233    11    0  

Dispensasjon x3 (4)

 23     Møre og Romsdal     0
Hei! Håper dette inlegget kommer i rett forum.

Sitter og planlegger nytt hus med fruen, men har visse problemstillinger med tomten vi har tilgang til. Jeg har startet selv med dialog til kommune og vegvesen, så ballen er i gang.. 
Lurer dog på om noen andre har vert bort i lignende case før:

Vi har tilgang på en tomt fra min svigerfar. Vi får og vil kjøpe den dersom vi får bygge på tomten.
Det som er problemet, er at der kreves mest sannsynlig 3 dispensasjoner samt en ekstra søknad:

1: Avstand fra Europa veg
2: Tomt regulert som LNF-område
3: For nerme strandsone
4: Omgjøring av drifts avkjørsel til bolig-avkjørsel

Fra senter europa veg til strandlinje, er der 65 meter. Bratt tomt med stigning fra fjord på kt 0, til veg på kt +20.0 ish. 

Kan også nevne at bolig vil komme ca på midten av tomten, og vil da ha ca 25 meter både til europa vei og til sjø.

Noen som har vert bort i lignende og vil dele erfaringer ? 
Gjerne flere argumenter for hvorfor dispensasjon bør gies. 
Vårt sterkeste argument er vel det at dersom dispensasjon ikke gies vil tomten gro igjen til skog ila 1år, da der verken går eller er aktuellt med dyr på tomten. Samtidig er det ingen aktivitet annet enn familien som bruker fjøra, da der er naust og mange barn i familien. 

Av andre hensyn til strandlinje så er vel eier av nabo tomt positiv til dette, da jeg vil etablere en traktorvei helt ned, for å bygge naust. dette vil også gi han vei til sitt eget naust som er 5m ifra tomtegrense. 

Gjeldende tomt er innmerket, Svigerfar bor på tomt til høgre. 
Dispensasjon x3 (4) - tomt.JPG - Xtor3

Håper på litt tilbakemeldinger her, tenker jeg trenger alle tips jeg kan få! Smile


Signatur

HSt
   #1
 24 845     Lillestrøm kommune     0
Jeg søkte i kommunestyre papirer på avslag på klagesaker i byggesaker og plukket ut 3-4 ting jeg så de reagerte på som jeg kunne sette et IKKE foran. Fikk ok på søknad om tilbygg. Noen lokale arkitekter har visst plukket opp denne ideen noen naboer lurte på om de hadde sett min søknad for de var veldig likt utformet.

I ditt tilfelle hvor synlig blir det fra stranda, ikke økt privatisering av strandsonen kan være viktig. Kanskje skal du ikke argumentere for at all vegitasjon forsvinner ...
  (trådstarter)
   #2
 23     Møre og Romsdal     0
Skal du se huset der vi vil bygge, må du i båt. Ser det riktig nok fra europa vei...

Er heller ingen direkte fremkomst til strandlinjen. Må da gå gjennom hage på høyre side av tomt, og delvis gjengrodd tomt på venstre side..

Der er ingen parkeringsplass i området, annet enn de som tilhører boligene.
Er bussholdeplass rett ovenfor tomten.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 23     Møre og Romsdal     0
Økt privatisering av strandsonen blir det vel, da den ikke blir brukt av noen pr idag. Står noen store tred og busker helt ned mot sjøen.
Tenkte og argumentere for at vi vil sette opp naust samt plastre til strandlinjen så der blir seende fint og ryddig ut " for fellesskapet " til å nytte.
I praksis er det kun oss selv + familie som vil benytte området.
Signatur
   #4
 19 324     Akershus     0
Nærheten til europaveien kan være et problem. Strandsonen også, men det som prinsipp, dette ser ikke ut til å genere noen.
Håper dere får dette til, flott område.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 23     Møre og Romsdal     0
Har sendt mail til vegvesenet, er egentlig de jeg ser på som største problemet.

Strandsone og LNF; det påvirker ingen at vi bygger der.
Er heller ikke mulig for andre å bygge noen andre plasser heller, da dette er eneste tomten med en avkjørsel på flere hundre meter, begge retninger.
Skal man komme til nabotomter på vest-siden, må man enten gå over europa vei og autovern, eller gå gjennom andre sine tomter i fjøra...
Signatur
   #6
 19 324     Akershus     0
Om dere lykkes, så får du høre med eieren i vest, SG, kanskje tomta er til salgs rimelig siden adkomsten er vanskelig.

Her kunne det kanskje passe med en husidé fra Bærum. De bygde i særs bratt område. Derfor er øverste etasje garasjer og inngang. Resten av huset ligger under. Terrassehus ville kanskje gjøre seg?

Signatur
HSt
   #7
 24 845     Lillestrøm kommune     0
Planene om å sette opp naust kan være det som tipper saken over til å få avslag. Du bør se hva de hsr godkjent hos andre, i vårt hytte område ville jeg aldri tatt sjansen på å prøve å spørre om det.

  (trådstarter)
   #8
 23     Møre og Romsdal     0
Naust skal visst vere godkjent langs hele strandsonen der nede, påstår svigers.. tomten står kun oppført som LNF, så er ingen reguleringsplan/bestemmelser å se i heller...
Signatur
HSt
   #9
 24 845     Lillestrøm kommune     0
På vårt hyttefelt så virker det som at hvis en først trigger et avslag så er de veldig ivrige i å lete opp alle begrensninger de kan tenke seg, naust eller egen brygge kan en bare glemme å søke om langs Telemark kysten og er slike trigge avslag punkt
Ebe
   #10
 4 264     Vestlandet     0
Du har tre tunge dispensasjoner å få. For å si det slik; i min kommune hadde dette vært klart nei til ny bolig i strandsonen. Men jeg vet om andre omegnskommuner som er litt mer «villige .

Men i de fleste kommuner er det politikerne som har det siste kommunale ordet i slike saker, og da er det ikke godt å vite hvilken vei høna sparker.

Husk at strandsonen også skal vernes fra sjøsiden, både fysisk og fjernvirkningen. Ikke bare fra landsiden.

Men det er bare en forhåndskonferanse, eller en søknad i seg selv som kan svare på spørsmålene dine. Husk at dere kan søke om dispensasjon alene, uten å søke om selve tiltaket. Da får dere nok litt lavere gebyr ved et eventuelt avslag.
Signatur