38,891    87    0  

Regjeringen vil ha kun passivhus fra 2015

 172     0
Regjeringen legger i dagens klimamelding frem et forslag om at alle nye hus fra 2015 skal bygges som passivhus, og fra 2020 skal det bygges "nesten nullenergihus"

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=10050013

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2012/offensiv-klimamelding.html?id=679419

Hva synes dere?

Forhaster de seg ikke veldig?

Er byggebransjen klar for så strenge krav? klarer de å gjennomføre dette ordentlig så vi slipper passivhus fulle av mugg osv for de har gjort en dårlig jobb?

Lagt sammen med tek10 så har prisene på nybygg økt voldsomt mens man ikke sparer voldsomt mye utslipp, ifølge vg artikkelen kommer kun 5% av co2 utlsippene kommer fra bolig.

   #1
 480     Eide på Nordmøre     0
Passivhus har vist seg mer problematisk enn forutsatt. Det er gjort undersøkelser av faktisk energibruk i slike hus, og veldig mange av husene har langt større energiforbruk enn beregningene i forkant tilsa. Min konklusjon er at man løser ikke disse utfordringene med teknologi alene, den faktiske måten boligen brukes på har en god del å si både for energibruk og inneklima.
Signatur
   #3
 1,724     Trondheim     0
Og i tillegg bygges det såpass få hus i forhold til totalantallet hus at dette har neppe den store klimaeffekten. Hadde vært mere effektivt å gi ordentlig støtte for enøk-tiltak i gamle hus (som det finnes mange av) f.eks eldre en ca -80.
Men klart, da hadde det jo vært penger som staten hadde vært nødt til å punge ut, nå kommer regningen til husbyggere og kun for at gi intrykk av å gjøre noe......

MVH
Sakke
   #4
 22,342     Akershus     0
.... slik som vinterfartsgrense på noen veier i Oslo. Hadde de bare fått rushtrafikken opp til 60 hadde det blitt en miljøgevinst....
Arn
   #5
 228     Oslo     0
Dette er jo et veldig merkelig mål og vi får håpe de kommer på bedre spor.

I bunn og grunn handler jo dette om å vri folks forbruksmønser i en mer miljøvennlig retning, og det er jeg helt klart for.

Men dette er jo meget drastisk tiltak, som vi påføre folk vesentlige kostnader og som har begrenset effektivitet. Nye hus i dag er vel ikke miljøverstingene? Det må jo tenkes andre tiltak som monner mer enn dette, f.eks. begrensinger på hyttestørrelser, biler osv. osv.

I tillegg kommer spørsmålene om passivhus egentlig er de beste husene også.
   #6
 73     Hareidlandet     0
Jeg må jo bare spør, får man bygge noe anna enn passiv hus idag da?
   #7
 425     0
Vi bygger ikke helt passivhus i dag.

Dagens normalkrav:
U-verdi for yttervegg: 0,18 W/(m²K)
U-verdi for tak: 0,13 W/(m²K)
U-verdi for gulv: 0,15 W/(m²K)
U-verdi for vindu: 1,20 W/(m²K)
Årsgjenomsnittet for temperaturgjenvinningsgrad for varmegjennvinner: 70 %
Lekkasjetall ved 50 Pa: 2,50 h-1
Kuldebro: 0,03 W/(m²K) (Oppvarmet BRA)
Årlig oppvarmingsbehov: 120 + 1600/m² kWh/m²år

Passivhus:
U-verdi for yttervegg: 0,15 W/(m²K)
U-verdi for tak: 0,13 W/(m²K)
U-verdi for gulv: 0,15 W/(m²K)
U-verdi for vindu: 0,80 W/(m²K)
Årsgjenomsnittet for temperaturgjenvinningsgrad for varmegjennvinner: 80 %
Lekkasjetall ved 50 Pa:0,60 h-1
Kuldebro: 0 W/(m²K) (Oppvarmet BRA)
Årlig oppvarmingsbehov: 15 kWh/m²år
Krav om utnytting av solvarme

Så selv om byggene er u vedi messig ganske like er det stor forskjell i tetthet, kuldebroer og hvor mye strom du får lov å bruk til oppvarming. Tror det største problemet i dag er tetthet, både å få det tett, holde det tett og helseplager som tettheten fører med seg.

   #8
 73     Hareidlandet     0
Okay så huset jeg bygger idag er ikke så gæli som dei vil innføre da med andre ord, med tanke på helsemessige plager å slikt?
Jeg bygger nå i tek10
   #9
 1,724     Trondheim     0
Hva slags helseplager mener du tettheten skulle føre med seg?? Hva jeg kan komme frem til er ikke tetthet i seg et problem, bare luftskifte=ventilasjon er OK.
Trur det er lite dokumentasjon rundt passivhus og helseeffekter, slik at jeg ville vært forsiktig å uttale meg veldig bastant om de?

MVH
Sakke
   #10
 3,997     Oppland     0
Veldig stor isolasjonsmasse og høy tetthet fører lettere til fuktskader i materialen i vegger og tak som igjen fører til sopp og forferdelige luftforhold. Bare se på  et nybygg i dag, det står åpent i fullt regnvær og mettes med fuktighet, og alt dette blir så plastet og man håper det ikke vil oppstå sopp. Har man da en rift i plasten så man kan transportere enda mer fukt fra inneluften som kondenserer i isolasjonen er sopp uunngåelig.
Dette er noe som du sier er forsket lite på, derfor er det også ikke sårlig lurt å påby slikt før det finnes godt nok med referanser som motbeviser det.


Årlig oppvarmingsbehov fra 120 +1600kWh/år ned til 15kWh/år er massivt kutt, faktisk nesten urealistisk uten å legge ekstra penger i kun LED/sparepærer og utstyr med A+ energimerking. bye bye plasma TV!

for å illustrere:
180m2 hus skal ha maks 2700kWh/år til oppvarming, eller i snitt 225kWh pr. måned!
Mot 23.200kWh/år i dag!

I fjor sommer brukte jeg ca 300kWh/mnd i juni/juli (ikke varmtvann inkludert) kun fra elektriske apparater, all varme var slått av.. Så dette inkluderer kun vask, stekeplater, lys, tv,  pc og andre vanlige apparater, og jeg har LED og sparepærer overalt!

Og denne forandringen skal skje på 3år.. Det er ikke veldig realistisk.