det samme med de blå (Markedet skal ha det fritt.) De andre vet vel ikke hva de mener om noe. Slik det er nå blir ihvertfall forbruk belønnet. (De røde og blå er enige om dette.)

Jeg har vært på noen Tek 07 kurs om oppgradering av gamle bygg. Uoffisiell konklusjon: Riv og bygg nytt. Dette pga regler og avgifter.

Poenget er at teknisk avanserte byggninger ikke blir lønnsomme, de blir dyre i drift og får antakeligvis et kort liv. De blir da mere å sammenlike som biler. De er kompliserte produkter som er dyre å få reparert/vedlikeholdt. Bilen min røyk i vinter og har en del akkumulerte feil som trengs å utbedres, men egentlig ingen dyre enkeltfeil. For meg blir det for dyrt å få dette reparert i forhold til å kjøpe en tilsvarende bil (Mye pga avgifter). Det hadde sikkert mulig å fikse feilene og bruke bilen i ca 5 år til. Nå blir den vel snart kvernet og sendt til Kina.

Jeg ser med gru frem til at man må ha et hyperavansert hus der man stadig må ha en serviceperson til 1000 kr/time for å få rettet på ting til stadighet.
   #56
 9 677     Kysten     0
Når du kjøper et hus idag får du en bruksanvisning med på kjøpet. Og den bruksanvisningen blir nok tykkere. Om det blir mange flere styringsenheter tviler jeg på men noen blir det nok. Det er et enormt utslipp av co2 fra bygg under bruk, mens det produseres og når materialene tilvirkes. For å få til et null utslipp må huset begynne å produsere energi som kan avgies og lagres. Jeg tror nok det er inne rekkevidde om 10 år, kanskje før.

Når det gjelder eksisterende byggmasse går det også et annet prosjekt styrt av mye de samme som i ZEB, det går på å utbedre disse byggene til mer energieffektive bygg. De henger vel sammen egentlig.

Klima endrer seg og det medfører at byggene må bygges for å tåle det, det går også et prosjekt om det.
   #57
 4 110     Akershus (Follo)     0
Det blir nok flott når vi får ZEB som er realisert med produksjonsmetoder og materialer som ikke alltid er spesiellt miljøvennlige. Ved å tvinge ned levetiden på hus, biler og andre produkter holder man produksjonskværna i gang. Og dermed økonomien i den eksponentiale stigning som må til. Dette er vel noe som må til for å holde politikere og byråkrater rene under neglene.

Vedlikehold er ikke lenger av interesse. De som driver med det har Pompel og Pilt som ledestjerner.

ZEB er kanskje bra om alt beregnes og utføres perfekt. Men vi ser jo stadig at det kun er ønsketenkning. Selv kommunale byggherrer klarer jo ikke å skille hundelort fra fiken når det gjelder valg av utførende ledd. http://www.oblad.no/ski/langhus-skole-kan-rase-sammen-1.5421615

Selv har jeg vel en smule grunnlag for å holde litt teknologisk mikkmakk i gang, men når folk flest skjønner like lite av hvordan kåken funker som hvordan bilen gjør det, da blir det ikke greitt. Hva gjør du når ventilasjonen buklander Kl. 1600 på en Fredag? På Mandag morgen er hele husstanden ganske blå i trynet av oksygenmangel.  :o

I følge Darwin vil de slektene som kan tjuvkoble overleve. Og da er vi snart tilbake til en fungerende verden.  ;D

Øhh, spørsmålet ja. Passivhus, neitakk. Jeg er redd utførende ledd ikke har den nødvendige yrkesstolthet som skal til for å realisere teoriene.
Signatur

   #58
 22 342     Akershus     0

Om det blir mange flere styringsenheter tviler jeg på men noen blir det nok. Det er et enormt utslipp av co2 fra bygg under bruk, mens det produseres og når materialene tilvirkes. For å få til et null utslipp må huset begynne å produsere energi som kan avgies og lagres. Jeg tror nok det er inne rekkevidde om 10 år, kanskje før.
Zeb er ikke innen rekkevidde på 10 år, kostnadene blir for store og for eneboliger kan jeg ikke se at det er praktisk gjennomførbart. Det er lurere måter å komme til målet.
Selv det enkle feltet oppvarming blir vanskelig å løse hvis hvert hus alene skal kunne klare dette selvstendig. Sentralvarmeanlegg ville løse dette bedre enn om hvert hus skulle skaffe denne varmen til veie selv. Slik jeg forst vil dette være imot Zeb-prinsippet.

Kostnader: Å kutte de første % av energiforbruket er billig og enkelt. Skal bygget komme til null og under blir det dyre og kompliserte løsninger som må til.

Når det gjelder eksisterende byggmasse går det også et annet prosjekt styrt av mye de samme som i ZEB, det går på å utbedre disse byggene til mer energieffektive bygg. De henger vel sammen egentlig.
Enkle tiltak for å bedre gamle byggs energiforbruk er lønnsomme, men å komme til Tek 07 er ofte ulønnsomt, til passivhus neppe mulig. Det er bedre å rive og få et godt resultat enn å få et halvgodt lappverk som koster mere enn nytt.
   #59
 627     Bergen     0
Når nullutslippshus ble presentert i avisene for litt siden var det snakk om å bygge "miljølandsbyer" der co2-regnskapet skulle gå i null med å plassere et biogasskraftverk midt i "landsbyen".  Dermed kan man tydeligvis påstå at husene produserer mer energi en de forbruker over tid... ::)

Panelovnene mine får strøm fra et solid  gammelt vannkraftverk i Samnanger, statnett har forlengst bekreftet at "fremmed" kraft ikke lar seg føre inn i regionen, og veden jeg fyrer med fornyer seg selv  ute i hagen min..  Jaggu bor ikke jeg i en ekte nullutslippskåk fra 1954!  ;D
   #60
 684     Engavågen -Meløy     0
Vedfyring er vell ikke null utslipp?
Men det er nokk av skog å ta av i norge så jeg fyrer med ved uten å tenke på utslippet.

Den dagen Norge forbyr vedovner flytter jeg til utlandet!
Signatur